Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2021-01-21 11:34:16"
Przyznawanie uprawnie�

Tryb postępowania w sprawach wniosków o przyznanie uprawnień oraz wydawanie zaświadczeń, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawy materialno-prawne załatwiania tych spraw wskazane są natomiast w ustawach szczególnych:

Poniżcsze łącza prowadzą do opisów sposobu przygotowania wniosków o:

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadaje takżce odznakę okolicznościową o nazwie Medal Pro Bono Poloniae na podstawie stosownego regulaminu.