Ułatwienia dostępu

Biuletyn Informacji Publicznej

Serwis, z którym połączyli się Państwo, zawiera podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został on utworzony na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W celu odczytania udostępnionych wiadomości proszę wybrać interesujący Państwa temat z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Po jego kliknięciu, na ekranie wyświetlona zostanie treść informacji.

W przypadku, gdy Biuletyn Informacji Publicznej nie zawiera poszukiwanych przez Państwa danych, istnieje możliwość udostępnienia ich na wniosek, w trybie przewidzianym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. W tym celu proszę skontaktować się z wybraną komórką organizacyjną urzędu lub przesłać korespondencję precyzującą jakiego rodzaju informacje chcą Państwo uzyskać.

Proszę pamiętać, że udostępnieniu nie podlegają informacje niejawne, ustawowo chronione, naruszające prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)


DataAutorCzynność
2023-02-14 09:16:49Audyt2023Podgląd
2023-02-14 09:16:03Audyt2023Podgląd
2023-02-14 09:15:36Audyt2023Podgląd
2019-05-09 11:30:03Mateusz RoszczykPodgląd
2019-04-10 09:54:32Mateusz RoszczykPodgląd