Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-01-22 10:02:39"
Archiwum

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki na Zapewnienie usług zabezpieczenia multimedialnego, scenotechnicznego, scenograficznego oraz innych usług w dniach 4-5 pażadziernika 2019 r. niezbędnych do należcytego przeprowadzenia państwowej ceremonii pogrzebowej.

03.10.2019 r.

03.10.2019 r. u2013 informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia

Archiwalne Zamówienia Publiczne z przed 01.04.2019r. dostępne tutaj.