Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2023-04-27 08:59:17"
Lista podmiot�w, kt�rych oferty zosta�y negatywnie rozpatrzone lub podlega�y odrzuceniu w wyniku rozstrzygni�cia Otwartego Konkursu Ofert na dzia�alno�� dokumentacyjn� i wydawnicz� zwi�zan� z wykonywaniem rz�dowego zadania w zakresie kultywowania i upowsz

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu
w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2023 roku

(termin składania ofert do 28 lutego 2023 roku)

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Małgorzata Gmurczyk - Wrońska Wydawnictwo NERITONListy z Morozowki 1940-1946 u0141ukasz Szleszkowski0,00 zł
2.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoNotacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-19890,00 zł
3.Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał KolińskiWydanie książcki Stanisława Budyna, Wolność bez wolności. Obozowe żcycie polskich dipisów w Dachau i we Freimen. Kwiecień-grudzień 1945 roku0,00 zł
4.Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał KolińskiWydanie książcki Teresy Opoki "Polskość to normalność właśnie"0,00 zł
5.Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał KolińskiWydanie książcki Andrzeja Olejko "Czarne krzyżce nad Bałtykiem. Działania lotnicze nad Zatoką Gdańską i Pucką w Kampanii Wrześniowej"0,00 zł
6.Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał KolińskiWydanie książcki Rafała Konrada Chojnackiego pod roboczym tytułem "Solidarność a żcycie łodzian"0,00 zł
7.Wydawnictwo AA S.C. Hanna Mardyła Andrzej MardyłaDziś idę walczyć, mamou2026Najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989. Audiobook.0,00 zł
8.Wydawnictwo Aromat Słowa Sp. z o.o.Wydanie audiobooka - Polska. u015aladami żbołnierzy Wyklętych. Przewodnik0,00 zł
9.Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RegionyJan Sałapatek "Orzeł". Film dokumentalny w oparciu o własne archiwalne wywiady i dokumentację.0,00 zł
10.Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w KrakowieWystawa fotograficzna żbołnierze "Gromady" i "Osnowy". 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK0,00 zł
11.Fundacja PRO PATRIA SEMPERNotacja filmowa "Pierwsi Niepodlegli - żcyciorysy odnalezione" 2023 - cykl miniatur filmowych z prezentacjami sylwetek bohaterów pierwszych chwil niepodległości0,00 zł
12.u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii KrajowejFortyfikacje niemieckie przedmościa Puławy-Dęblin. Obóz pracy Baudienst w Puławach0,00 zł
13.Marek Frąckowiak Niezależcne Wydawnictwo Harcerskie - Marek FrąckowiakWydanie książcki "Harcerka żcołnierka" Irena Kleczyńska pseudonim "Irka"0,00 zł
14.Jakobstaf! Fundacja HarcerstwaPublikacja wydawnictwa historycznego "Herbu wążc. Generał Aleksander Osiński" autorstwa Mariana Miszczuka0,00 zł
15.Stowarzyszenie Nowa Kultura i EdukacjaDziennik okupacyjny Stanisława Rembeka0,00 zł
16.Fundacja "Na Sto"Wóz bojowy Korfanty - czyli przyczynek do historii polskiej techniki bojowej w czasie III Powstania u015aląskiego0,00 zł
17.Stowarzyszenie Historia KoluszekWydanie pamiętnika Krystyny Zarębskiej z 1941 r. opisującego kampanię wrześniową i pierwsze miesiące okupacji w Koluszkach0,00 zł
18.Fundacja Polska ObywatelskaWydanie publikacji "Opowieść o wolnej Polsce, czyli szkice o "Solidarności""0,00 zł
19.Fundacja Polska ObywatelskaOpozycja antykomunistyczna w Toruniu0,00 zł
20.Fundacja Polska ObywatelskaWystawa "Niepodległość w eterze - Radio Solidarność"0,00 zł
21.GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaReprint (wznowienie) tomu III i IV (z pięciu tomów) dzieł wydanych na początku XX wieku W. Przyborowskiego pt. "Dzieje 1863 r."0,00 zł
22.GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaKsiążcę Józef Poniatowski. Pamięć i tożcsamość - wydanie albumu na podstawie zbioru autora Wojciecha Postuły0,00 zł
23.GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta"Dzienniki. Tom I i II" Marii z u0141ubieńskich-Górskiej - opracowanie na podstawie rękopisów0,00 zł
24.SPACE Karol SzymanowskiFilm dokumentalny pt. "Bitwa o Piedimonte san Germano 20-25 maja 1944"0,00 zł
25.Dressler Dublin Sp. z o.o.Z wiatrem w twarz (tytuł roboczy)0,00 zł
26.Dressler Dublin Sp. z o.o.Umundurowanie służcb państwowych i administracji II Rzeczypospolitej w latach 1921-1939 r.0,00 zł
27.Stowarzyszenie Bydgoscy PatriociWystawa pt. "Bydgoska u0141ączka"0,00 zł
28.Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w BiłgorajuFilm dokumentalny pt. "Najkrótsza noc w roku - epizod z bitwy pod Osuchami"0,00 zł
29.Stowarzyszenie Aktywni Razem"Ocalić od zapomnienia - St. Witeszczak" - film dokumentalny0,00 zł
30.Stowarzyszenie MankoNieznani bohaterowie Niebios - folder edukacyjny0,00 zł
31.Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF"Henryka Brzuszek - Niezłomna żbona wyklęta" - film edukacyjno-historyczny o żconie ppor. Stefana Brzuszka "Boruty"0,00 zł
32.Fundacja Bez WizySylwetki Polskiego żbołnierza 1863-1939. Patriotyzm Zaklęty w Okładkach Nut - wystawa0,00 zł
33.Fundacja Fort III PomiechówekProjekt dokumentacyjny upamiętniający więżaniów Fortu III Pomiechówek0,00 zł
34.Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć""Polacy w 700-letniej historii Wilna"0,00 zł
35.Wydawnictwo L.T.W. Maria JastrzębskaWydanie drukiem książcki Tadeusza Dubickiego pt. "Działalność polskiego wywiadu wojskowego w czasie II wojny światowej"0,00 zł
36.Małgorzata Gmurczyk - Wrońska Wydawnictwo NERITONMój dziadek socjalista. Opowieść nie tylko rodzinna. Opracowanie Hanna Tucholska-Załuska0,00 zł
37.Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospoliteju015apiewnik Niepodległości: edukacyjny, multimedialny portal dokumentujący historię pieśni patriotycznych - kontynuacja projektu.0,00 zł
38.Fundacja Dziedzictwa RzeczypospolitejAudiobook Internetowy: Bolesław Wieniawa-Długoszewski. Wspomnienia i wywiady pierwszego ułana II Rzeczypospolitej.0,00 zł
39.Fundacja Dziedzictwa RzeczypospolitejAudiobook Internetowy zrealizowany na podstawie pamiętnika Kazimierza Zienkiewicza pt. u201eWspomnienia Powstańca 1863 rokuu201d0,00 zł
40.Fundacja Signa TemporumKsiążcka u201eBuntownik i opozycjonistau201d0,00 zł
41.Fundacja Signa TemporumPublikacja pod tytułem u201eGodni Pamięciu201d0,00 zł
42.Fundacja Signa Temporumu015awiadkowie historii URSUS '80. Bogdan Bujak0,00 zł
43.Fundacja Signa Temporumu015awiadkowie historii URSUS '80. Janusz Skowroński0,00 zł
44.Stowarzyszenie u201ePolska Wieśu201dPatriotka - Barbara Dobrzyńska-Fijewska0,00 zł
45.Stowarzyszenie u201ePolska Wieśu201dTerroryzm w międzywojennej Polsce0,00 zł
46.Stowarzyszenie u201ePolska Wieśu201dAntypolska działalność kleru grekokatolickiego w II Rzeczypospolitej0,00 zł
47.Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre SłowoMyśmy wciążc do Niepodległej szliu2026 Poezja Patriotyczna0,00 zł
48.Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre SłowoMiejsca Pamięci Narodowej Opolskiego Powiśla0,00 zł
49.Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre SłowoPublikacja pamiątkowa: Pamięci generała Michała Heidenreicha u201eKrukau201d - naczelnika oddziału Powstania Styczniowego Województw Podlaskiego i Lubelskiego w 160. rocznicę zwycięskiej bitwy z wojskami carskiej Rosji pod Chruśliną0,00 zł
50.Stowarzyszenie Edukacja Rozwój AktywizacjaNotacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - u015arodowiska piłsudczykowskie Krakowa lat 80.0,00 zł
51.Fundacja Joanny Lamparskiej na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego u201eProjekt Historiau201du201eOperacja Market-Garden oczami żcołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiegou201d - tłumaczenie i wydanie książcki0,00 zł
52.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew BiałostockaWydanie książcki poświęconej por. AK Marii Iwanickiej ps. u201eMałgorzatau201d, historii oddziału, potyczki pod Okółkiem i mordu w Suchej Rzeczce z okazji 80. rocznicy wydarzeń z 12 VIII 1943 r.0,00 zł
53.Jolly Moon Production Monika Bzowska-RudaśFilm dokumentalny pod roboczym tytułem u201ePolski wkład w zwycięstwo - wynalazki radioweu201d0,00 zł
54.Fundacja Obywatelska u201eCzas Jaszczurówu201dNim wstanie dzień0,00 zł
55.Stowarzyszenie AnthillWydawnictwo: u201eu2026 gdy serce bije głośniej od bomb. Historia podporucznika Edmunda Malinowskiego u201eMundkau201d"0,00 zł
56.Związek Euroregion u201eTatryu201dBohaterowie z nowotarskiego gimnazjum 1904-19450,00 zł
57.Korpus Weteranów Czarnej Trzynastki KrakowskiejWydrukowanie wspomnień o początkach działania 13 Drużcyny Harcerzy w Krakowie i udziału jej członków w walkach o Niepodległość Polski0,00 zł
58.Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-OstrowskiegoSzlakiem Szwadronu dla Młodego Pokolenia. Zorganizowanie mobilnej wystawy upamiętniającej ppor. Henryka Wieliczko oraz 4. Szwadron 5. Wileńskiej Brygady AK0,00 zł
59.Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd KatyńskiAlbum fotograficzny "XXI Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński w obiektywie" - poprzez bezkres wolnej i niepodległej Ukrainy0,00 zł
60.Fundacja Pomorska Inicjatywa HistorycznaPublikacja "Ludzie Sierpnia '80 w Gdyni" tom XI0,00 zł
61.Stowarzyszenie Historyczne im. "11 Grupy Operacyjnej NSZ""Album 11 Grupa Operacyjna NSZ. Szlakiem 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych po Mazowszu północno-zachodnim"0,00 zł
62.Stowarzyszenie "Pamięć Jastrzębska""Pamięć Jastrzębska" pamięta i zapomnieć nie pozwoli - "Wolność z Nami" - kontynuacja 20230,00 zł
63.DAW ProductionNotacje - Sybiracy i żcołnierze AK0,00 zł
64.Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych WIRWięzieni, internowani, represjonowani - notacje filmowe dotyczące działaczy Solidarności z Regionu Częstochowskiego0,00 zł
65.Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie WojennymStan wojenny i okolice, zeszyt nr 40,00 zł
66.Stowarzyszenie "Do Korzeni""Zostańcie z Bogiem." Ofiary wojny i zbrodni niemieckich z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - wydanie publikacji0,00 zł

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaPodstawa odrzucenia
1.Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu RadomskiegoPublikacja wspomnień powstania i działalności MKZ NSZZ Solidarność Ziemia RadomskaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników
2.Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiejżbyliśmy nadzieją - pierwsi osadnicy ziemi dolnobrzeskiej - film dokumentalnyOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak scenariusza filmu dokumentalnego
3.Fundacja Przyjażani Polsko - IzraelskiejWystawa u201e80 rocznica Powstania w getcie Warszawskimu201dOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników
4.Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa HyłyBohaterowie walk o niepodległość na górskich szlakachOdrzucenie - do oferty nie załączono materiałów planowanych do umieszczenia na stronie.
5.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew BiałostockaWystawa zdjęć połączona z opisem bitwy i dokumentami w 80. rocznicę potyczki Oddziału VIII UBK AK pod Okółkiem i mordu żcołnierzy z tego oddziału w Suchej Rzeczce.Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników
6.Stowarzyszenie NZS 1980Wydanie książcki wspomnieniowej autorstwa Magdaleny Maliszewskiej pt. "Zimny wiatr"Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań objętych konkursem oraz zawiera uchybienia formalne.
7.Stowarzyszenie NZS 1980Realizacja notacji filmowych Małopolski Ruch Wolność i PokójOdrzucenie - złożcona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne.
8.Fundacja Znaki PamięciStrażcnicy Naszych Granic - w stulecie powołania Korpusu Ochrony PograniczaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, do oferty nie dołączono materiałów planowanych do zamieszczenia na stronie.
9.Muzeum Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego"Skierniewice pod okupacją niemiecką" - wydanie albumu fotograficznego dokumentującego starty wojenne miastaOdrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy, oferta zawiera uchybienia formalne.
10.Radio Warszawa"Wdzięczni bohaterom" - audiobookOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
11.u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii KrajowejZbrodnie przeciwko narodowi polskiemu w latach 1937-1946 - prezentacja wystaw edukacyjnychOdrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie, nie załączono scenariusza wystawy z przykładowymi planszami, zawiera uchybienia formalne.
12.Pomorskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości GrzmotAntoni Kasztelan. Gdzie spoczywasz kapitanie? - film dokumentalnyOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
13.Fundacja Non NotusNotacje - "Pomnik żbołnierzy Wyklętych w Mielcu"Odrzucenie - do oferty nie dołączono biogramów uczestników walk niepodległościowych.
14.Stowarzyszenie Scena KulturyFilm dokumentalny Barbara Otwinowska - Kustosz Polskiej PamięciOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak scenariusza filmu dokumentalnego
15.Stowarzyszenie "W Trosce o Dom Ojczysty" im. Anny WalentynowiczWystawa z okazji 45-tej rocznicy powstania Wolny Związków Zawodowych WybrzeżcaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
16.Fundacja "Civitas Christiana"Wydanie audiobooka Zofii Kossak pt. "Błogosławiona wina" w 300-lecie koronacji wizerunku Matki Bożcej KodeńskiejOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
17.Fundacja SądeckaKurierzy Sądeccy na tle historii II Wojny u015awiatowej - film dokumentalnyOdrzucenie - do oferty nie dołączono obszernego konspektu/scenariusza filmu.
18.Stowarzyszenie Wolnego Słowa"Nie wszystek umrę..." cyfrowy informator o zmarłych działaczach opozycji i miejscach ich pochówkówOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do umieszczenia na stronie internetowej
19.Maria Przybyszewska Księgarnia Artykuły Piśmiennicze i Szkolne "Stanisław Przybyszewski"Druk książcki "Dowódcy grup, brygad, pułków i dywizjonów artylerii Wojska Polskiego 19018-1945"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - kilka przedsięwzięć - książcka i film
20.Związek Sybiraków Oddział WałbrzychWydanie książcki '"Bliżcej Polski" Anieli Kozłubskiej-DmytraszOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
21.Fundacja Filmowa Polscy WychodżacyRealizacja filmu dokumentalnego pt. " Z pacynką i w pasiaku"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
22.Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Pamięć o KL Auschwitz-BirkenauBiuletyn pamięci Ofiar Akcji Oderberg 1943Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do umieszczenia w biuletynie.
23.Fundacja Szwoleżcerska Tradycji Kawalerii PolskiejMonografia 1 Pułku Szwoleżcerów Józefa PiłsudskiegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy.
24.Stowarzyszenie Historia WisłyBracia Kowalscy. Ich domem była polska, ich klubem - WisłaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - dwa przedsięwzięcia.
25.GOOD STUDIO Piotr KucińskiFilm pt. "Portret" poświęcony Aleksandrze PiłsudskiejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
26.Polski Czarny Krzyżc - Towarzystwo Opieki nad Cmentarzami WojennymiKREW NIE DARMO NASZA Pu0141YNIE - Publikacja Poświęcona Czynowi Chwały, Walki i Orężca 1807-1945Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - kilka przedsięwzięć.
27.Stowarzyszenie "Wspólna Polska"żbywe żbonkileOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
28.Wydawnictwo L.T.W. Maria JastrzębskaWydanie drukiem reprintu pracy Antoniego Urbańskiego pt. Z czarnego szlaku i tamtych rubieżcyOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
29.Wydawnictwo L.T.W. Maria JastrzębskaWydanie drukiem reprintu pracy Antoniego Urbańskiego pt. Memento kresoweOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
30.Wydawnictwo L.T.W. Maria JastrzębskaWydanie drukiem książcki Kazimierza Raszewskiego pt. Wspomnienia z własnych przeżcyć do końca roku 1920Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
31.Małgorzata Gmurczyk u2013 Wrońska Wydawnictwo NERITONu201eMarta Zynu201d [Marta Wołoszynowska] Polka w Kijowie. Zapisy od grudnia 1919 roku do lutego 1922 /tytuł roboczy/ Opracowanie Joanna Gierowska-Kallaur, Marta ParnowskaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
32.Fundacja CapitalWydanie albumu u201eBrygada u015awiętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentachu201dOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników, oferta nie została podpisana
33.Fundacja CapitalWydanie książcki u201eBezbronne ofiary. Losy dzieci polskich podczas II wojny światowej 1939-1945u201dOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników
34.Fundacja CapitalKsiążcka w 80. rocznicę ludobójstwa wołyńskiegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników
35.Stowarzyszenie Sieć Solidarnościu201eDokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRLu201d - portal internetowy u201eInicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocyu201d - I etapOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników
36.Stowarzyszenie Edukacja Rozwój AktywizacjaDokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL. Portal internetowy u201eZomorządnośću201d - I etapOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników
37.Fundacja u201eNowe Drzewo żbyciau201dOkruchy Pamięci. Wspomnienia z okresu II wojny światowej i lat walki z komunizmemOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
38.Fundacja Kochania PoznaniaNagranie Audiobooka u201eZakochani w powstaniuu201dOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
39.Towarzystwo Przyjaciół Ziemi DubieckiejWystawa pt. Jeżceli o nich zapomnimy, kamienie wołać będąOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników
40.Fundacja Golgota WschoduProjekt pn. u201ePortret Pierwszej Damy Niepodległej Polskiu201d - Suplement/suplement do londyńskiego <Tygodnika Polskiego> poświęcona sylwetce Aleksandry Piłsudskiej (w roku jej dedykowanym decyzją sejmu RP)Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników, zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu
41.Fundacja Będziem PolakamiPrzywróćmy imiona ofiar i katów szpitala obozu w StutthofieOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
42.Fundacja u015awiat GłuchychWalka o niepodległość Wandy GrabowskiejOdrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu
43.Waldemar Baczuńu201eRodem z Jazłowcau201dOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
44.Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-GospodarczychWydanie publikacji pt. u201eKrechowiacy polegli w walce o niepodległość Polski i zmarli na służcbieu201dOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne - brak wymaganych załączników
45.Fundacja u201eFolwark Podzamczeu201dBorkowscy w walkach o niepodległość PolskiOdrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w ogłoszeniu, zawiera uchybienia formalne
46.Fundacja Wizja RozwojuFilm dokumentalny u201eNotatki grozyu201dOdrzucenie - oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta
47.Stowarzyszenie u201ePamięć i Nadziejau201dOpracowanie, druk w ilości 300 egzemplarzy i nieodpłatny kolportażc monografii pt.: u201eW trosce o zachowanie pamięci. Chełmskie znaki męczeństwa Kresowianu201d, zwanej dalej u201emonografiąu201dOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
48.Fundacja Ośrodka KartaNagranie, dystrybucja i promocja audiobooka książcki Konspiracja warszawska 1939-1944. Historie mówione.Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
49.Stowarzyszenie Wolnej PolskiMyśl polityczna Ruchu NiepodległościOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, dotyczy realizacji dwóch przedsięwzięć
50.Fundacja Historia.PlWydanie książcki Stanisława Grzegorzewskiego "Wspomnienia osobiste z Powstania 1863 roku"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
51.Stowarzyszenie KAWALERIAOcalić od Zapomnienia - archiwizacja i digitalizacja jednodniówek Koła żbołnierzy Pułku 3 Strzelców KonnychOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, nie załączono przykładowych materiałów podlegających digitalizacji, koszty dotyczą głównie zakupu środków trwałych
52.Fundacja Wolne DżawiękiWydanie 2 audiobooków Powstańczego Mokotowa "Reduta Magnet" Eugeniusz Ajewski "Kotwa", "Moja kompania" Ludwik KotowskiOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji dwóch przedsięwzięć, nie załączono treści planowanych do zamieszczenia na nośniku, zawiera uchybienia formalne.
53.Fundacja TerytorialniRealizacja filmu dokumentalnego "Dla Inki"Odrzucenie - oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta, zawiera uchybienia formalne.
54.Fundacja Nie Rób DymuPatriotyzm i pielęgnowanie polskości wśród młodychOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji dwóch przedsięwzięć, nie załączono maszynopisu pracy, zawiera uchybienia formalne.
55.Stowarzyszenie Marki - Pustelnik - StrugaPublikacja książcki pt. "W pałacyku po bitwie" autorstwa Bogusławy SieroszewskiejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
56.Fundacja im. Macieja FrankiewiczaSolidarność Walcząca w Poznaniu - droga ku Niepodległości - plenerowa wystawa okolicznościowa w 40-lecie powstania SW o. PoznańOdrzucenie - do oferty nie załączono scenariusza wystawy z przykładowymi planszami.
57.Stowarzyszenie Pamięci Powstania WarszawskiegoZeszyty Pamięci Powstania WarszawaOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji dwóch przedsięwzięć.
58.Stowarzyszenie "Skałka" na SkałceZrealizowanie filmu dokumentalno-fabularnego o uwięzieniu Kardynała Stefana WyszyńskiegoOdrzucenie - oferta dotyczy zrealizowania 4 filmów, każcdy po 52 minuty