Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-10-02 10:09:38"
2019

1. Prawidłowość wydatkowania przez Związek Inwalidów Wojennych przyznanej w roku 2018 dotacji celowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przeznaczonej na pomoc pieniężcną dla kombatantów i innych osób uprawnionych pobierających rentę z tytułu inwalidztwa wojennego