Ułatwienia dostępu

Świadczenia pieniężne

Pomoc pieniężna

Tryb postępowania w sprawach wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawy materialno-prawne załatwiania tych spraw wskazane są natomiast w ustawach szczególnych:

  • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • ustawa o z dnia 31 maja 1996 r. osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

 

Poniższe łącza prowadzą do opisów zasad przyznawania pomocy pieniężnej dla poszczególnych grup osób uprawnionych:

 

Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Tryb postępowania oraz podstawy materialno-prawne w sprawach wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Poniższe łącze prowadzi do opisu zasad przyznawania świadczenia pieniężnego:

 

Świadczenie pieniężne dla Sybiraków

Tryb postępowania oraz podstawy materialno-prawne w sprawach wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1428 ze zm.).

Poniższe łącze prowadzi do opisu zasad przyznawania świadczenia pieniężnego dla Sybiraków:

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Tryb postępowania oraz podstawy materialno-prawne w sprawach przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2430) oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Poniższe łącze prowadzi do opisu zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych:


DataAutorCzynność
2022-02-07 07:49:19Mateusz RoszczykPodgląd
2021-05-31 06:40:58Mateusz RoszczykPodgląd
2021-01-21 11:25:31Mateusz RoszczykPodgląd
2019-05-13 09:37:52Mateusz RoszczykPodgląd
2019-05-13 08:28:57Mateusz RoszczykPodgląd