Ułatwienia dostępu

Przyznawanie uprawnień

Tryb postępowania w sprawach wniosków o przyznanie uprawnień oraz wydawanie zaświadczeń, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawy materialno-prawne załatwiania tych spraw wskazane są natomiast w ustawach szczególnych:

Poniższe łącza prowadzą do opisów sposobu przygotowania wniosków o:

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadaje także odznakę okolicznościową o nazwie Medal Pro Bono Poloniae na podstawie stosownego regulaminu.


DataAutorCzynność
2021-05-31 06:39:53Mateusz RoszczykPodgląd
2021-01-21 11:34:16Mateusz RoszczykPodgląd
2020-02-17 08:10:55Mateusz RoszczykPodgląd
2020-01-16 14:38:23Marcin GajosPodgląd
2019-09-23 07:19:43Mateusz RoszczykPodgląd
2019-05-13 08:25:17Mateusz RoszczykPodgląd