Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2024-01-03 09:48:08"
Lista podmiot�w, kt�rych oferty zosta�y negatywnie rozpatrzone lub podlega�y odrzuceniu w wyniku rozstrzygni�cia Otwartego Konkursu Ofert na 2024 rok (termin sk�adania ofert do 14 grudnia 2023 roku)

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Fundacja Patria NostraIX Edycja Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra - Region Wschodni0,00
2.Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej u201eNasza Szkoła u201dDzień Patrona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bystrzyckich żbołnierzy Niepodległości w Bystrzycy - po raz pierwszy!0,00
3.Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi PuckiejFestyn z grą miejską - spacer śladami gen. Józefa Hallera brzegiem polskiego morza0,00
4.Związek Sybiraków Oddział w Przemyślużbywa lekcja historii - losy Sybiraków deportowanych z Przemyśla, powiatu przemyskiego oraz Kresów Wschodnich0,00
5.Związek Sybiraków Oddział w RzeszowieWykonanie repliki Sztandaru Związku Sybiraków Oddział w Rzeszowie0,00
6.Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. KrakówLekcja Historii na Przedpolu i Polu Bitwy pod Mokrą - 20240,00
7.Klub Byłych Więżaniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-GusenWyjazd grupy kombatantów, osób towarzyszących i członków Klubu na 79. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen w Austrii0,00
8.Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa - Program montażc słowno -muzyczny - "Nie ma sprawy ważcniejszej niżc Polska"0,00
9.Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo160. rocznica śmierci Romualda Traugutta - symbol walki o niepodległość. Program słowno-muzyczny.0,00
10.Fundacja Obrony Praw Człowieka i ObywatelaMedal 80-lecia czynu zbrojnego PSZ w 19440,00
11.Stowarzyszenie w "Trosce o Dom Ojczysty" im. Anny WalentynowiczKobiety na szlaku wolności - rajd pieszy śladami kurierów beskidzkich0,00
12.Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODu0141A"XVI Piknik Historyczny "II Wojna u015awiatowa w Chęcinach"0,00
13.Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre SłowoKoncert: żbołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni0,00
14.Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre SłowoKoncert "Poniatowianie śpiewają (nie)zakazane piosenki" - w hołdzie Powstańcom Warszawskim w 80 rocznicę!!0,00
15.Stowarzyszenie "Polska Wieś"Konkurs wiedzy - 160. rocznica śmierci Romualda Traugutta0,00
16.Stowarzyszenie Kulturalne A LA LONGUEZ Hajnówki na Monte Cassino0,00
17.Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew WielkopolskaRAJD u201eSZLAKIEM KRZEMIENIAu201d pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów harcmistrza Floriana Marciniaka0,00
18.Stowarzyszenie Sokole GniazdoLekcje historii: u015aladami Konfederatów Barskich w Rzeszowie0,00
19.Fundacja AVEWISu0141A 440,00
20.Fundacja Polskiego Państwa PodziemnegoWyjazd w rocznicę odsłonięcia pierwszego w Polsce pomnika Powstańców Warszawskich0,00
21.Regionalne Towarzystwo Przyjaciół WąwolnicyWykonanie medalu pamiątkowego: 85. rocznica ewakuacji Skarbów wawelskich przez ziemię lubelską 1939-20240,00
22.Stowarzyszenie Magurski KRESSpotkanie z Powstańcem Warszawskim0,00
23.Fundacja ZdumienieWyprawa pamięci szlakiem orężca polskiego w 80. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino0,00

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaPodstawa odrzucenia
1.Akcja Katolicka Archidiecezji WarmińskiejSztafeta rowerowa do Grobu bł. ks. Jerzego PopiełuszkiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
2.Fundacja AkomodacjaWacława Sieroszewskiego droga do NiepodległejOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferta zawiera błędy formalne.
3.Stowarzyszenie Miłośników Kolei w KrakowieUpamiętnienie osoby Gen. Bolesława Roji i udziału Kolejarzy w walce o wolność Ojczyzny w latach 1918-1921Odrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu oraz zawiera błędy formalne.
4.Fundacja żbycie z PasjąSokołów Podlaski w wojnie 1920 r. - przywrócenie pamięci o poległych w obronie OjczyznyOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem (dot. zebrania materiałów oraz druku publikacji)
5.Fundacja u0141ączkaWymiana tablic na Krzyżcach na u0141ączce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Przygotowanie i postawienie tablic informacyjnych o historii u0141ączkiOdrzucenie - uchybienia formalne. Oferta nie zawiera wymaganych załączników.
6.Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej PolskiejOgólnopolski Konkurs Historyczny "80 rocznica Bitwy o Monte Cassino"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
7.Towarzystwo 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa PoniatowskiegoObchody 230. rocznicy powstania pułku, 100. rocznicy 1 święta pułku w Krakowie po powrocie z wojny 1920 r. oraz 20 lecie Towarzystwa 8 Pułku UłanówOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
8.Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Sokołowie PodlaskimUpamiętnienie 80. rocznicy bombardowania Sokołowa Podlaskiego przez lotnictwo sowieckie w nocy 26 na 27 lipca1944 rokuOdrzucenie - złożcona przez podmiot nieuprawniony, zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem, zawiera uchybienia formalne.
9.Nowosolskie Stowarzyszenie - Nasza Polska 2015Organizacja 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Upamiętnienie postaci ojca Medara Parysza ostatniego kapelana powstaniaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
10.Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych EverestWyprawa Pamięci - Monte Cassino 2024Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
11.Związek Sybiraków Oddział we WrocławiuUpamiętnianie Historii Wrocławskich Kombatantów i Osób Represjonowanych 2024Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
12.Stowarzyszenie CICHOSZUpamiętnienie zwycięstwa gen. Franciszka Kleeberga nad Armią Czerwoną w 85. rocznicę Bitwy pod MilanowemOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
13.Związek Sybiraków Oddział we WrocławiuMiędzypokoleniowa wyjazdowa lekcja historii "u015aladami martyrologii Polaków"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
14.Stowarzyszenie Sztuka- Promocja-EdukacjaUroczystość w Szczecinie z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO w klubie 12 Szczecińskiej Dywizji ZmechanizowanejOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem, zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
15.Fundacja ZWHP Szare Polówki"Idżamy, bijmy Moskali" - mobilna wystawa z pieśniami i grą planszowąOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferta zawiera błędy formalne.
16.Stowarzyszenie Odra-NiemenWłoskim Szlakiem Kresowych Przodków. 80. rocznica bitwy o Monte CassinoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
17.Stowarzyszenie Odra-Niemen15 lat akcji RODACY-BOHATEROM. Uroczysta Gala we Wrocławiu.Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
18.Związek SybirakówMiędzypokoleniowe spotkanie upamiętniające losy Zesłańców Sybiru "POWROTY"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
19.u201eMagnum Opus Ekonomiku201dBez znajomości historii jesteśmy skazani na jej powtarzanieOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu oraz zawiera błędy formalne.
20.Stowarzyszenie Ofiar WojnyMiędzynarodowa Konferencja - Bielsko Biała Poland - 23 sierpień 2024 r. u201ePamięć - Zadośćuczynienieu201dOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
21.Stowarzyszenie " Narębski Point"80 lat po Monte- In MemoriamOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji czterech zadań
22.Stowarzyszenie Ofiar WojnyUpamiętnienie żcołnierzy Legionów Polskich w postaci nowych obeliskówOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu. Brak wymaganych załączników
23.Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka"Pozdrówcie Góry u015awiętokrzyskie"Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań
24.Federacja Patriotyczna80 rocznica Operacji Ostra BramaOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
25.Fundacja Armenian FoundationRozmowa Melika Somchjanca z Melchiorem Wańkowiczem o Bitwie o Monte CassinoOdrzucenie - obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
26.Fundacja Misji ObywatelskiejHistoria oczami Podkarpacia: Porozmawiajmy o SolidarnościOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań oraz zawiera błędy formalne.
27.Stowarzyszenie "Nowe Miasto"Stowarzyszenie "Nowe Miasto"Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
28.Fundacja Pamięci Rosy BaillyUroczystości upamiętniające losy polskich żcołnierzy we Francji w czasie II wojny światowejOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem (dot. przygotowania wystawy)
29.Stowarzyszenie "Polska Wieś""Co to za apka? Nie, to Stan Wojenny!"; grudzień 1981 roku - powrót do przeszłościOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
30.Beskidzkie Stowarzyszenie MaczkowcówSzlakiem wolności wraz z I Dywizją Pancerną gen. Stanisława Maczka - 80 rocznica wyzwolenia Bredy.Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
31.Stowarzyszenie Trasy Rowerowe MielecGenerał Władysław Sikorski wielki syn Ziemi Mieleckiej - patriota i mążc stanuOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
32.Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Garnizon Gniezno"Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
33.Fundacja Rekonstrukcji Historycznej Beskidyżbołnierze Wyklęci - żcywa historiaOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
34.Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław"Spacery historyczne "1944-2024 - u015aladami Powstania Warszawskiego"Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno zadanie.
35.Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław"80. rocznica Powstania Warszawskiego - wystawa okolicznościowa.Odrzucenie - oferta dotyczy przedsięwzięcia z spoza zakresu zadań objętych konkursem.
36.Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław"Biogramy Zgrupowania AK "Radosław"Odrzucenie - oferta dotyczy przedsięwzięcia z spoza zakresu zadań objętych konkursem.
37.Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław"Wieczór Katyński - wspomnienia u2026Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
38.Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koninu201eu015aladami Bohaterówu201d - Złaz Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w KoninieOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
39.Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów WileńskichPierwsi w drodze do NiepodległejOdrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu.
40.Stowarzyszenie imienia Witolda HulewiczaKonkurs o Nagrodę im. Witolda Hulewicza za rok 2024Odrzucenie - oferta dotyczy przedsięwzięcia z spoza zakresu zadań objętych konkursem
41.Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieżcy u201ePROTALENTu201dFestiwal u201eGdzie są kwiaty z tamtych latu201d koncert patriotycznyOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zawiera uchybienia formalne.
42.Centrum im. Adama Smitha - Pierwszy Niezależcny Instytut w Polsceu201eWspomnienia dla Przyszłości Polskiu201dOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferta dotyczy przedsięwzięcia z spoza zakresu zadań objętych konkursem oraz zawiera uchybienia formalne.
43.Związek Dużcych Rodzin Trzy PlusCo to jest Niepodległość?Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
44.Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki u201eCARPATHIAu201dPłyta patriotyczna pt. u201eMiłość i Ojczyznau201d w wykonaniu Artystów Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie z gościnnym udziałem Jacka Wójcickiego.Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem, zawiera uchybienia formalne.
45.Radomska Fundacja Filipińska11. listopada 2024. - Wyśpiewana Niepodległa - Wigilia u015awięta NiepodległościOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferta zawiera uchybienia formalne.
46.Fundacja SensoriaDobble Bohateron - gra edukacyjna dla najmłodszychOdrzucenie - zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
47.Stowarzyszenie Rodzin 1 Polskiej Dywizji PancernejRajd historyczno-edukacyjno-patriotyczny do Bredy w 80. rocznicę wyzwolenia Bredy przez 1 Dywizję Pancerną gen. Stanisława MaczkaOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
48.Fundacja Pamięci Narodów"Zaśpiewajmy razem" - wspólne z Powstańcami i byłymi więżaniami obozów koncentracyjnych w ramach łączenia pokoleńOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
49.Fundacja "JESTEu015aMY MUZYKu0104"Zachor znaczy pamiętajOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
50.Fundacja Action-LifeKoncerty PatriotyczneOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
51.Fundacja Sztuk KrytycznychRodzinny piknik historycznyOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferta zawiera uchybienia formalne.
52.u201eRezerwat Kultury i Serdecznościu201dSolec w SuwerennejOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
53.Związek Towarzystw Gimnastycznych u201eSokółu201d w PolsceSztandar Związku Towarzystw Gimnastycznych u201eSokółu201d w PolsceOdrzucenie u2013 cele statutowe oferenta nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zawiera uchybienia formalne.
54.Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej80. rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino. Uczczenie pamięci Generała Władysława AndersaOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
55.Centrum Kultury i Sztuki w SkierniewicachFestiwal Patriotyczny. Skierniewickie obchody Narodowego Dnia Pamięci żbołnierzy Wyklętych. 3 edycjaOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań oraz zawiera błędy formalne.
56.Polskie Bractwo Kawalerów GutenbergaDokumentacja archiwalna SPK zgromadzona w Archiwum historycznym Misji Katolickiej we FrancjiOdrzucenie - zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem oraz zawiera uchybienia formalne.
57.Fundacja Sztuk KrytycznychRodzinny Piknik HistorycznyOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
58.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi MazuryNasze drogi do NiepodległościOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań oraz zawiera błędy formalne.
59.Krakowska Drużcyna Orląt im. Antosia PetrykiewiczaZgrupowanie Orląt Związku Strzeleckiego upamiętniające 89. rocznicę śmierci Marszałka Józefa PiłsudskiegoOdrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
60.Podlaskie Towarzystwo GminUpamiętnienie miejsc pamięci narodu polskiego w ramach II Rajdu Pamięci Armii Generała AndersaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
61.Bogusław PorowskiWydawnictwo Przedświt Historia i Ludzie ErrataOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
62.Stowarzyszenie Szczep NIEZu0141OMNYCHGra Lisa 2024Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
63.Fundacja u0141ączkaWymiana tablic na Krzyżcach na u0141ączce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach we Warszawie. Przygotowanie i postawienie tablic informacyjnych o historii u0141ączkiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienie formalne
64.Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-OstrowskiegoSzlakiem szwadronu ppor. Henryka Wieliczko ps. Lufa - publikacja wraz z koloryzowanymi zdjęciamiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem ofert.
65.Stowarzyszenie Aktywni RazemRajd szlakiem partyzanckim w Puszczy SolskiejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
66.Stowarzyszenie Aktywni RazemZamość na zakrętach historii - z dziejów orężca polskiegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
67.Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej SejnyMartyrologia LeśnikówOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji dwóch zadań. Wystawa spoza zakresu zadań w konkursie
68.Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii KadrowejSłuchowisko pt.:"Z orłem i pistoletem"Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji zadania spoza konkursu
69.Stowarzyszenie Wolnej PolskiMyśl polityczna Ruchu NiepodległościowegoOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji zadania spoza konkursu, uchybienia formalne
70.Stowarzyszenie Klub Byłych żbołnierzy Wojsk Powietrzno - Desantowych "Czerwone Berety""Najkrótszą drogą - 80-ta rocznica operacji Market Garden". Zaprojektowanie i wybicie medalu z okazji 80-tej rocznicy lądowania I Samodzielnej Brygady Spadochronowej w HolandiiOdrzucenie - uchybienia formalne
71.Związek Sybiraków Oddział we WrocławiuUpowszechnianie Pamięci o Ofiarach Wojny i Okresu PowojennegoOdrzucenie - uchybienia formalne