Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2021-01-21 11:25:31"
�wiadczenia pieni�ne

Pomoc pieniężcna

Tryb postępowania w sprawach wniosków o przyznanie pomocy pieniężcnej, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawy materialno-prawne załatwiania tych spraw wskazane są natomiast w ustawach szczególnych:

  • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • ustawa o z dnia 31 maja 1996 r. osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężcnym i uprawnieniach przysługujących żcołnierzom zastępczej służcby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężcnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Poniżcsze łącza prowadzą do opisów zasad przyznawania pomocy pieniężcnej dla poszczególnych grup osób uprawnionych:

u015awiadczenie pieniężcne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Tryb postępowania oraz podstawy materialno-prawne w sprawach wniosków o przyznanie świadczenia pieniężcnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Poniżcsze łącze prowadzi do opisu zasad przyznawania świadczenia pieniężcnego:

u015awiadczenie pieniężcne dla Sybiraków

Tryb postępowania oraz podstawy materialno-prawne w sprawach wniosków o przyznanie świadczenia pieniężcnego dla Sybiraków, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężcnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936u20131956 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1428).

Poniżcsze łącze prowadzi do opisu zasad przyznawania świadczenia pieniężcnego dla Sybiraków: