Ułatwienia dostępu

Archiwum

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl przy użyciu dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej Pzp na świadczenie usług polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległość RP, działaczy opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd oraz pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej

08.02.2022 r

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
wordicon large Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ
Załącznik nr 3 do SWZ – PPU
Załącznik nr 4 do SWZ – JEDZ

         Załącznik nr 4a do SWZ – JEDZ (.xml)
wordicon large Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej
wordicon large Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji
wordicon large Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu
wordicon large Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

Modyfikacja SWZ 09.02.2022 r.

SWZ po modyfikacji 09.02.2022 r.

Zapytanie - Wyjaśnienie 09.02.2022 r.

Zapytanie - Wyjaśnienie 14.02.2022 r.

Informacja o kwocie

Zapytanie - Wyjaśnienie 11.03.2022 r.

Zapytanie - Wyjaśnienie 11.03.2022 r. - 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert popr

Wybór oferty

Zamówienie publiczne prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl przy użyciu dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej Pzp na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych przez okres 24 miesięcy.  28.01.2022 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
wordicon large Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
exceliconZałącznik nr 1.1 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ
Załącznik nr 3 do SWZ – PPU
Załącznik nr 4 do SWZ – JEDZ
wordicon large Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej
wordicon large Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji
wordicon large Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu
wordicon large Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

Zapytanie - Wyjaśnienie 17.02.2022 r.

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych

29.06.2020 r.

29.06.2020 r.- ogłoszenie o zamówieniu

wordicon large29.06.2020 r. – Formularz oferty (plik edytowalny)

wordicon large29.06.2020 r. – oświadczenie o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

02.07.2020 r. – zapytania na temat treści ogłoszenia wraz z odpowiedziami Zamawiającego

15.07.2020 r. – informacja o udzieleniu zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki na Zapewnienie usług zabezpieczenia multimedialnego, scenotechnicznego, scenograficznego oraz innych usług w dniach 4-5 października 2019 r. niezbędnych do należytego przeprowadzenia państwowej ceremonii pogrzebowej.

 03.10.2019 r.

 03.10.2019 r. – informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia

 

Archiwalne Zamówienia Publiczne z przed 01.04.2019r. dostępne tutaj.


DataAutorCzynność
2024-02-09 13:33:15Mateusz RoszczykPodgląd
2022-01-25 10:16:39Mateusz RoszczykPodgląd
2020-01-22 10:02:39Mateusz RoszczykPodgląd
2019-05-09 11:32:37Mateusz RoszczykPodgląd
2019-04-10 09:31:36Mateusz RoszczykPodgląd