Ułatwienia dostępu

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2023 roku (termin składania ofert do 28 lutego

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2023 roku
(termin składania ofert do 28 lutego 2023 roku)

 

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie:

 

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (publikacje, periodyki, audiobooki)

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
 1. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego OPINIA nurtu niepodległościowego numer 41 kwartalnik 4 000,00 zł
 2. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego OPINIA nurtu niepodległościowego numer 42 kwartalnik 4 000,00 zł
 3. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego OPINIA nurtu niepodległościowego numer 44 kwartalnik 4 000,00 zł
 4. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego OPINIA nurtu niepodległościowego numer 45 kwartalnik 4 000,00 zł
 5. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Wydanie materiałów pokonferencyjnych pod tytułem "Stan wojenny - refleksje po 40 latach" 4 000,00 zł
 6. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Wydanie książki pod tytułem "Moje będzie na wierzchu" 5 000,00 zł
 7. Studio Formaty Bogdan Krzysztof Kozyra "Romuald Traugutt. Za wolność i wiarę Ojców" 6 000,00 zł
 8. Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Tadeusza Banaszka, Budownictwo wojskowe w regionie między Wisłą a Pilicą w XIX-XXI wieku 10 000,00 zł
 9. Związek Harcerstwa Polskiego Harcerski Słownik Biograficzny - tom VI 15 000,00 zł
 10. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie Wokół legendy Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza - publikacja 15 000,00 zł
 11. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej "POZ - Polska Organizacja Zbrojna" 15 000,00 zł
 12. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Woli Zarczyckiej "Nasza Wola" Wydanie publikacji w celu upowszechnienia wiadomości o Pacyfikacji Woli Zarczyckiej 10 000,00 zł
 13. "Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia Sp. z o.o. Wydanie książki " Ułańska rapsodia kresowa 1880-1920. Z Petersburga przez Krechowce do Bobrujska i Warszawy. Pamiętniki Janiny ze Spasowiczów Sobieszczańskiej, żony rotmistrza 1 Pułku Ułanów Krechowieckich Włodzimierza Sobieszczańskiego, opracowane przez jej wnuczkę Elżbietę z Sobieszczańskich Pawlikową" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
 14. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Wydanie śpiewnika Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny 10 000,00 zł
 15. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Wydanie publikacji pt. "Historia OP 9" autorstwa Jana Turowskiego 10 000,00 zł
 16. Związek Sybiraków Zarząd Główny "Pamiętnik pisany na zesłaniu" 8 000,00 zł
 17. Związek Sybiraków Zarząd Główny "Katorżnicy" - autorstwa Ireny Gałązkiewicz 7 000,00 zł
 18. GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Reprint dzieła "Marszałek Józef Piłsudski", wydanego w 1932 roku W. Sieroszewskiego 20 000,00 zł
 19. Dressler Dublin Sp. z o.o. Album wyposażenia Wojska Polskiego. Reprint z dodaniem sprzętu z lat 1933-1939 r. (tytuł roboczy) 15 000,00 zł
 20. Dressler Dublin Sp. z o.o. Umundurowanie piechoty w latach 1918-1939 5 000,00 zł
 21. Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego Publikacja książki pt. Jan Korkozowicz - wspomnienia dowódcy Armii Krajowej na Węgrzech 1939-1945 5 000,00 zł
 22. Wydawnictwo TETRAGON Sp. z o.o. Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich) 25 000,00 zł
 23. Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Pieśni Powstania Styczniowego - śpiewnik 10 000,00 zł
 24. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "KARPATCZYCY" Skład, złamanie, korekta i druk książki pt. "KARPATCZYCY w czasie wojny i pokoju" 10 000,00 zł
 25. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich Wydanie książki „Na chwałę Bogu i Ojczyźnie. Ks. ppłk Edward Choma (1889-1940) /tytuł roboczy/" 5 000,00 zł
 26. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich Kapelani Wojska Polskiego uczestnicy wojny z bolszewikami w mogiłach katyńskich. Relacje. Wspomnienia /tytuł roboczy/ 10 000,00 zł
 27. Wydawnictwo L.T.W. Maria Jastrzębska Wydanie drukiem książki ks. Józefa Romana Maja pt. "Pieśń uszła cało. Formy pamięci o wojnie 1920 roku w warszawskim środowisku akademickim podczas komunizmu". 5 000,00 zł
 28. Wydawnictwo L.T.W. Maria Jastrzębska Wydanie drukiem książki Mariusza Kolmasiaka pt. "Piękna Pani. Biografia Marii z Koplewskich Piłsudskiej - działaczki niepodległościowej i pierwszej żony Józefa Piłsudskiego" 10 000,00 zł
 29. Fundacja Pamięci Rosy Bailly Tłumaczenie i wydanie „Pamiętników wojennych Rosy Bailly” cz. 1 /tytuł roboczy/ 10 000,00 zł
 30. Fundacja Wspólnota Pokoleń „Codzienność polskich ziemianek na terenie Ziem Zabranych w czasie powstania styczniowego 1863-1864” 10 000,00 zł

 

 

Zakres zadania nr 2

Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (wystawy, projekty dokumentacyjne)

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
 1. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL - Wortal internetowy - "Nestorzy nurtu niepodległościowego 1956-1979" - II etap 5 000,00 zł
 2. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL - Wortal internetowy - "Archiwum Niepodległości KPN" Etap X 5 000,00 zł
 3. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Wortal internetowy. Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego (pilsudski-pisma.online) 40 000,00 zł
 4. Fundacja Polska Obywatelska Wystawa "Walka o prawdę o Zbrodni Katyńskiej" 15 000,00 zł
 5. Fundacja Przyjaźni Polsko - Izraelskiej Wystawa „80 rocznica Powstania w getcie Warszawskim” 10 000,00 zł
 6. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Digitalizacja archiwalnych materiałów Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej z lat 1922-1932 5 000,00 zł

 

Zakres zadania nr 3

Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
 1. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Realizacja filmu upowszechniającego losy najstarszego środowiska ZHR w Bydgoszczy 5 000,00 zł
 2. Fundacja Znaki Pamięci "TOLEK" - fabularyzowany film dokumentalny w 100 rocznicę urodzin płk. Antoniego Łapińskiego 20 000,00 zł
 3. PICARESQUE Maciej Pawlicki Najmłodszy żołnierz generała Andersa (film dokumentalny) 55 000,00 zł
 4. Multimedia Trust Spółka z o.o. Pancerny Kapitan (film dokumentalny) 35 000,00 zł
 5. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego Realizacja dzieł niedokończonych przez śp. red. Mirosława Rowickiego - powstanie filmu o obronie Wilna pn. "Wilno 1939" (film dokumentalny) 25 000,00 zł
 6. STS Studio Sp. z o.o. Fabularyzowany film dokumentalny pt. "Operacja Lawina" 15 000,00 zł
 7. STS MediaTV Studio Sp. z o.o. Fabularyzowany film dokumentalny pt. "Ostatnia msza w kościele Wszystkich Świętych" 15 000,00 zł
 8. ANE.STUDIO Aneta Brzozowska Film dokumentalny pt. " Prof. Zbigniew Wójcik - historyk, opozycjonista, działacz piłsudczykowski" 20 000,00 zł
 9. Fundacja Armenian Foundation Ormiański przyjaciel Generała Maczka - film dokumentalny 15 000,00 zł
 10. Fundacja Łączka Film dokumentalny pt.: "Kryptonim Klasztor. Dopaść Pileckiego" 55 000,00 zł
 11. Fundacja Artystyczna ERINA B Duchowieństwo w powstaniu warszawskim - film dokumentalny 40 000,00 zł

 

 

Zakres zadania nr 4

Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
 1. Fundacja Signa Temporum Świadkowie historii URSUS '80. Barbara Tatko-Chruszczyńska 2 000,00 zł
 2. Fundacja Signa Temporum Świadkowie historii URSUS '80. - Jerzy Kaniewski 2 000,00 zł
 3. Stowarzyszenie Sieć Solidarności Notacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - Metody śledcze wobec więźniów politycznych w areszcie przy Montelupich w latach 80. 10 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Sieć Solidarności Notacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy 10 000,00 zł
 5. Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich Internowani w obozach wojskowych w latach 1982-1983 15 000,00 zł

DataAutorCzynność
2023-11-22 10:21:04Mateusz RoszczykPodgląd
2023-04-27 08:56:54Mateusz RoszczykPodgląd