Ułatwienia dostępu

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2022 roku - termin składania ofert do 28 lutego

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie:

 

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (publikacje, periodyki, audiobooki)

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
 1. Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Stan wojenny i okolice, zeszyt nr 3 2 000,00 zł
 2. Wydawnictwo LTW Maria Jastrzębska Wydanie tomu V publikacji: Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945, autorstwa Tadeusza Dubickiego i Andrzeja Suchcitza 10 000,00 zł
 3. Stowarzyszenie Anthill Wydanie książki: Stanisław Skalski - As z Kodymy 10 000,00 zł
 4. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego „OPINIA” nurtu niepodległościowego numer 36 kwartalnik 3 000,00 zł
 5. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego „OPINIA” nurtu niepodległościowego numer 37 kwartalnik (wydanie specjalne) 3 000,00 zł
 6. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego „OPINIA” nurtu niepodległościowego numer 38 kwartalnik 3 000,00 zł
 7. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego „OPINIA” nurtu niepodległościowego numer 39 kwartalnik 3 000,00 zł
 8. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego „OPINIA” nurtu niepodległościowego numer 40 kwartalnik 3 000,00 zł
 9. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Wydanie materiałów pokonferencyjnych pod tytułem „Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980 -1989” W drodze do Niepodległości Polski. 5 000,00 zł
 10. Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta MAŁE PRZEDMIOTY- WIELKA HISTORIA. POLSKIE POCZTÓWKI I DRUKI PATRIOTYCZNE XIX I XX w. - wydanie albumu 20 000,00 zł
 11. Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Reprint (wznowienie) tomu I i II (z pięciu tomów) dzieła wydawanego w 1897 r. W. Przyborowskiego pt. "Dzieje 1863 r." 20 000,00 zł
 12. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Wydanie publikacji "Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny" dra Zygmunta Klukowskiego 10 000,00 zł
 13. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie "KARPATCZYCY" Skład, złamanie, korekta i druk książki pt. "KARPATCZYCY w czasie wojny i pokoju". 10 000,00 zł
 14. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej "Burza od wschodu - wspomnienia z Kijowszczyzny 1918-1920" - audiobook internetowy na podstawie pamiętnika Marii Dunin - Kozickiej 10 000,00 zł
 15. Stowarzyszenie Pamięć i Tradycja im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach Wydanie publikacji: Historia powstania pomnika J. Piłsudskiego w Kielcach 1935-2014 5 000,00 zł
 16. „Norbertinum” Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia spółka z o. o. Wydanie książki:, Katarzyna Madey „Janeczka. Tajemnica metalowego pudełka” (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
 17. Fundacja Niepodległości Wydanie i dystrybucja Zestawu historycznego dla dzieci „Lekcje patriotyczno-edukacyjne o Misiu Wojtku – dzielnym żołnierzu” 10 000,00 zł
 18. Jakobstaf! Fundacja Harcerstwa Publikacja wydawnictwa historycznego „Młodość przeżywa się raz! Orszy gawędy o wychowaniu” autorstwa b. Naczelnika Szarych Szeregów hm. Stanisława Broniewskiego „Orszy” 10 000,00 zł
 19. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich Druk książki: Ksiądz pułkownik dr Edmund Nowak (1891-1940)/ tytuł roboczy/ 10 000,00 zł
 20. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich Kapelani Golgoty Wschodu /tytuł roboczy/ 10 000,00 zł
 21. Stowarzyszenie Więzionych i Represjonowanych w PRL "Wolni i Niezależni" Druk publikacji "Represje stanu wojennego w województwie płockim" 5 000,00 zł
 22. Studio Formaty Bogdan Krzysztof Kozyra "Requiem dla PARASOLA" 20 000,00 zł
 23. Fundacja Artystyczna ERINA B Wydanie książki: OBERLANGEN 10 000,00 zł
 24. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Szlakiem Piłsudskiego - przewodnik historyczny - kontynuacja 10 000,00 zł
 25. Stowarzyszenie Polonistów Po polsku o historii 14 000,00 zł
 26. Dressler Dublin Sp. z o.o. Umundurowanie Wojska Polskiego 1935 - reprint, ze wstępem 10 000,00 zł
 27. Dressler Dublin Sp. z o.o. Ostatnie Dni Hanaczowa 10 000,00 zł
 28. Dressler Dublin Sp. z o.o. Księga Chwały Piechoty. Wydanie reprintu (wznowienia) 15 000,00 zł
 29. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Wspomnienia żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ 10 000,00 zł

 

 

Zakres zadania nr 2

Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (wystawy, projekty dokumentacyjne)

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
1. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego „Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL” - Wortal internetowy - „Archiwum Niepodległości – KPN” Etap IX 10 000,00 zł
 2. Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach Wystawa historyczna pt. "Wojskowa Służba Kobiet w strukturach ZWZ-AK na terenie działania Kompanii Narol" 10 000,00 zł
 3. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej Śpiewnik Niepodległości: edukacyjny, multimedialny portal dokumentujący historię pieśni patriotycznych - kontynuacja projektu. 10 000,00 zł
 4. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego W kręgu Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Mobilna wystawa o bohaterze Szarych Szeregów 5 000,00 zł
 5. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego „Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL” - Wortal internetowy - „Nestorzy nurtu niepodległościowego 1956-1979” - I etap 8 000,00 zł
 6. Fundacja Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga Przeciw Zniesławieniom Warstwy Pamięci- Badania Historyczne 40 000,00 zł

 

Zakres zadania nr 3

Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
1. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF "Janek - Górnik z Koszalina" - film edukacyjno-historyczny o Janku Stawisińskim 10 000,00 zł
 2. PICARESQUE Maciej Pawlicki BATIAR NA MONTE CASSINO. Film dokumentalny o pułkowniku Ottonie Hulackim 40 000,00 zł
 3. SPACE Karol Szymanowski Film dokumentalny pt. "Generał Władysław Anders w II wojnie światowej" 25 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Patriotyczne Produkcja filmu KIELECKIE WESTERPLATTE 25 000,00 zł
 5. Fundacja Armenian Foundation Marszałek Rydz-Śmigły a Ormianie Polscy – film 15 000,00 zł
 6. ANE.STUDIO Aneta Brzozowska Film dokumentalny pt. "Na nieludzkiej ziemi" 25 000,00 zł
 7. Fundacja Lux Veritatis Stan wojenny w Polsce - znaczenie i konsekwencje, film dokumentalny 40 000,00 zł

 

 

Zakres zadania nr 4

Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
 1. Stowarzyszenie "Pamięć Jastrzębska" "Pamięć Jastrzębska" pamięta i zapomnieć nie pozwoli - Zwycięski marsz pokoleń - Armia Krajowa - NSZZ "Solidarność" 10 000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywizacja Notacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - Środowisko pisma "Zamorządność" 30 000,00 zł
 3. Fundacja PRO PATRIA SEMPER Notacja filmowa „Pierwsi Niepodlegli – dwanaście życiorysów ” - cykl 12 miniatur filmowych z prezentacjami sylwetek zapomnianych bohaterów pierwszych chwil niepodległości. 6 000,00 zł
 4. Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich Wiara i Patriotyzm – Współpraca kościoła i opozycji w PRL 15 000,00 zł
 5. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Notacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 10 000,00 zł
 6. Fundacja Wspólnota Pokoleń Realizacja notacji filmowej: Twarze Niepodległej 10 000,00 zł
 7. Stowarzyszenie Sieć Solidarności Notacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - Metody śledcze wobec politycznych w areszcie przy Montelupich w latach 80 10 000,00 zł
 8. DAW Production Notacje - Strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni sierpień 1980 25 000,00 zł

DataAutorCzynność
2022-12-12 11:46:04Mateusz RoszczykPodgląd
2022-04-25 07:04:37Mateusz RoszczykPodgląd