Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok (termin składania ofert do 18 czerwca 2021 roku)
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok (termin składania ofert do 18 czerwca 2021 roku)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2021 rok
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII – EDYCJA II 2021
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku
Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert NA ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII – EDYCJA II 2021
Zmiana w treści ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku!
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII w 2021 (termin 18.01.2021 r.)
Otwarty konkurs ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku