Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2023-03-16 13:09:46"
Lista podmiot�w, kt�rych oferty zosta�y negatywnie rozpatrzone lub podlega�y odrzuceniu w wyniku rozstrzygni�cia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rz�dowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, p

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Bractwo Rycerskie u015awidwin"Prelekcje historyczne "Szli na Zachód osadnicy"0,00
2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w BukowskuPiknik Militarny z Rekonstrukcją Bitwy POLSKO PO(WSTAu0143!)0,00
3. Brygada Polskich Drużcyn StrzeleckichOcalić od zapomnienia0,00
4. Stowarzyszenie Pomocy Bliżaniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie WielkopolskimCykl spotkań: u015awiadkowie historii - program kształtowania świadomości patriotycznej oraz kompetencji historycznych wśród młodzieżcy.0,00
5. Izba Pamięci Ziemi PolanowskiejDofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP poprzez organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji, koncertów, festiwali, spektakli, marszów, rajdów, spotkań kombatantów z młodzieżcą oraz działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie wiedzy historycznej i tożcsamości narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieżcy szkolnej poprzez m.in. wsparcie edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej.0,00
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pniewy Local BandUroczystość rocznicowa -Wieczór pamięci powstańców Warszawskich0,00
7. Stowarzyszenie Powiatu Nowodworskiego FORUMKoncert "Warszawo mau2026" - w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego0,00
8. Fundacja Projekt 22Bohaterowie Niepodległej Polski - żcywa lekcja historii0,00
9. Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion"Rajd zabytkowych pojazdów historycznych "u015aladami Stanisława Skalskiego i polskich marynarzy po Sycylii w 80. rocznicę operacji Husky - lądowania aliantów na Sycylii - 1943-2023"0,00
10. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolskau201eHONKER, czyli Harcerska wyprawa pamięciu201d0,00
11. Stowarzyszenie Z pomysłemPod biało czerwoną - Powstanie Warszawskie - rekonstrukcja historyczna.0,00
12. Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej w SejnachKresowy Zjazd Kombatantów0,00
13. Ruch Samorządowy Wspólny GłosRajd Powstania Styczniowego "u015aladami Dzieci Warszawy"0,00
14. Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre SłowoMłode pokolenie szlakiem powstania styczniowego- rajd rowerowy w 160. rocznicę0,00
15. Stowarzyszenie "Polska Wieś"Wołyń - pamiętamy (program słowno-muzyczny)0,00
16. Stowarzyszenie "Polska Wieś"Sen o Krzyżcu - aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego (program słowno-muzyczny)0,00
17. Stowarzyszenie "Polska Wieś"Niezłomny Witold Pilecki (program słowno-muzyczny)0,00
18. Stowarzyszenie "Polska Wieś"Ja jestem Romuald Traugutt (program słowno-muzyczny)0,00
19. Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "HEROS"u015aladami tatrzańskich herosów0,00
20. Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny"Koncert w hołdzie bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku0,00
21. Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górkach MokrychGłówne uroczystości patriotyczne 160. rocznicy Powstania Styczniowego w regionie przedborskim0,00
22. Stowarzyszenie Aktywni RazemPamiętamy naszych bohaterów - uroczystość odsłonięcia obelisku- miejsca pamięci0,00
23.Stowarzyszenie Szczep NiezłomnychSzare Szeregi - Historyczna gra Miejsko - Terenowa 20230,00
24. Fundacja Dziedzictwa RzeczypospolitejV Koncert Niepodległości w Kruszynianach0,00
25. Fundacja Rzeczypospolitej PolonikaOrganizacja obchodów 79. rocznicy operacji "Ostra Brama" - Wilno 20230,00
26. Fundacja Signa TemporumIntegracja międzypokoleniowa wokół historycznych wydarzeń z grudnia 1981 roku.0,00
27. Fundacja Signa TemporumIntegracja międzypokoleniowa wokół historycznych wydarzeń z czerwca 1976 roku.0,00
28. Fundacja Signa TemporumIntegracja międzypokoleniowa wokół historycznych wydarzeń z sierpnia 1980 roku.0,00
29. Jarocińsko-Opoczyńskie Stowarzyszenie u201eWspólna Pamięću201du201eGdzieś daleko stąd...u201d - spektakl o wysiedleniach Wielkopolan do Generalnego Gubernatorstwa0,00
30.Stowarzyszenie u201ePodbeskidzie Wspólna Pamięću201dOrganizacja Gry Miejskiej pt. u201eTropami Solidarnościu201d0,00
31. Instytut Rożadzieńskiegou015aląski Szlak Niepodległości0,00
32. Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 RokuKoncert wraz z krótkim przedstawieniem historycznym w miejscu ostatniego Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku0,00
33.Związek Harcerstwa Polskiegou201eWyprawa Pamięci Mauthausen 2023u201d Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 78. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii0,00

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaPodstawa odrzucenia
1.Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w PruszkowieWybicie pamiątkowego medalu "Związek Junackiej Szkoły Kadetów im. gen. Władysława Andersa"Odrzucenie - brak prawnych uprawnień stowarzyszenia do wybicia medali
2. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w PruszkowieWybicie pamiątkowego medalu "Federacji u015awiatowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów" z Londynu"Odrzucenie - brak prawnych uprawnień stowarzyszenia do wybicia medali
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Doboszewicach40. rocznica zniesienia stanu wojennego w PolsceOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań oraz złożcona przez nieuprawniony podmiot.
4. Stowarzyszenie u201eLGD7 - Kraina Nocy i Dniu201dOdwiedzenie i upamiętnienie miejsc historycznych obiektów pamięci narodowej czynów zbrojnych oraz zacieśnienie dalszej współpracy samorządowej i historycznej pomiędzy gminami Ceków-Kolonia a Piedimonte San Germano.Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
5. Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza PółnocnegoUroczystość ku czci dowódcy ostatniego oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego por. Wacława Grabowskiego "Puszczyka" i jego oddziału żcołnierzy niezłomnych na Mazowszu Północnym w 70. rocznicę ich wymordowania.Odrzucenie - obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu oraz zawiera błędy w obliczeniach.
6. Związek Kombatantów RP i Byłych Więżaniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w PoznaniuSpotkanie PokoleńOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
7. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów KatyńskichRajd pamięci kapelanów katyńskich 2023Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
8. Koło Gospodyń Wiejskich Stodoły WieśMini Koncert Pieśni Patriotycznych z wykładem przypominającym najważcniejsze fakty historyczne PolskiOdrzucenie - oferta złożcona przez nieuprawniony podmiot oraz zawiera uchybienia formalne.
9. 4activelifeotwarty konkurs ofert na 2023 na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
10. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego u201eAGRAFAu201dMuzyczna Lekcja HistoriiOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
11. Stowarzyszenie Europejski Instytut Studiów i AnalizUroczystość patriotyczno-religijna na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy w dniu 11 czerwca 2023 rokuOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
12. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw LokalnychUroczystość patriotyczno-religijna na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy w dniu 11 czerwca 2023 rokuOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
13. Stowarzyszenie Rodzin żbołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu u015aląskiegoRekonstrukcja Defilady w WiśleOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
14. Stowarzyszenie Historyczne im. u201e11 Grupy Operacyjnej NSZu201dPowstańcze kukiełkiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem.
15. Caritas Diecezji SandomierskiejRajd dzieci i młodzieżcy z Ośrodka Radość żbycia w Sandomierzu upamiętniający tradycje walk o suwerenność RP podczas II wojny światowejOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych SUPERNOVAWystawa prac artystów zapomnianych z koncertem na wernisażcu, Kazimierz Dolny - Szukalski, Ruzamski i Szczep Rogate SerceOdrzucenie - oferta dotyczy dwóch przedsięwzięć z dwóch różcnych otwartych konkursów Ofert, na 2023 rok (wystawa i koncert). Cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
17. Stowarzyszenie Miłośników Kolei w KrakowieOdtworzenie 4 mundurów kolejowych z lat 30 XX wieku w dwóch wariantach: standardowym i podhalańskim, w celu kultywowania kolejarskich tradycji patriotycznychOdrzucenie - oferta dotyczy przedsięwziecia z spoza zakresu zadań objętych konkursem. Ponadto zawiera uchybienia formalne (brak nazw rodzaju kosztów, błędy w obliczeniach).
18. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w ProszeniuNa lokalnych drogach historiiOdrzucenie - oferta dotyczy organizacji kilku przedsięwzięć w różcnych terminach i miejscach. Ponadto zawiera uchybienia formalne.
19. Aeroklub Krainy JeziorW hołdzie bohaterom Bitwy o Anglię, Lotnikom Polskimu2026Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
20. Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre SłowoPowiatowy konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym 1863 rokuOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
21. Stowarzyszenie Ofiar WojnyUpowszechnienie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP. Upamiętnienie męczeństwa cywilnych i wojskowych ofiar II wojny światowej oraz żbołnierzy Legionów PolskichOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożcona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
22. Stowarzyszenie Krzewienia Etosu Armii KrajowejRegionalne obchody 80 rocznicy przekształcenia ZWZ w Armię Krajową. Upamiętnienie cywilnych i wojskowych ofiar II wojny światowej oraz czynu Legionów PolskichOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożcona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
23. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy GórnoIII Rajd Rowerowy im. WesterplatczykówOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
24. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYFVI Rajd Historyczny Szlakiem żbołnierzy Wyklętych na AK na Pomorzu u015arodkowymOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji dwóch przedsięwzięć z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
25. Stowarzyszenie u201eWolni i Solidarni 1980-1989u201dKoncert u201eStarachowicki Czerwiec'76u201dOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
26. Stowarzyszenie u201eWolni i Solidarni 1980-1989u201du201eSolidarni - Pamiętamyu201d Upamiętnienie zmarłych działaczy opozycji antykomunistycznej z regionu świętokrzyskiegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem.
27. Fundacja Sztetl Mszana DolnaUpamiętnienie ofiar Zagłady z dnia19.08.1942 w Mszanie Dolnej tablicą z imionami, nazwiskami i wiekiem zamordowanychOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożcona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
28. Stowarzyszenie Polska Grupa Pamięci HistorycznejProjekt edukacyjny dla polskich dzieci i młodzieżcy za granicą, dotyczący propagowania wiedzy o 1 Dywizji PancernejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
29. Fundacja "MIRAKLE"Skamieniały Las 1914-1920 Od zapomnianej bitwy do NiepodległejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożcona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
30. Stowarzyszenie CichoszBitwa pod Milanowem - zwycięstwo gen. Franciszka Kleeberga nad Armią CzerwonąOdrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu działalności statutowej oferenta
31. Polska Fundacja KościuszkowskaSympozjum międzynarodowe 277. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki - bohater nadal potrzebnyOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
32. Fundacja Vivat Polonia!Dzień Kuchni Polskiej - edycja 2023Odrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem.
33. Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd KatyńskiOrganizacja Zlotu Gwiażadzistego, Motocyklowego Rajdu Katyńskiego jako sposobu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci, młodzieżcy i dorosłych.Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
34. Stowarzyszenie KAWALERIAUroczyste obchody zakończenia szlaku bojowego w 1939 Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana CzarnieckiegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
35. Stowarzyszenie Wschód KulturyDżawięki wolności - muzyczne spotkania z historiąOdrzucenie - oferta dotyczy kilku przedsięwzięć przeprowadzanych w różcnych terminach i miejscach.
36. Stowarzyszenie Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr. Rudolfa Majewskiego ps. "Leśniak"Organizacja uroczystości i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycję walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
37. Fundacja Joanny Lamparskiej na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Projekt Historia""Legiony 1914-1918. Polskie drogi do Niepodległej - Weekend z żcywą historią"Odrzucenie - obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
38. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice -SzybowiakPrzeszłość nie umiera nigdy - Kongres Kresowy w SzybowicachOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
39. Stowarzyszenie MankoPatriotyczny Dzień w Kinie Kijów - Nieznani Bohaterowie NiebiosOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
40. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"Organizacja uroczystości odsłonięcia grobowca prof. Leona Bilińskiego - Ministra Skarbu Polski w 1919 r., w Teplicach (Cieplicach) w CzechachOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem.
41. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"Prace renowacyjne i konserwatorskie nagrobka Stefana Bobrowskiego - działacza niepodległościowego i powstańca styczniowego zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w u0141aszynieOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem.
42. Stowarzyszenie Represjonowanych Podchorążcych Wyżcszej Oficerskiej Szkoły PożcarniczejStrajk podchorążcych Wyżcszej Oficerskiej Szkoły Pożcarniczej - konferencja dotycząca przyczyn i skutków protestu studentów-podchorążcychOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
43. Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne "Ostoya -Pamięć i Tożcsamość""u015aladami naszej historii"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
44. Fundacja A.I.D.GUroczystość poświęcona pamięci Rodzin żbołnierzy WyklętychOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
45. Stowarzyszenie Wolnego SłowaMonodram "Zapiski Oficera Armii Czerwonej"Odrzucenie - oferta złożcona bez wymaganego załącznika.
46. Stowarzyszenie Ruch Młodzieżcy NiezależcnejOrganizacja uroczystości Obchodów 40-lecia powstania Ruchu Młodzieżcy NiezależcnejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
47. Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "HEROS"Memoriał Rajmunda "Paprzycy" NiwińskiegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
48. Stowarzyszenie OSP MielecUpowszechnianie postaw patriotycznych na terenie powiatu mieleckiego - wykonanie i uroczyste otwarcie historycznego obeliskuOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, złożcona bez wymaganych załączników, obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
49. Fundacja Caritas Super Omnia Est im. ks. Stefana Wincentego FrelichowskiegoNie padnie cień zapomnienia - obchody 79. rocznicy bitwy o Monte CassinoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
50. Fundacja QkulturaLubartowskie obchody "Cudu nad Wisłą"Odrzucenie - cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
51. Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć"Powązki Wojskowe. Tajemnice narodowej nekropoliiOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji czterech przedsięwzięć z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
52. Fundacja In_SpireSłynne bitwy orężca polskiego - lekcja dla młodzieżcy klas trzecich i czwartych szkół średnich w miejscach historycznych wydarzeń. Sesja 2023 - Monte CassinoOdrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu działalności statutowej oferenta oraz zawiera uchybienia formalne
53. Stowarzyszenie Góry KulturyWojska brytyjskie w Tarnowskich Górach w okresie Powstań u015aląskich i Plebiscytu - gra miejskaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
54. Stowarzyszenie Rodzin Tobruckich2 Wyprawa historyczno - wojskowa śladami Generała MaczkaOdrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu oraz zawiera uchybienia formalne
55. Fundacja Kultury i Krzewienia Polskości za Granicą "Grono Polskości"Pomnik upamiętniający polskich żcołnierzy, poległych w walce z bolszewikami pod Równem w latach 1919-1920Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne (brak opinii IPN i pisemnej zgody dysponenta terenu)
56. Fundacja PieśniarzePielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i podtrzymywanie tradycji narodowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
57. Stowarzyszenie Regionalne Organizacja Samorządowców i Animatorów ROSA"Ocalić od zapomnienia" - lekcja patriotyzmuOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
58. Fundacja Brat SłońcePamięć i Hołd - Polskie Termopile: DytiatynOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
59. Stowarzyszenie w "Trosce o Dom Ojczysty" im. Anny WalentynowiczGra miejska "Szwoleżcerowie w czasach komunizmu" - czyli jak Wolne Związki zawodowe Wybrzeżca doprowadziły do Wielkiego StrajkuOdrzucenie - oferta zawira uchybienia formalne.
60. Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja""Tablica Pamiątkowa", upamiętniająca wydarzenia związane z : 1) "Krzyżca Wołyńskiego" w dniu 11 lipca 2009 r. w 66 rocznicę "krwawej niedzieli" na Wołyniu, 2) Pomnika "Pieta Wołyńska" w dniu 17 września 2011 roku, w 72. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Oba monumenty są poświęcone upamiętnieniu Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN - UPA w latach 1943-1945 i wpisują się w cel statutowy działalności StowarzyszeniaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne (brak opinii IPN, zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem dotyczy wykonania tablicy informacyjnej).
61. Stowarzyszenie "Razem Rażaniej"Spotkania z historią. Pamiętamy o tych co polegli w walce za NiepodległąOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
62. Fundacja im. Janusza KurtykiWszystkimi zmysłami - przedsięwzięcie upamiętniające tradycję walk o suwerenność RP prowadzonych przez żcołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego oraz konspiracji antyniemieckiej podczas II wojny światowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
63. Fundacja Pałac Paca 2.0Festiwal "Dziedzictwo bohaterów Suwalszczyzny w 160. rocznicę Powstania Styczniowego"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
64. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie LubelskimSzpital polowy PCK w czasie bitew pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939 r. - Inscenizacja historycznaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
65. Fundacja Amor PartiaeIV Memoriał im. Józefa Franczaka ps. "Laluś'Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
66. Fundacja Amor PartiaeVII Rajd pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. "Vis'Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
67. Fundacja Dziedzictwa RzeczypospolitejIX Koncert Niepodległości w GdańskuOdrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
68. Towarzystwo Muzyczne u015aląskich Kameralistówu201ePotomkowie żcołnierzy polskiej 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka w hołdzie swoim dziadkomu201d. Koncert z okazji 79. rocznicy wyzwolenia Bredy.Odrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
69. Fundacja CULTURA MEMORIAEKoncert u201ePolska - Zasłużconym dla Ojczyznyu201dOdrzucenie u2013 oferta dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem oraz zawiera uchybienia formalne.
70. Fundacja u201eAUXULIUMu201dJeszcze jest i będzie! Bohaterskie zrywy narodoweOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
71. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostockau201eUmarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaciu201d W Szymborska. Organizacja uroczystości 80. rocznicy potyczki Oddziału VIII UBK AK pod Okółkiem i mordu żcołnierzy z tego oddziału w Suchej RzeczceOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
72. Federacja Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej PolskiejWielka Rewia Kawalerii 1933-2023Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
73. Fundacja ABC - Adriatyk, Bałtyk, Morze CzarneMiędzynarodowa konferencja - u201eRazem przeciw totalitaryzmowi rosyjskiemuu201d.Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
74. Związek Towarzystw Gimnastycznych u201eSokółu201d w PolsceSztandar Związku Towarzystw Gimnastycznych u201eSokółu201d w PolsceOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz oferta zawiera uchybienia formalne.
75.Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa PolskiegoRozpalmy płomień pamięci, czyli harcerska sztafeta pokoleńOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
76. Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych "In Fortes"Będziemy pamiętać u2013 Tajna Organizacja Wojskowa u201eGryf Pomorskiu201d w walkach o wolność i niepodległośćOdrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu działalności statutowej oferenta oraz zawiera uchybienia formalne
77. Stowarzyszenie Ochotnicza Strażc Pożcarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażcacy Wspólnie przeciw BiałaczceUdział w uroczystościach państwowych na Monte CassinoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
78. Stowarzyszenie NZS 198035-ta rocznica strajku kwietniowo-majowego 1988 r. w Hucie im. Lenina. Konferencja, panele dyskusyjne.Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
79.Fundacja w Dobrym Tonie42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w PolsceOdrzucenie - oferta złożcona 17 dni po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu