Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-06-16 11:41:53"
2019

1. Prawidłowość wydatkowania przez Związek Inwalidów Wojennych przyznanej w roku 2018 dotacji celowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przeznaczonej na pomoc pieniężcną dla kombatantów i innych osób uprawnionych pobierających rentę z tytułu inwalidztwa wojennego

2. Prawidłowość wykorzystania przez Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej przyznanej dotacji celowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację zadania publicznego - Organizacja XXXIV Międzynarodowego Zjazdu u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej w dniach 30.05.-03.06.2019 r.

3. Prawidłowość wykorzystania przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" przyznanej dotacji celowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację zadania publicznego - Udział Weteranów AK w centralnych obchodach u015awięta Wojska Polskiego w Katowicach