Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-04-28 09:15:25"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2020 na �WIADCZENIE ZADA� OPIEKU�CZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ �RODOWISKA KOMBATANCKIEGO W ZWI�ZKU Z OG�OSZONYM STANEM EPIDEMII (termin sk�adania ofert do 21 kwietnia 2020 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Stowarzyszenie "Paczka Dla Bohatera"

Zawsze z Wami Bohaterami50 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Zachowania Pamięci Armii Krajowej

u015awiadczenie zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego w związku z ogłoszonym stanem epidemii.300 000,00 zł

3.

Fundacja Przyjażani Polsko-Izraelskiej

Zostań w domu - posiłek dla kombatanta200 000,00 zł

4.

Fundacja Wspólnota Pokoleń

#PatriotyzmDzisiaj #PosiłekDlaKombatanta100 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Terapeutów

Wsparcie środowiskowe kombatantów i osób represjonowanych w czasie epidemii25 000,00 zł

6.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Pomoc dla kombatantów w czasie epidemii100 000,00 zł

7.

Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej

Opieka nad weteranami AK i Sybirakami w stanie epidemii 2020 r.100 000,00 zł

8.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR- w służcbie środowiskom kombatanckim w czasie epidemii100 000,00 zł

9.

Fundacja Rosa

Obiady dla Powstańców Warszawskich w ramach akcji BohaterON25 000,00 zł