Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-12-18 12:06:02"
Zmiana termin�w sk�adania ofert na Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok!

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wprowadza się poniżcszą zmianę:

  • pkt. V.1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

u201e1. Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

  • do 31 stycznia 2020 r.;
  • do 24 kwietnia 2020 r.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.u201d

Uprzejmie informujemy, żce w związku z powyżcszą zmianą przyjmowanie ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok zostało zakończone.