Ułatwienia dostępu

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji. Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji (w zł) 1. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Bractwo Rycerskie Świdwin" Prelekcje historyczne "Szli n

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych Patriotyczny rajd upamiętniający walkę o niepodległość i jej ofiary w tym męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki 18 000,00 zł  
 2. Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji Wsi Wsola i Okolic „Bądźmy Razem” Patriotyzm i pielęgnowanie polskości wśród młodych pokoleń Polaków. 2 000,00 zł  
 3. Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Kraków Lekcja Historii na Przedpolu i Polu Bitwy pod Mokrą - 2023 5 000,00 zł  
 4. Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłość" Piknik Historyczny z okazji 160-rocznicy Bitwy pod Żyrzynem - Powstanie Styczniowe 5 000,00 zł  
 5. Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen Wyjazd grupy kombatantów, osób towarzyszących i członków Klubu na 78. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen w Austrii 20 000,00 zł  
 6. Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich Święto Pułku 4 Ułanów pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie 3 000,00 zł  
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło 80. rocznica Akcji Taśma - ataku na niemiecką strażnicę w Sieczychach 10 000,00 zł  
 8. Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo Wołyń 43 - konferencja walka o pamięć - walka o Polskę! - "w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej" 5 000,00 zł  
 9. Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśniku Święto 24 Pułku Ułanów w Kraśniku 5 000,00 zł  
 10. Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo Pamiętajmy naszych bohaterów - Grzędy 2023 5 000,00 zł  
 11. Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK XX Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. "Łupaszki" 8 000,00 zł  
 12. Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" "Przystanek Historia" 80. rocznica powstania 2 Korpusu Polskiego. Blok prelekcji 3 000,00 zł  
 13. Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" Akademia z okazji 80. rocznicy utworzenia 2 Korpusu Polskiego. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Generał Władysław Anders na szlaku 2 Korpusu Polskiego" 4 500,00 zł  
 14. Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" "Z ziemi Włoskiej do Polski" 80. rocznica utworzenia 2 Korpusu Polskiego. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Udział 2 Korpusu Polskiego w Kampanii Włoskiej" 10 000,00 zł  
 15. Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" Akademia z okazji 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Generał Władysław Sikorski, żołnierz, mąż stanu, Naczelny Wódz". W 80. rocznicę śmierci gen. Sikorskiego 4 000,00 zł  
 16. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Festiwal "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" II Edycja 8 000,00 zł  
 17. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego XII Konferencja Świętokrzyska roboczy tytuł "Program Międzymorza" w okresie II RP i w stanie wojennym 8 000,00 zł  
 18. Fundacja „Tradycyjna Zagroda” Grywalizacja międzyszkolna - questingowy rajd upamiętniający „Niezłomnego z Białobok” 10 000,00 zł  
 19. Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich Żołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino 45 000,00 zł  
 20. Stowarzyszenie Ułanów Karpackich Obchody 83 rocznicy powstania Pułku Ułanów Karpackich 2 000,00 zł  
 21. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Wyjazd włoskimi śladami "2 Korpus Armii Polskiej" - udział w uroczystościach 79. rocznicy Bitwy o Monte Cassino 45 000,00 zł  
 22. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej Ogólnopolski Konkurs na Rolkę Historyczną pt.: "Gen. Józef Haller w 150. rocznicę urodzin" 3 000,00 zł  
 23. Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra VIII Edycja Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra - Region Wschodni 8 000,00 zł  
 24. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Udział w uroczystościach poświęconych pamięci polskich żołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino 40 000,00 zł  
 25. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Rajd Meksyk 2023 20 000,00 zł  
 26. Stowarzyszenie im. Gen. Bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego Z ziemi Polskiej do Włoskiej 4 Udział w uroczystościach państwowych na Monte Cassino 15 000,00 zł  
 27. Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej IV Ogólnopolska konferencja i Zjazd Prezesów Rodzin Katyńskich „Pamiętamy” 5 000,00 zł  
 28. Stowarzyszenie "Prawy Brzeg” SIŁA MIŁOŚCI Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück XII edycja 15 000,00 zł  
 29. Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna” - Rzeszów 2023 15 000,00 zł  
 30. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" 5 000,00 zł  
 31. Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem Organizacja 103. rocznicy bitwy pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 roku 10 000,00 zł  
 32. Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Program słowno-muzyczny "Ja jestem Traugutt" (160. rocznica powstania styczniowego) 5 000,00 zł  
 33. Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Program słowno-muzyczny w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej - pamiętamy 5 000,00 zł  
 34. Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „CARPATHIA” Koncert Patriotyczny ku Niepodległej, pt. „Piechota, ta szara piechota” 15 000,00 zł  
 35. Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu Upamiętnienie 84. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka. Spotkanie okolicznościowe w hołdzie Zesłańcom Sybiru 3 000,00 zł  
 36. Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu Żywa lekcja historii - losy Sybiraków deportowanych z Przemyśla, powiatu przemyskiego oraz Kresów Wschodnich 3 000,00 zł  
 37. Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach II Zjazd poświęcony bohaterom regionu pt. "Niezłomny do końca mjr. Stefan Kobos ps. "Wrzos" w ramach 79. rocznicy obrony Brzezin 5 000,00 zł  
 38. Stowarzyszenie "Potulice-Historia, Teraźniejszość, Przyszłość" 78.rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej 3 000,00 zł  
 39. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Koncert "Jeśli zapomnę o nich, ty Boże zapomnij o mnie" 30 000,00 zł  
 40. Fundacja "Zawołać po imieniu" Rajd Górski "Śladami Bartka" 5 000,00 zł  
 41. Związek Sybiraków Zarząd Główny Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz członków stowarzyszeń noszących imiona Zesłańców Sybiru 15 000,00 zł
 42. Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" Zlot zabytkowych pojazdów historycznych im. ojca generała brygady Adama Studzińskiego w 79. rocznicę bitwy o Monte Cassino 3 000,00 zł
 43. Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" Rajd wojskowych pojazdów historycznych w 102. rocznicę wybuchu III powstania Śląskiego 1921-2023 3 000,00 zł
 44. Fundacja Armenian Foundation Ormianie w Powstaniu Styczniowym - warsztaty dla dzieci i młodzieży 10 000,00 zł
 45. Fundacja ART. „PAWIAK'44” - uroczystość upamiętniająca ofiary likwidacji więzienia Pawiak przez niemieckich nazistów. 8 000,00 zł
 46. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska Gibraltar - polskie miejsce pamięci 25 000,00 zł
 47. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska Czerwone Maki - Papavero Rosso 25 000,00 zł
 48. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska Harcerskie Spotkania z Historią „Breda 2023” 79. rocznica wyzwolenia miasta Breda przez polską 1. Dywizję Pancerną dowodzoną przez generała Stanisława Maczka 20 000,00 zł
 49. Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. kpt. Franciszka Macha w Sędziszowie Małopolskim Uroczystości z okazji 79. rocznicy Bitwy o Monte Cassino - wyprawa pamięci ! 20 000,00 zł
 50. Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. kpt. Franciszka Macha w Sędziszowie Małopolskim Uroczystości z okazji 80. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego - Strzelcy w hołdzie Generałowi na Gibraltarze! 25 000,00 zł
 51. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Uroczystość upamiętnienia 79. rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej pod Pecynką 5 000,00 zł
 52. Fundacja Szwoleżerska Tradycji Kawalerii Polskiej Święto Kawalerii w Warszawie 10 000,00 zł
 53. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "JODŁA" Rozbić więzienie UB 10 000,00 zł
 54. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "JODŁA" Święto 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego 8 000,00 zł
 55. Stowarzyszenie Kulturalne A'LA LONGUE XIV Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. i 6. Wileńskiej Brygady AK 5 000,00 zł
 56. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej LVIII (43. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej 45 000,00 zł
 57. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej Jubileuszowy XV Koncert Niepodległości pt. "Triumph. Rzecz o wojnach z Moskwą" 15 000,00 zł
 58. Instytut Historyczny   NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Uroczystości upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej - "Jerzyska 2023" 8 000,00 zł
 59. Instytut Historyczny   NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Widowisko historyczne "Zrzut Cichociemnych ZAPORA 2023" 8 000,00 zł
 60. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej XXXVII Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków 5 000,00 zł
 61. Fundacja Polska360 "Nóż w plecy" - obchody 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę 5 000,00 zł
 62. Stowarzyszenie Magurski KRES Spotkanie z Powstańcem 1863 5 000,00 zł
 63. Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie Śniadanie z Marszałkiem 20 000,00 zł
 64. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Uroczystości ku czci ofiar stanu wojennego, internowanych i więzionych 15 000,00 zł
 65. Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego 101. rocznica przybycia 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich do Suwałk 5 000,00 zł
 66. Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego Święto 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego 5 000,00 zł
 67. Szwadron Kawalerii 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich Święto 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 10 000,00 zł
 68. Fundacja Instytut Polska Bezpieczna W hołdzie bohaterom polskiej wolności 18 000,00 zł
 69. Fundacja im. Macieja Frankiewicza 40. rocznica powstania poznańskiego oddziału organizacji Solidarność Walcząca 15 000,00 zł
 70. Fundacja Rodakom na Kresach Udział w uroczystości upamiętnienia Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego 1.08.2023 młodzieży z polskiej szkoły w Dziewiniszkach na Litwie 10 000,00 zł
 71. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy Inscenizacja rozbicia siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie 5 000,00 zł
 72. Fundacja Podhalański Instytut Nauk Społecznych Rajd Partyzancki w 80 rocznicę śmierci kpt. Bolesława Duszy ps. "Szarota" 5 000,00 zł
 73. Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny "Inki" Organizacja koncertu "PERŁY" 10 000,00 zł
 74. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Organizacja rajdu upamiętniającego postać Majora Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" 15 000,00 zł
 75. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Festiwal Pieśni Powstania Zamojskiego 15 000,00 zł
 76. Fundacja Rotunda Północna Grypsy z celi śmierci 10 000,00 zł
 77. Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet Inauguracja obchodów 100-lecia powstania Przysposobienia Wojskowego Kobiet 5 000,00 zł
 78. Stowarzyszenie w "Trosce o Dom Ojczysty" im. Anny Walentynowicz Konferencja z okazji 45. rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża 8 500,00 zł
 79. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka „Wyprawa Pamięci - Mauthausen 2023” Organizacja wyjazdu reprezentacji ZHP Chorągwi Białostockiej oraz reprezentantów innych chorągwi na wyprawę pamięci o obozie Mauthausen-Gusen w Austrii 17 000,00 zł
 80. Stowarzyszenie WEST Powstanie Styczniowe - muzyczna opowieść w murach Cytadeli Warszawskiej 10 000,00 zł
 81. Stowarzyszenie Sokole Gniazdo Rajd Śladami Konfederatów Barskich 5 000,00 zł
 82. Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku Organizacja uroczystości obchodów 78. rocznicy Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2015 roku 15 000,00 zł
 83. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich Święto 13. Pułku Ułanów Wileńskich 8 000,00 zł

 

 

 

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1. Stowarzyszenie Aktywni Razem Ocalić od zapomnienia 8 000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich Projekt, wykonanie i instalacja tablicy memorialnej upamiętniającej wszystkich kapelanów katyńskich w Wąsoszach 14 000,00 zł
 3. Stowarzyszenie Maj77 SKS Pro Virtute 1977 - odznaczenie honorowe 10 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" Zachować Pamięć 8 000,00 zł
 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie Upamiętnienie polskich formacji wojskowych walczących o niepodległość z bolszewikami poprzez wykonanie repliki płaszcza hetmańskiego Matki Bożej Krechowieckiej 15 000,00 zł

DataAutorCzynność
2023-11-22 10:20:57Mateusz RoszczykPodgląd
2023-03-16 13:13:15Mateusz RoszczykPodgląd