Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-04-23 07:49:41"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Realizacje Film�w i Sporz�dzanie Notacji Filmowych w 2020 roku (termin sk�adania ofert do 28 lutego 2020 r.)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadań nr 1

Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Fundacja Znaki Pamięci

Różcne oblicza dnia zwycięstwa- tytuł roboczy

10 000,00 zł

2

Muzeum Niepodległości w Warszawie

"Ta nasza młodość" fabularyzowana impresja dokumentalna

10 000,00 zł

3

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF

"Kresowa Odyseja"- film historyczny o ppor. Stefanie Pabisiu- Dowódcy BOA z Wołkowyska

10 000,00 zł

4

SPACE Karol Szymanowski

Film dokumentalny pt. "Armia Polska we Francji"

20 000,00 zł

5

Fundacja Polska Obywatelska

"Zapomniane strajki" - film dokumentalny

15 000,00 zł

6

Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"

List do Radia Wolna Europa - film dokumentalny

15 000,00 zł

7

Fundacja Artystyczna ERINA B

Sportowcy w Powstaniu Warszawskim

15 000,00 zł

8

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODu0141A"

Filmy: Zapomniane historie Armii Krajowej

5 000,00 zł

9

u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Muzeum Historyczne w Bondyrzu - film dokumentalny

10 000,00 zł

10

Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich

"Czwarty szwadron" fabularyzowany dokument

15 000,00 zł

11

Fundacja "Generator Kultury"

Realizacja filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Krwawy Wielki Piątek"

10 000,00 zł

12

Unisławskie Towarzystwo Historyczne

BARBARKA 1939 - Zbrodnia Pomorska - film dokumentalny

5 000,00 zł

13

Fundacja Proscenium

CZARNE CHMURY NAD AKTOREM- film dokumentalny

15 000,00 zł

14

Stowarzyszenie Kulturalne "Bliżcej Tradycji i Kultury"

Realizacja filmu dokumentalno-fabularyzowanego pt. "Krzyżc i swastyka- Akcja Inteligencja" w reżcyserii Hanny Zofii Etemadi

10 000,00 zł

15

Stowarzyszenie "Telewizja Regionalna- Stowarzyszenie Europejskie"

"Zamość 1920- Ostatnie oblężcenie"

10 000,00 zł

16

Media Kontakt Sp. z o. o.

"Portrety z przeszłości"- film dokumentalny, reżc. Andrzej Gajewski

20 000,00 zł

Zakres zadań nr 2

Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Fundacja Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Siedlecka Opozycja Antykomunistyczna- notacje filmowe

15 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Działacze Opozycji Antykomunistycznej Regionu Mazowsze i Ziemi Płockiej- notacje filmowe

20 000,00 zł

3

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Notacje filmowe z kombatantami podziemia narodowego

10 000,00 zł

4

DAW PRODUCTION Dariusz Walusiak

Notacje filmowe z uczestnikami "Grudnia'70"

20 000,00 zł

5

Fundacja Polska Obywatelska

"Grupy Oporu Solidarni" - notacje filmowe

15 000,00 zł

6

Fundacja Armenian Foundation

"Kto zdobył Klasztor na Monte Cassino - Buława noszona w plecaku?" - historia mjr. Melika Somchjanca

15 000,00 zł

7

Fundacja Lux Veritatis

Solidarność walcząca - cykl notacji filmowych

35 000,00 zł

8

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Notacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989

20 000,00 zł

9

Parafia Rzymskokatolicka u015awiętego Stanisława Kostki w Warszawie

Realizacja notacji "Ksiądz Jerzy Popiełuszko i Solidarność"

20 000,00 zł

10

4CUTS Sp. z o.o.

316 - notacja filmowa z udziałem mjr. Aleksandra Tarnawskiego

10 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Pokolenie

Obowiązki wobec Ojczyzny cz. 2. Dekalog patriotów w czasie drugiej wojny światowej i walki z komunizmem

10 000,00 zł

12

Stowarzyszenie "Pamięć Jastrzębska"

Pamięć Jastrzębska pamięta i zapomnieć nie pozwoli - Wolność z Nami

15 000,00 zł