Ułatwienia dostępu

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych (termin składania ofert do 31 marca 2023 roku)

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej
oraz innych uprawnionych
(termin składania ofert do 31 marca 2023 roku)

 

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadania

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1. Fundacja Mogę Wszystko "Pomagam Moim Kombatantom" 7 500,00 zł
 2. Polski Czerwony Krzyż Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla kombatantów, w tym żołnierzy powstania warszawskiego oraz działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO PCK 92 500,00 zł

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
 1. Stowarzyszenie Pamięci Historii Tradycji Kultury i Rozwoju Wdzięczni Kombatantom, Weteranom - Bohaterom Wolności Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz złożona bez wymaganych załączników.
 2. Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Wdzięczni Bohaterom II Odrzucenie - oferta złożona bez wymaganych załączników.
 3. Fundacja Mocarzy Wyspecjalizowany Opiekun Osobisty - Gdańsk 2023 Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert.

DataAutorCzynność
2023-11-22 10:21:00Mateusz RoszczykPodgląd
2023-04-27 08:54:33Mateusz RoszczykPodgląd