Ułatwienia dostępu

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, p

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Bractwo Rycerskie Świdwin" Prelekcje historyczne "Szli na Zachód osadnicy" 0,00
2.  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku Piknik Militarny z Rekonstrukcją Bitwy POLSKO PO(WSTAŃ!) 0,00
3.  Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich Ocalić od zapomnienia 0,00
4.  Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim Cykl spotkań: Świadkowie historii - program kształtowania świadomości patriotycznej oraz kompetencji historycznych wśród młodzieży. 0,00
5.  Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej Dofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP poprzez organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji, koncertów, festiwali, spektakli, marszów, rajdów, spotkań kombatantów z młodzieżą oraz działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieży szkolnej poprzez m.in. wsparcie edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej. 0,00
6.  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pniewy Local Band Uroczystość rocznicowa -Wieczór pamięci powstańców Warszawskich 0,00
7.  Stowarzyszenie Powiatu Nowodworskiego FORUM Koncert "Warszawo ma…" - w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 0,00
8.  Fundacja Projekt 22 Bohaterowie Niepodległej Polski - żywa lekcja historii 0,00
9.  Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" Rajd zabytkowych pojazdów historycznych "Śladami Stanisława Skalskiego i polskich marynarzy po Sycylii w 80. rocznicę operacji Husky - lądowania aliantów na Sycylii - 1943-2023" 0,00
10.  Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska „HONKER, czyli Harcerska wyprawa pamięci” 0,00
11.  Stowarzyszenie Z pomysłem Pod biało czerwoną - Powstanie Warszawskie - rekonstrukcja historyczna. 0,00
12.  Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Sejnach Kresowy Zjazd Kombatantów 0,00
13.  Ruch Samorządowy Wspólny Głos Rajd Powstania Styczniowego "Śladami Dzieci Warszawy" 0,00
14.  Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo Młode pokolenie szlakiem powstania styczniowego- rajd rowerowy w 160. rocznicę 0,00
15.  Stowarzyszenie "Polska Wieś" Wołyń - pamiętamy  (program słowno-muzyczny) 0,00
16.  Stowarzyszenie "Polska Wieś" Sen o Krzyżu - aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego (program słowno-muzyczny) 0,00
17.  Stowarzyszenie "Polska Wieś" Niezłomny Witold Pilecki (program słowno-muzyczny) 0,00
18.  Stowarzyszenie "Polska Wieś" Ja jestem Romuald Traugutt (program słowno-muzyczny) 0,00
19.  Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "HEROS" Śladami tatrzańskich herosów 0,00
20.  Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny" Koncert w hołdzie bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku 0,00
21.  Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górkach Mokrych Główne uroczystości patriotyczne 160. rocznicy Powstania Styczniowego w regionie przedborskim 0,00
22.  Stowarzyszenie Aktywni Razem Pamiętamy naszych bohaterów - uroczystość odsłonięcia obelisku- miejsca pamięci 0,00
23. Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych Szare Szeregi - Historyczna gra Miejsko - Terenowa 2023 0,00
24.  Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej V Koncert Niepodległości w Kruszynianach 0,00
25.  Fundacja Rzeczypospolitej Polonika Organizacja obchodów 79. rocznicy operacji "Ostra Brama" - Wilno 2023 0,00
26.  Fundacja Signa Temporum Integracja międzypokoleniowa wokół historycznych wydarzeń z grudnia 1981 roku. 0,00
27.  Fundacja Signa Temporum Integracja międzypokoleniowa wokół historycznych wydarzeń z czerwca 1976 roku. 0,00
28.  Fundacja Signa Temporum Integracja międzypokoleniowa wokół historycznych wydarzeń z sierpnia 1980 roku. 0,00
29.  Jarocińsko-Opoczyńskie Stowarzyszenie „Wspólna Pamięć” „Gdzieś daleko stąd...” - spektakl o wysiedleniach Wielkopolan do Generalnego Gubernatorstwa 0,00
30. Stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” Organizacja Gry Miejskiej pt. „Tropami Solidarności” 0,00
31.  Instytut Roździeńskiego Śląski Szlak Niepodległości 0,00
32.  Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku Koncert wraz z krótkim przedstawieniem historycznym w miejscu ostatniego Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku 0,00
33. Związek Harcerstwa Polskiego „Wyprawa Pamięci Mauthausen 2023” Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 78. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii 0,00

 

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
1. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie Wybicie pamiątkowego medalu "Związek Junackiej Szkoły Kadetów im. gen. Władysława Andersa" Odrzucenie - brak prawnych uprawnień stowarzyszenia do wybicia medali
2.  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie Wybicie pamiątkowego medalu "Federacji Światowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów" z Londynu" Odrzucenie - brak prawnych uprawnień stowarzyszenia do wybicia medali
3.  Koło Gospodyń Wiejskich w Doboszewicach 40. rocznica zniesienia stanu wojennego w Polsce Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań oraz złożona przez nieuprawniony podmiot.
4.  Stowarzyszenie „LGD7  - Kraina Nocy i Dni” Odwiedzenie i upamiętnienie miejsc historycznych obiektów pamięci narodowej czynów zbrojnych oraz zacieśnienie dalszej współpracy samorządowej i historycznej pomiędzy gminami Ceków-Kolonia a Piedimonte San Germano. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
5.  Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego Uroczystość ku czci dowódcy ostatniego oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego por. Wacława Grabowskiego "Puszczyka" i jego oddziału żołnierzy niezłomnych na Mazowszu Północnym w 70. rocznicę ich wymordowania. Odrzucenie - obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu oraz zawiera błędy w obliczeniach.
6.  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu Spotkanie Pokoleń Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
7.  Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich Rajd pamięci kapelanów katyńskich 2023 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
8.  Koło Gospodyń Wiejskich Stodoły Wieś Mini Koncert Pieśni Patriotycznych z wykładem przypominającym najważniejsze fakty historyczne Polski Odrzucenie - oferta złożona przez nieuprawniony podmiot oraz zawiera uchybienia formalne.
9.  4activelife otwarty konkurs ofert na 2023 na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
10.  Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „AGRAFA” Muzyczna Lekcja Historii Odrzucenie – cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
11.  Stowarzyszenie Europejski Instytut Studiów i Analiz Uroczystość patriotyczno-religijna na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy w dniu 11 czerwca 2023 roku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
12.  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Uroczystość patriotyczno-religijna na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy w dniu 11 czerwca 2023 roku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
13.  Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego Rekonstrukcja Defilady w Wiśle Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
14.  Stowarzyszenie Historyczne im. „11 Grupy Operacyjnej NSZ” Powstańcze kukiełki Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem.
15.  Caritas Diecezji Sandomierskiej Rajd dzieci i młodzieży z Ośrodka Radość Życia w Sandomierzu upamiętniający tradycje walk o suwerenność RP podczas II wojny światowej Odrzucenie – cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
16.  Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych SUPERNOVA Wystawa prac artystów zapomnianych z koncertem na wernisażu, Kazimierz Dolny - Szukalski, Ruzamski i Szczep Rogate Serce Odrzucenie - oferta dotyczy dwóch przedsięwzięć z dwóch różnych otwartych konkursów Ofert, na 2023 rok (wystawa i koncert). Cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
17.  Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie Odtworzenie 4 mundurów kolejowych z lat 30 XX wieku w dwóch wariantach: standardowym i podhalańskim, w celu kultywowania kolejarskich tradycji patriotycznych Odrzucenie - oferta dotyczy przedsięwziecia z spoza zakresu zadań objętych konkursem. Ponadto zawiera uchybienia formalne (brak nazw rodzaju kosztów, błędy w obliczeniach).
18.  Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Proszeniu Na lokalnych drogach historii Odrzucenie - oferta dotyczy organizacji kilku przedsięwzięć w różnych terminach i miejscach. Ponadto zawiera uchybienia formalne.
19.  Aeroklub Krainy Jezior W hołdzie bohaterom Bitwy o Anglię, Lotnikom Polskim… Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
20.  Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Powiatowy konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym 1863 roku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
21.  Stowarzyszenie Ofiar Wojny Upowszechnienie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP. Upamiętnienie męczeństwa cywilnych i wojskowych ofiar II wojny światowej oraz Żołnierzy Legionów Polskich Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
22.  Stowarzyszenie Krzewienia Etosu Armii Krajowej Regionalne obchody 80 rocznicy przekształcenia ZWZ w Armię Krajową. Upamiętnienie cywilnych i wojskowych ofiar II wojny światowej oraz czynu Legionów Polskich Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
23.  Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno III Rajd Rowerowy im. Westerplatczyków Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
24.  Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF VI Rajd Historyczny Szlakiem Żołnierzy Wyklętych na AK na Pomorzu Środkowym Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji dwóch przedsięwzięć z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
25.  Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” Koncert „Starachowicki Czerwiec'76” Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
26.  Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” „Solidarni - Pamiętamy” Upamiętnienie zmarłych działaczy opozycji antykomunistycznej z regionu świętokrzyskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem.
27.  Fundacja Sztetl Mszana Dolna Upamiętnienie ofiar Zagłady z dnia19.08.1942 w Mszanie Dolnej tablicą z imionami, nazwiskami i wiekiem zamordowanych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
28.  Stowarzyszenie Polska Grupa Pamięci Historycznej Projekt edukacyjny dla polskich dzieci i młodzieży za granicą, dotyczący propagowania wiedzy o 1 Dywizji Pancernej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
29.  Fundacja "MIRAKLE" Skamieniały Las 1914-1920 Od zapomnianej bitwy do Niepodległej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
30.  Stowarzyszenie Cichosz Bitwa pod Milanowem - zwycięstwo gen. Franciszka Kleeberga nad Armią Czerwoną Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu działalności statutowej oferenta
31.  Polska Fundacja Kościuszkowska Sympozjum międzynarodowe 277. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki - bohater nadal potrzebny Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
32.  Fundacja Vivat Polonia! Dzień Kuchni Polskiej - edycja 2023 Odrzucenie – cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem.
33.  Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński Organizacja Zlotu Gwiaździstego, Motocyklowego Rajdu Katyńskiego jako sposobu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
34.  Stowarzyszenie KAWALERIA Uroczyste obchody zakończenia szlaku bojowego w 1939 Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
35.  Stowarzyszenie Wschód Kultury Dźwięki wolności - muzyczne spotkania z historią Odrzucenie - oferta dotyczy kilku przedsięwzięć przeprowadzanych w różnych terminach i miejscach.
36.  Stowarzyszenie  Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr. Rudolfa Majewskiego  ps. "Leśniak" Organizacja uroczystości i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycję walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
37.  Fundacja Joanny Lamparskiej na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Projekt Historia" "Legiony 1914-1918. Polskie drogi do Niepodległej - Weekend z żywą historią" Odrzucenie - obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
38.  Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice -Szybowiak Przeszłość nie umiera nigdy - Kongres Kresowy w Szybowicach Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
39.  Stowarzyszenie Manko Patriotyczny Dzień w Kinie Kijów - Nieznani Bohaterowie Niebios Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
40.  Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" Organizacja uroczystości odsłonięcia grobowca prof. Leona Bilińskiego - Ministra Skarbu Polski w 1919 r., w Teplicach (Cieplicach) w Czechach Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem.
41.  Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" Prace renowacyjne i konserwatorskie nagrobka Stefana Bobrowskiego - działacza niepodległościowego i powstańca styczniowego zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Łaszynie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem.
42.  Stowarzyszenie  Represjonowanych Podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej Strajk podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej - konferencja dotycząca przyczyn i skutków protestu studentów-podchorążych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
43.  Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne "Ostoya -Pamięć i Tożsamość" "Śladami naszej historii" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
44.  Fundacja A.I.D.G Uroczystość poświęcona pamięci Rodzin Żołnierzy Wyklętych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
45.  Stowarzyszenie Wolnego Słowa Monodram "Zapiski Oficera Armii Czerwonej" Odrzucenie - oferta złożona bez wymaganego załącznika.
46.  Stowarzyszenie Ruch Młodzieży Niezależnej Organizacja uroczystości Obchodów 40-lecia powstania Ruchu Młodzieży Niezależnej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
47.  Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "HEROS" Memoriał Rajmunda "Paprzycy" Niwińskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
48.  Stowarzyszenie OSP Mielec Upowszechnianie postaw patriotycznych na terenie powiatu mieleckiego - wykonanie i uroczyste otwarcie historycznego obelisku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
49.  Fundacja Caritas Super Omnia Est im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Nie padnie cień zapomnienia - obchody 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
50.  Fundacja Qkultura Lubartowskie obchody "Cudu nad Wisłą" Odrzucenie - cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
51.  Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć" Powązki Wojskowe. Tajemnice narodowej nekropolii Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji czterech przedsięwzięć z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
52.  Fundacja In_Spire Słynne bitwy oręża polskiego - lekcja dla młodzieży klas trzecich i czwartych szkół średnich w miejscach historycznych wydarzeń. Sesja 2023 - Monte Cassino Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu działalności statutowej oferenta oraz zawiera uchybienia formalne
53.  Stowarzyszenie Góry Kultury Wojska brytyjskie w Tarnowskich Górach w okresie Powstań Śląskich i Plebiscytu - gra miejska Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
54.  Stowarzyszenie Rodzin Tobruckich 2 Wyprawa historyczno - wojskowa śladami Generała Maczka Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu oraz zawiera uchybienia formalne
55.  Fundacja Kultury i Krzewienia Polskości za Granicą "Grono Polskości" Pomnik upamiętniający polskich żołnierzy, poległych w walce z bolszewikami pod Równem w latach 1919-1920 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne (brak opinii IPN i pisemnej zgody dysponenta terenu)
56.  Fundacja Pieśniarze Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i podtrzymywanie tradycji narodowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
57.  Stowarzyszenie Regionalne Organizacja Samorządowców i Animatorów ROSA "Ocalić od zapomnienia" - lekcja patriotyzmu Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
58.  Fundacja Brat Słońce Pamięć i Hołd - Polskie Termopile: Dytiatyn Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
59.  Stowarzyszenie w "Trosce o Dom Ojczysty"  im. Anny Walentynowicz Gra miejska "Szwoleżerowie w czasach komunizmu" - czyli jak Wolne Związki zawodowe Wybrzeża doprowadziły do Wielkiego Strajku Odrzucenie - oferta zawira uchybienia formalne.
60.  Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" "Tablica Pamiątkowa", upamiętniająca wydarzenia związane z : 1) "Krzyża Wołyńskiego" w dniu 11 lipca 2009 r. w 66 rocznicę "krwawej niedzieli" na Wołyniu, 2) Pomnika "Pieta Wołyńska" w dniu 17 września 2011 roku, w 72. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Oba monumenty są poświęcone  upamiętnieniu Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN - UPA w latach 1943-1945  i wpisują się w cel statutowy działalności Stowarzyszenia Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne (brak opinii IPN, zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem dotyczy wykonania tablicy informacyjnej).
61.  Stowarzyszenie "Razem Raźniej" Spotkania z historią. Pamiętamy o tych co polegli w walce za Niepodległą Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
62.  Fundacja im.  Janusza Kurtyki Wszystkimi zmysłami - przedsięwzięcie upamiętniające tradycję walk o suwerenność RP prowadzonych przez żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego oraz konspiracji antyniemieckiej podczas II wojny światowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
63.  Fundacja Pałac Paca 2.0 Festiwal "Dziedzictwo bohaterów Suwalszczyzny w 160. rocznicę Powstania Styczniowego" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
64.  Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim Szpital polowy PCK w czasie bitew pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939 r. - Inscenizacja historyczna Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
65.  Fundacja Amor Partiae IV Memoriał im. Józefa Franczaka ps. "Laluś' Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
66.  Fundacja Amor Partiae VII Rajd pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. "Vis' Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
67.  Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej IX Koncert Niepodległości w Gdańsku Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
68.  Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów „Potomkowie żołnierzy polskiej 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka w hołdzie swoim dziadkom”. Koncert z okazji 79. rocznicy wyzwolenia Bredy. Odrzucenie – cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
69.  Fundacja CULTURA MEMORIAE Koncert „Polska - Zasłużonym dla Ojczyzny” Odrzucenie – oferta dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem oraz zawiera uchybienia formalne.
70.  Fundacja „AUXULIUM” Jeszcze jest i będzie! Bohaterskie zrywy narodowe Odrzucenie – cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
71.  Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” W Szymborska. Organizacja uroczystości 80. rocznicy potyczki Oddziału VIII UBK AK pod Okółkiem i mordu żołnierzy z tego oddziału w Suchej Rzeczce Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
72.  Federacja Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej Polskiej Wielka Rewia Kawalerii 1933-2023 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
73.  Fundacja ABC - Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne Międzynarodowa konferencja - „Razem przeciw totalitaryzmowi rosyjskiemu”. Odrzucenie - oferta  dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
74.  Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Sztandar Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Odrzucenie – cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz oferta zawiera uchybienia formalne.
75. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Rozpalmy płomień pamięci, czyli harcerska sztafeta pokoleń Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
76.  Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych "In Fortes" Będziemy pamiętać – Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” w walkach o wolność i niepodległość Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu działalności statutowej oferenta oraz zawiera uchybienia formalne
77.  Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce Udział w uroczystościach państwowych na Monte Cassino Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
78.  Stowarzyszenie NZS 1980 35-ta rocznica strajku kwietniowo-majowego 1988 r. w Hucie im. Lenina. Konferencja, panele dyskusyjne. Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
 79. Fundacja w Dobrym Tonie 42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Odrzucenie - oferta złożona 17 dni po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu

DataAutorCzynność
2023-11-22 10:20:53Mateusz RoszczykPodgląd
2023-03-16 13:09:46Mateusz RoszczykPodgląd