Ułatwienia dostępu

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą w 2024 roku
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2024 r. (termin składania ofert do 3 kwietnia)
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2024 rok na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych (termin składania ofert do 15 marca 2024 roku)
Komunikat w sprawie zmiany terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2024 rok na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2024 roku
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2024 rok (termin składania ofert do 14 grudnia 2023 roku)
Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na 2024 rok (termin składania ofert do 14 grudnia 2023 roku)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2024 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej