Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-05-21 12:23:31"
Lista podmiot�w, kt�rych oferty zosta�y negatywnie rozpatrzone lub podlega�y odrzuceniu w wyniku rozstrzygni�cia Otwartego Konkursu Ofert na Realizacje Przedsi�wzi�� Wydawniczych w 2020 roku (termin sk�adania ofert do 27 marca 2020 roku)

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin

Reprint publikacji u201eWspomnienia podchorążcego z czasów W. Ks. Konstantegou201d

0,00

2.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej

Wydanie drukiem publikacji Krystyny Bachanek pt. u201eSpalone marzenia. Kamieniec, Wodynie, Ziemia Siedleckau201d

0,00

3.

Fundacja Sztuk Krytycznych

u0141ażania na Montelupich u2013 epizod z procesu krakowskiego 1947

0,00

4.

Stanisław Kramek "KRAMEX"

Lekcja Katyńska i Smoleńska

0,00

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Stowarzyszenie "Powidz, żce jest fajnie"

Nieznane karty historii - wspomnienia o II wojnie światowej Ziemi Powidzkiej

Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu. Oferta zawiera uchybienia formalne.

2.

Fundacja "Mówią wieki"

Wydanie książcki Jacka Z. Sawickiego "Powstanie warszawskie. Pamięć i polityka"

Odrzucenie - oferta została niewłaściwie podpisana. Oferta zawiera uchybienie formalne.

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji u201ePro Fortaliciumu201d

Opracowanie i druk publikacji u201eObszar Warowny u015aląsku201d

Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy. Oferta zawiera uchybienia formalne.

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji u201ePro Fortaliciumu201d

Opracowanie i druk publikacji u201eHistoria Góry św. Annyu201d.

Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy. Oferta zawiera uchybienia formalne.

5.

Fundacja u201eKotwica i Gryfu201d Koła Wrzeszcz żbołnierzy AK

Wydanie książcki o historii i członkach Koła Gdańsk-Wrzeszcz u015awiatowego Związku żbołnierzy Armii Krajowej, pt: u201eAkowscy z Wrzeszczau201d.

Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy. Oferta zawiera uchybienia formalne.

6.

Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu

"Roztrzaskane lustro"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

7.

Stowarzyszenie Wychowawców "Eleusis" w Sanoku

Ludzie trasy kurierskiej ZWZ-AK "Las" w skrócie "Ludzie LAS-u"

Odrzucenie- oferta zawiera uchybienia formalne.

8.

"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia Spółka z o.o.

Wydanie książcki: Zdzisław Wojtowicz, "Zawisza Czarny" (tytuł roboczy)

Odrzucenie - oferta spoza zakresu zadań objętych konkursem.

9.

Fundacja Generał Elżcbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służcby Polek

Wspomnienia łączniczki Komendy Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej (1939-1945) Ireny Jagielskiej-Nowak "Ewy"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

10.

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości

Obchody Dnia Niepodległości

Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu. Oferta zwiera równieżc uchybienia formalne.

11.

Fundacja "Archiwum Fotograficzne Tułaczy" [Fundacja AFT]

Wydanie w wersji elektronicznej 2 albumów Fundacji AFT "Tułacze dzieci" i "Polska szkoła na tułaczych szlakach"

Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań określonych w I punkcie ogłoszenia. Oferta zawiera równieżc uchybienie formalne.

12.

Gawryszczak Piotr SIGILLUM

Wydanie książcki pt. "Ppor. Edward Guz. Legionista"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

13.

Zakład Poligraficzny Sindruk

Wydanie książcki pt. "Ostatni wyklęci. Historia braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków z Opola. Część II"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

14.

Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych "LINKING FOUNDATION"

PIERWSKI NIEPODLEGLI. Mini-album

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

15.

Związek Sybiraków Zarząd Główny

Wydanie książcki "Syberia- największe więzienie świata"

Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu. Oferta zwiera równieżc uchybienia formalne.

16.

Stowarzyszenie Podbeskidzie Wspólna Pamięć

Wydanie broszury "Spacerownik Bielski. u015aladami "Solidarności" lat 1980-1990 w Bielsku Białej"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

17.

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady(1939-1945)

Wydanie drukiem publikacji "Zdobywcy Prus. Pancerna szpica operacji mławsko-elbląskiej 1945 roku" autorstwa Tomasza Glinieckiego.

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

18.

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady(1939-1945)

Wydanie drukiem publikacji "Dwie godziny w listopadzieu2026 Wizyta Heinricha Himmlera w obozie Stutthof 23 listopada 1941 roku: geneza, przebieg, konsekwencje/Two Hours in Novemberu2026 Heinrich Himmler^s visit to Stutthofcamp on 23 November 1941:the background, the course and the consequences." autorstwa Marcina Owsińskiego

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

19.

Stowarzyszenie Byłych żbołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie u201eKarpatczycyu201d

u201eKARPATYCZYCY w czasie wojny i pokojuu201d

Odrzucenie - ofertę nie została złożcono na obowiązującym wzorze.

20.

Fundacja Historia.pl

Wydanie książcki Stanisława Gazieła u201eZabić aby żcyću201d

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

21.

Fundacja Polacy Polakom

Reprint publikacji u201eWizerunki uczestników powstania styczniowego 1863-4u201d

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

22.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Szlakiem Piłsudskiego-przewodnik historyczny u2013 kontynuacja (tom IV i tom V)

Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert.

23.

Fundacja Polska Obywatelska

Polskie radio i Telewizja Polska w u201esolidarnościowym karnawaleu201d w dokumentach

Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert.

24.

Fundacja imienia Macieja Frankiewicza

u201ePoznań w drodze do wolności. Fotografie Jani Kołodziejskiegou201d wydanie II

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

25.

Parafia Rzymskokatolicka u015awiętego Krzyżca w Warszawie Bazylika

Album u201eWierni Bogu i Ojczyżanie-Udział kapelanów wojskowych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920u201d

Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu. Oferta zwiera równieżc uchybienia formalne.

26.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. u201eWIRu201d

Wydanie zbioru wspomnień wojennych u201eZabrali nam dzieciństwo u2013 część IIu201d

Odrzucenie- oferta zawiera uchybienia formalne.

27.

Fundacja Nasza Historia

Przewodnik po Twierdzy Modlin - Twierdzy Niepodległości

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

28.

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym

Stan wojenny i okolic, zeszyt nr 1

Odrzucenie- oferta zawiera uchybienia formalne.

29.

Stowarzyszenie - Związek Strzelecki

Instrukcja pracy Orląt Związku Strzeleckiego wyd. I rok 2020

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia.

30.

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków i Fortyfikacji "Pro Fortalicium"

Opracowanie i druk publikacji "Bernard Montalergre. Francuski major, którego zamordowano na Górnym u015aląsku"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

31.

Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga

Płyta "Artyści Niepodległej 1920"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia.

32.

Wydawnictwo Editions Spotkania

Polskie ślady na Syberii. Cichociemni na Syberii

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

33.

Wydawnictwo Editions Spotkania

Książcka Jerzy Potocki "Pamiętniki

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

34.

Stowarzyszenie Polonistów

Po polsku o historii

Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz zawiera uchybienia formalne.

35.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Publikacja pt. "Ludzie Sierpnia '80 w Gdyni"

Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy. Oferta zawiera uchybienia formalne.

36.

Bystrzyckie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji

"Więżaniowie obozów, deportowani, kresowiacy. Zbiór tekstów żaródłowych"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

37.

Niezależcny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność - Region u015arodkowo-Wschodni

Wydanie książcki: "Stąd ruszyła lawina. Region u015arodkowo - Wschodni NSZZ "Solidarność" 1980-1989" (tytuł roboczy)

Odrzucenie - oferta złożcona przez podmiot nieuprawniony.