2019

1. Prawidłowość wydatkowania przez Związek Inwalidów Wojennych przyznanej w roku 2018 dotacji celowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przeznaczonej na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych pobierających rentę z tytułu inwalidztwa wojennego

2. Prawidłowość wykorzystania przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przyznanej dotacji celowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację zadania publicznego - Organizacja XXXIV Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w dniach 30.05.-03.06.2019 r.

3. Prawidłowość wykorzystania przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" przyznanej dotacji celowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację zadania publicznego - Udział Weteranów AK w centralnych obchodach Święta Wojska Polskiego w Katowicach


DataAutorCzynność
2020-06-16 11:41:53Mateusz RoszczykPodgląd
2019-10-02 10:09:38Mateusz RoszczykPodgląd