Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2023-11-22 10:21:04"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na dzia�alno�� dokumentacyjn� i wydawnicz� zwi�zan� z wykonywaniem rz�dowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodleg�o�� i suwerenno�� RP w 2023 roku (termin sk�adania ofert do 28 lutego

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2023 roku
(termin składania ofert do 28 lutego 2023 roku)

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie:

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (publikacje, periodyki, audiobooki)

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoOPINIA nurtu niepodległościowego numer 41 kwartalnik4 000,00 zł
2.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoOPINIA nurtu niepodległościowego numer 42 kwartalnik4 000,00 zł
3.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoOPINIA nurtu niepodległościowego numer 44 kwartalnik4 000,00 zł
4.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoOPINIA nurtu niepodległościowego numer 45 kwartalnik4 000,00 zł
5.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoWydanie materiałów pokonferencyjnych pod tytułem "Stan wojenny - refleksje po 40 latach"4 000,00 zł
6.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoWydanie książcki pod tytułem "Moje będzie na wierzchu"5 000,00 zł
7.Studio Formaty Bogdan Krzysztof Kozyra"Romuald Traugutt. Za wolność i wiarę Ojców"6 000,00 zł
8.Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał KolińskiWydanie książcki Tadeusza Banaszka, Budownictwo wojskowe w regionie między Wisłą a Pilicą w XIX-XXI wieku10 000,00 zł
9.Związek Harcerstwa PolskiegoHarcerski Słownik Biograficzny - tom VI15 000,00 zł
10.Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w KrakowieWokół legendy Marszałka Polski Edwarda u015amigłego-Rydza - publikacja15 000,00 zł
11.u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej"POZ - Polska Organizacja Zbrojna"15 000,00 zł
12.Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Woli Zarczyckiej "Nasza Wola"Wydanie publikacji w celu upowszechnienia wiadomości o Pacyfikacji Woli Zarczyckiej10 000,00 zł
13."Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia Sp. z o.o.Wydanie książcki " Ułańska rapsodia kresowa 1880-1920. Z Petersburga przez Krechowce do Bobrujska i Warszawy. Pamiętniki Janiny ze Spasowiczów Sobieszczańskiej, żcony rotmistrza 1 Pułku Ułanów Krechowieckich Włodzimierza Sobieszczańskiego, opracowane przez jej wnuczkę Elżcbietę z Sobieszczańskich Pawlikową" (tytuł roboczy)10 000,00 zł
14.Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego ZamojszczyznaWydanie śpiewnika Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny10 000,00 zł
15.u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg ZamośćWydanie publikacji pt. "Historia OP 9" autorstwa Jana Turowskiego10 000,00 zł
16.Związek Sybiraków Zarząd Główny"Pamiętnik pisany na zesłaniu"8 000,00 zł
17.Związek Sybiraków Zarząd Główny"Katorżcnicy" - autorstwa Ireny Gałązkiewicz7 000,00 zł
18.GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaReprint dzieła "Marszałek Józef Piłsudski", wydanego w 1932 roku W. Sieroszewskiego20 000,00 zł
19.Dressler Dublin Sp. z o.o.Album wyposażcenia Wojska Polskiego. Reprint z dodaniem sprzętu z lat 1933-1939 r. (tytuł roboczy)15 000,00 zł
20.Dressler Dublin Sp. z o.o.Umundurowanie piechoty w latach 1918-19395 000,00 zł
21.Fundacja Historyczna im. Mariana RejewskiegoPublikacja książcki pt. Jan Korkozowicz - wspomnienia dowódcy Armii Krajowej na Węgrzech 1939-19455 000,00 zł
22.Wydawnictwo TETRAGON Sp. z o.o.Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich)25 000,00 zł
23.Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii KrajowejPieśni Powstania Styczniowego - śpiewnik10 000,00 zł
24.Stowarzyszenie Byłych żbołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "KARPATCZYCY"Skład, złamanie, korekta i druk książcki pt. "KARPATCZYCY w czasie wojny i pokoju"10 000,00 zł
25.Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów KatyńskichWydanie książcki u201eNa chwałę Bogu i Ojczyżanie. Ks. ppłk Edward Choma (1889-1940) /tytuł roboczy/"5 000,00 zł
26.Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów KatyńskichKapelani Wojska Polskiego uczestnicy wojny z bolszewikami w mogiłach katyńskich. Relacje. Wspomnienia /tytuł roboczy/10 000,00 zł
27.Wydawnictwo L.T.W. Maria JastrzębskaWydanie drukiem książcki ks. Józefa Romana Maja pt. "Pieśń uszła cało. Formy pamięci o wojnie 1920 roku w warszawskim środowisku akademickim podczas komunizmu".5 000,00 zł
28.Wydawnictwo L.T.W. Maria JastrzębskaWydanie drukiem książcki Mariusza Kolmasiaka pt. "Piękna Pani. Biografia Marii z Koplewskich Piłsudskiej - działaczki niepodległościowej i pierwszej żcony Józefa Piłsudskiego"10 000,00 zł
29.Fundacja Pamięci Rosy BaillyTłumaczenie i wydanie u201ePamiętników wojennych Rosy Baillyu201d cz. 1 /tytuł roboczy/10 000,00 zł
30.Fundacja Wspólnota Pokoleńu201eCodzienność polskich ziemianek na terenie Ziem Zabranych w czasie powstania styczniowego 1863-1864u201d10 000,00 zł

Zakres zadania nr 2

Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (wystawy, projekty dokumentacyjne)

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoDokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL - Wortal internetowy - "Nestorzy nurtu niepodległościowego 1956-1979" - II etap5 000,00 zł
2.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoDokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL - Wortal internetowy - "Archiwum Niepodległości KPN" Etap X5 000,00 zł
3.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoWortal internetowy. Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego (pilsudski-pisma.online)40 000,00 zł
4.Fundacja Polska ObywatelskaWystawa "Walka o prawdę o Zbrodni Katyńskiej"15 000,00 zł
5.Fundacja Przyjażani Polsko - IzraelskiejWystawa u201e80 rocznica Powstania w getcie Warszawskimu201d10 000,00 zł
6.Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii KadrowejDigitalizacja archiwalnych materiałów Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej z lat 1922-19325 000,00 zł

Zakres zadania nr 3

Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Związek Harcerstwa RzeczypospolitejRealizacja filmu upowszechniającego losy najstarszego środowiska ZHR w Bydgoszczy5 000,00 zł
2.Fundacja Znaki Pamięci"TOLEK" - fabularyzowany film dokumentalny w 100 rocznicę urodzin płk. Antoniego u0141apińskiego20 000,00 zł
3.PICARESQUE Maciej PawlickiNajmłodszy żcołnierz generała Andersa (film dokumentalny)55 000,00 zł
4.Multimedia Trust Spółka z o.o.Pancerny Kapitan (film dokumentalny)35 000,00 zł
5.Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana OlszewskiegoRealizacja dzieł niedokończonych przez śp. red. Mirosława Rowickiego - powstanie filmu o obronie Wilna pn. "Wilno 1939" (film dokumentalny)25 000,00 zł
6.STS Studio Sp. z o.o.Fabularyzowany film dokumentalny pt. "Operacja Lawina"15 000,00 zł
7.STS MediaTV Studio Sp. z o.o.Fabularyzowany film dokumentalny pt. "Ostatnia msza w kościele Wszystkich u015awiętych"15 000,00 zł
8.ANE.STUDIO Aneta BrzozowskaFilm dokumentalny pt. " Prof. Zbigniew Wójcik - historyk, opozycjonista, działacz piłsudczykowski"20 000,00 zł
9.Fundacja Armenian FoundationOrmiański przyjaciel Generała Maczka - film dokumentalny15 000,00 zł
10.Fundacja u0141ączkaFilm dokumentalny pt.: "Kryptonim Klasztor. Dopaść Pileckiego"55 000,00 zł
11.Fundacja Artystyczna ERINA BDuchowieństwo w powstaniu warszawskim - film dokumentalny40 000,00 zł

Zakres zadania nr 4

Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Fundacja Signa Temporumu015awiadkowie historii URSUS '80. Barbara Tatko-Chruszczyńska2 000,00 zł
2.Fundacja Signa Temporumu015awiadkowie historii URSUS '80. - Jerzy Kaniewski2 000,00 zł
3.Stowarzyszenie Sieć SolidarnościNotacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - Metody śledcze wobec więżaniów politycznych w areszcie przy Montelupich w latach 80.10 000,00 zł
4.Stowarzyszenie Sieć SolidarnościNotacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy10 000,00 zł
5.Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów KatolickichInternowani w obozach wojskowych w latach 1982-198315 000,00 zł