Ułatwienia dostępu

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania...2022

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1. Waldemar Baczuń Realizacja filmu dokumentalnego w reżyserii Aliny Czerniakowskiej pt. "Służyć w Polsce" 0,00 zł
 2. Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi Upamiętnianie ofiar Zbrodni Katyńskiej w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Funkcjonariusze Policji Państwowej - ofiary Zbrodni Katyńskiej" wydanie w roku 100. rocznicy powstania Policji Województwa Śląskiego 0,00 zł
 3. Maria Przybyszewska Księgarnia Artykuły Piśmiennicze i Szkolne Stanisław Przybyszewski Druk książki "Dowódcy grup, brygad, pułków i dywizjonów artylerii Wojska Polskiego 1918-1945" 0,00 zł
 4. Fundacja Ari Ari Wędrowna wystawa: 1918-1920 na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej 0,00 zł
 5. Związek Euroregion „Tatry” Wydanie książki: Bohaterowie z nowatorskiego gimnazjum 1904-1945 0,00 zł
 6. Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Jan Bloch - Polski wizjoner, który przewidział koszmar okopów I Wojny Światowej 0,00 zł
 7. Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych Wydanie publikacji: Losy gorzowskich opozycjonistów lat 80. 0,00 zł
 8. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej "Legiony" - audiobook internetowy na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza 0,00 zł
 9. Wydawnictwo MARRON Sp. z o. o. Wydanie katalogu wystawy „Wolność, przyjaźń i piękno. Opowieść o Januszu Włodarskim” 0,00 zł
 10. Stowarzyszenie "ON/OFF" Wydanie książki Doktor Maria Alina Bednarz 0,00 zł
 11. Nauczanie Języka Angielskiego i Tłumaczenia Bogusława Sieroszewska Publikacja książki pt. "W Pałacyku po Bitwie" 0,00 zł
 12. Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości "Walka z Cudem nad Wisłą" 0,00 zł
 13. Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Adama Hempla "Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji "granatowej" w Generalnym Gubernatorstwie" 0,00 zł
 14. Fundacja "Folwark Podzamcze" Wydanie publikacji poświęconej Konradowi Niemojewskiemu (1901-1958) - bohaterowi wojny polsko-bolszewickiej, działaczowi AK, represjonowanemu przez władze komunistyczne 0,00 zł
 15. Dom Kultury "Praga" Patriotyzm zaklęty w grafice i dźwięku 0,00 zł
 16. Fundacja Edukacyjno-Patriotyczna "Dumni z Polski" Płockie podziemie w Stanie Wojennym 0,00 zł
 17. Fundacja Generator Kultury Realizacja filmu dokumentalnego "Wielki Piątek" 0,00 zł
 18. Fundacja HELP US "Stolica Wolności" - ilustrowany przewodnik ze ścieżką zwiedzania Warszawy śladami walk o niepodległość narodu polskiego 0,00 zł
 19. Wydawnictwo NERITON Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Tam polskie próchnieją kości. Wspomnienia z Syberii Stefana Osuchowskiego zesłańca politycznego (tytuł roboczy). Opracowanie Hanna Tucholska Załuska 0,00 zł
 20. Fundacja Instytut Piastów Śląskich "Kobiece historie z bronią w ręku" notacje filmowe 0,00 zł
 21. Fundacja Polska - Europa - Polonia Produkcja filmu "Ojciec Sierot" 0,00 zł
 22. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Notacje filmowe z Kombatantami podziemia niepodległościowego 0,00 zł

 

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
 1. Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie - wystawa Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 2. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Nie wszystek umrę…Upamiętnienie osób walczących o wolna Polskę Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 3. Fundacja Polska Obywatelska Wystawa "Niepodległość w eterze - Radio Solidarność" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono scenariusza wystawy.
 4. Stowarzyszenie Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr Rudolfa Majewskiego ps. "Leśniak" Wydanie książki pod tytułem "Zbrojne podziemie antykomunistyczne w Tomaszowie Mazowieckim i okolicy 1945-1952" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 5. Fundacja im. Marszałka Marka Nawary Jedna odbitka więcej czyli zoom na wojenną historię Krosna Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
 6. Towarzystwo Patriotyczne SZCZERBIEC Mobilna Izba pamięci "Pamięć i Tożsamość" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 7. Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie "Mnie się jakoś udało z honorem" - wspomnienia Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w Otwartym Konkursie Ofert(…).
 8. Instytut im. Generała Władysława Andersa Muzeum Historii Polskiego Państwa na Uchodźstwie w XX wieku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników.
 9. Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Organizacja wystawy niepodległościowej w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak scenariusza wystawy.
 10. Muzeum Powstania Warszawskiego Powstanie Warszawskie w dokumentach, t. 1: Rozkazy dowództwa Powstania Warszawskiego, cz. 2: 3 września - 4 października 1944 (seria: "Źródła polskie do Powstania Warszawskiego") Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 11. Muzeum Powstania Warszawskiego "Powstanie Warszawskie w dokumentach. Pacyfikacja Powstania Warszawskiego. Dokumenty Komendantury Warschau i Grupy Korpuśnej Ericha von dem Bacha." (seria: "Źródła niemieckie do Powstania Warszawskiego") Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników.
 12. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oddział w Łodzi Realizacja filmu dokumentalnego pt. „Ks. Bolesław Stefański – Żołnierz Wyklęty” Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Cele statutowe stowarzyszenia nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej (..) Brak wymaganych załączników.
 13. Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku Kamiennej „Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz...” Opowieść o konspiracji AK w okolicach Skarżyska Kamiennej i wyjątkowym cmentarzu wojennym – film dokumentalny. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników.
 14. Związek Strzelecki Instrukcja pracy Orląt Związku Strzeleckiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 15. Fundacja Ośrodka KARTA Publikacja fragmentów dziennika gen. Włodzimierza Scholze-Srokowskiego w "Karcie" oraz jako darmowy e-book Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 16. Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wydanie reprintu (wznowienia) Tomu I (z trzech) Tadeusza Korzona "Dzieje wojen i wojskowości w Polsce" z oryginału wydawanego w 1912 r. z mapą z 1911 r. z ilustracjami B. Gembarzewskiego. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu działalności Urzędu.
 17. Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu "Codzienność polskich ziemianek na terenie Ziem Zabranych w czasie powstania styczniowego 1863-1864" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników.
 18. Fundacja Polska Ziemia Bomba kryptologiczna - jak Polacy zmienili bieg historii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 19. Fundacja Skarbnica Sztuki Wolność nie będzie ulotna Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Dołączono niepełny załącznik.
 20. Stowarzyszenie "Trzy Kropki" Wspomnienia żołnierza konspiracji, sprawiedliwej wśród narodów świata Marianny Krasnodębskiej z d. Jarosz Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 21. Hanna Mardyła Wydawnictwo AA Dziś idę walczyć, mamo… Najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989. Audiobook. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 22. Wydawnictwo Aromat Słowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wydanie audiobooka - Polska. Śladami Żołnierzy Wyklętych. Przewodnik. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 23. Fundacja "Kotwica i Gryf" Koła Wrzeszcz Żołnierzy AK Realizacja 10 odcinków notacji filmowych pt.: "Świadkowie Historii - ocalić od zapomnienia" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 24. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej "Biuletyn Informacyjny AK" - edycja 2022 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników.
 25. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Regiony Pamięć i edukacja w terenie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 26. Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski Publikacja nakładu książki pióra prof.. Dr hab. Jana Kantyki, dr hab. Sławomira Kantyki i dr Zbigniewa Kantyki pt.: Cień KL Auschwitz-Birkenau nad Śląskiem, Zagłębiem Dąbrowskim i Podbeskidziem. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Dołączono niepełny załącznik.
 27. Fundacja Surge Polonia Porozmawiajmy o bohaterach Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników.
 28. Fundacja Triada Świadkowie historii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 29. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Harcerskie miejsca pamięci w województwie śląskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 30. Europejska Fundacja Pomocy Kultury "Wyspa Artystów" Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski - wydanie audiobooka Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Dołączono niepełny załącznik.
 31. Fundacja Warsaw Enterprise Institute Wspomnienia z czasu stanu wojennego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w Otwartym Konkursie Ofert. Cele statutowe stowarzyszenia nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej (..)
 32. Stowarzyszenie Kulturalne Bliżej Tradycji i Kultury Realizacja filmu dokumentalnego – fabularyzowanego pt. „Natolin’39. Kamienny Ślad” Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 33. Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej Film dokumentalny pt. „Wrócimy do Polski” Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 34. Jakobstaf! Fundacja Harcerstwa Publikacja wydawnictwa historycznego „Herbu Wąż. Generał Aleksander Osiński” autorstwa Mariana Miszczuka Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 35. B-EN Bogumił Nowicki Działalność wydawnicza- wydanie i druk książki Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Błędny wzór oferty.
 36. Fundacja Obywatelska „Czas Jaszczurów” Nim wstanie dzień Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 37. Fundacja „Wolność i Niepodległość” „Idziemy do Ciebie Polsko” - film dokumentalny Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 38. Stowarzyszenie NZS 1980 Realizacja notacji filmowych Małopolski Ruch Wolności i Pokój Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta złożona po terminie składania ofert.
 39. Stowarzyszenie NZS 1980 Realizacja notacji filmowych Wydawcy i drukarze podziemia Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta złożona po terminie składania ofert.
 40. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu Opublikowanie w formie książkowej tomu studiów na temat roli ziemiaństwa w procesie kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 41. KASPRO-FILM Grzegorz Kasperek W cieniu zapomnianej prowokacji - pierwsze represje Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 42. Fundacja Szwoleżerska Tradycji Kawalerii Polskiej Fabularyzowany film dokumentalny "SZWOLEŻEROWIE" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 43. Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Publikacja wspomnień powstania i działalności MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta złożona po terminie składania ofert.
 44. Stowarzyszenie Regionalne Mazowiecki Ogród Wystawa fotograficzna poświęcona postaci Jana Kozienickiego. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 45. Górnośląskie Towarzystwo Literackie Publikacja nakładu książki pióra Olgi Lengyel: Pięć kominów Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 46. Stowarzyszenie "Towarzystwo Miłośników Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej" Publikacja biogramów mieszkańców Ziemi Nozdrzeckiej walczących o wolność na przestrzeni wieków pt. "Dla Ciebie Polsko…Sylwetki mieszkańców Ziemi Nozdrzeckiej walczących o niepodległość w latach 1809-1945" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 47. Muzeum Harcerstwa w Warszawie Ślady polskich tradycji niepodległościowych na harcerskich sztandarach Odrzucenie - oferta złożona przez podmiot nieposiadający osobowości prawnej.
 48. Muzeum Harcerstwa w Warszawie Harcerski Słownik Biograficzny - tom VI Odrzucenie - oferta złożona przez podmiot nieposiadający osobowości prawnej.
 49. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Film dokumentalny - Sportowcy AZS na wojnie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 50. Stowarzyszenie "Narębski Point" Daleka jest droga…Życie i działalność Wojciecha Narębskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 51. Fundacja Nowe Teraz Ocalić od zapomnienia Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 52. Fundacja Dialog "Jak nie my, to kto - ciągłość tradycji". Dokumentacja wydawnictw i zdjęć na temat pułków kawalerii II RP Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
 53. Sądeckie Towarzystwo Patriotyczne Wydanie publikacji popularnonaukowej - "Biografia Kazimierza Pierackiego" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 54. Wydawnictwo Szary Wilk Mieczysław Przebieglec Podkarpaccy Żołnierze Wyklęci - Leon Wanatowicz Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 55. Stowarzyszenie Sieć Solidarności Notacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 56. Stowarzyszenie Sąsiedzi Album Fotograficzny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - edycja uzupełniona Odrzucenie - cele statutowe stowarzyszenia nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej (..)
 57. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów Film dokumentalny "Odkrywając Karola Rathausa" Odrzucenie - zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań określonych w Otwartym Konkursie Ofert (...).
 58. Stowarzyszenie "Polska Wieś" Sylwetki Powstańców Wielkopolskich z Konojadu Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak maszynopisu pracy.
 59. Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga Publikacja książki pt. Dzieciństwo w cieniu stanu wojennego" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 60. Fundacja ART. "Szary dzień Szarej Służby" - filmowa lekcja historii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono scenariusza filmu.
 61. Fundacja Kultura i Historia Dodruk książki o Pomniku Solidarności w Paryżu Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 62. Stowarzyszenie Wolnej Polski Myśl polityczna Ruchu Niepodległościowego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 63. Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie Józef Młynarz ps. "Farys" - dowódca II Batalionu "Giewont" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 64. Wydawnictwo KOMOGRAF Małgorzata Zagulska Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 65. Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński 100. rocznica Powstań Śląskich i wojenna gehenna Kresów Wschodnich w piórze i obiektywie – trasa XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskich Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników.
 66. Fundacja Państwa Polskiego Podziemnego Przewodnik turystyczno-edukacyjny „Wołyń na Powązkach” Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników.

DataAutorCzynność
2022-12-12 11:46:07Mateusz RoszczykPodgląd
2022-04-25 07:05:49Mateusz RoszczykPodgląd