Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2023-04-27 08:54:33"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na �wiadczenie rz�dowych zada� opieku�czych wykonywanych na rzecz �rodowiska kombatanckiego, dzia�aczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych (termin sk�adania ofert do 31 marca 2023 roku)

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej
oraz innych uprawnionych
(termin składania ofert do 31 marca 2023 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Fundacja Mogę Wszystko"Pomagam Moim Kombatantom"7 500,00 zł
2.Polski Czerwony Krzyżcu015awiadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla kombatantów, w tym żcołnierzy powstania warszawskiego oraz działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO PCK92 500,00 zł

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaPodstawa odrzucenia
1.Stowarzyszenie Pamięci Historii Tradycji Kultury i RozwojuWdzięczni Kombatantom, Weteranom - Bohaterom WolnościOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz złożcona bez wymaganych załączników.
2.Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii KrajowejWdzięczni Bohaterom IIOdrzucenie - oferta złożcona bez wymaganych załączników.
3.Fundacja MocarzyWyspecjalizowany Opiekun Osobisty - Gdańsk 2023Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert.