Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-05-13 08:25:17"
Przyznawanie uprawnie�

Tryb postępowania w sprawach wniosków o przyznanie uprawnień oraz wydawanie zaświadczeń, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawy materialno-prawne załatwiania tych spraw wskazane są natomiast w ustawach szczególnych:

  • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • ustawa o z dnia 31 maja 1996 r. osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
  • ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989,
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustawy.

Poniżcsze łącza prowadzą do opisów sposobu przygotowania wniosków o: