Otwarty Konkurs Ofert NA ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII w 2021
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII(termin składania ofert do 5 XI 2020
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert NA ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII
Zmiana terminów składania ofert na Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok!
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok (termin składania ofert do 24 kwietnia 2020 roku)
Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert w 2020 roku (termin składania ofert do 24 kwietnia 2020 roku)
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Realizacje Przedsięwzięć Wydawniczych w 2020 roku (termin składania ofert do 27 marca 2020 roku)
Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na Realizacje Przedsięwzięć Wydawniczych w 2020 roku (termin składania ofert do 27 marca 2020 roku)
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2020 na ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII (termin składania ofert do 21 kwietnia 2020 roku)
Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację filmów i sporządzanie notacji filmowych w 2020 roku (Termin składania ofert do 28 lutego 2020 roku)