Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-05-13 08:31:47"
Tryb dzia�ania

Sposób załatwiania spraw kierowanych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Opisane w nim procedury i zasady postępowania tworzą ogólne ramy, według których sprawy są rozpatrywane i załatwiane przez organy administracji.

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach, które należcą do kompetencji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych opisany jest w ustawach: