Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2023-02-14 09:16:03"
Biuletyn Informacji Publicznej

Serwis, z którym połączyli się Państwo, zawiera podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został on utworzony na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W celu odczytania udostępnionych wiadomości proszę wybrać interesujący Państwa temat z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Po jego kliknięciu, na ekranie wyświetlona zostanie treść informacji.

W przypadku, gdy Biuletyn Informacji Publicznej nie zawiera poszukiwanych przez Państwa danych, istnieje możcliwość udostępnienia ich na wniosek, w trybie przewidzianym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. W tym celu proszę skontaktować się z wybraną komórką organizacyjną urzędu lub przesłać korespondencję precyzującą jakiego rodzaju informacje chcą Państwo uzyskać.

Proszę pamiętać, żce udostępnieniu nie podlegają informacje niejawne, ustawowo chronione, naruszające prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z póżan. zm.)