Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-09-23 07:19:43"
Przyznawanie uprawnie�

Tryb postępowania w sprawach wniosków o przyznanie uprawnień oraz wydawanie zaświadczeń, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawy materialno-prawne załatwiania tych spraw wskazane są natomiast w ustawach szczególnych:

Poniżcsze łącza prowadzą do opisów sposobu przygotowania wniosków o: