Zmiana terminów składania ofert na Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok!

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wprowadza się poniższą zmianę:

  • pkt. V.1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

  • do 31 stycznia 2020 r.;
  • do 24 kwietnia 2020 r.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.”

Uprzejmie informujemy, że w związku z powyższą zmianą przyjmowanie ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok zostało zakończone.

 


DataAutorCzynność
2020-12-18 12:06:02Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-06-10 08:49:14Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-06-10 08:46:48Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-06-10 08:34:09Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-06-10 08:29:35Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd