Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert w 2020 roku (termin składania ofert do 24 kwietnia 2020 roku)

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1.       

Stowarzyszenie „U siebie – At home”

 

„Śladami Gieni ze ściany” - przygotowanie i przeprowadzenie gry edukacyjnej, upowszechniającej wiedzę na temat dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi i kultywującej pamięć o jego dziecięcych ofiarach.

0,00

2.       

Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich

Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Kunów

0,00

3.       

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych

Międzyszkolny Festiwal Muzyczny „Warmińskie Inspiracje”

0,00

4.       

Związek Harcerstwa Polskiego

"Mosty Pamięci - Mauthausen 2020" Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na wyprawę pamięci o obozie Mauthausen-Gusen w Austrii

0,00

5.       

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Śladami 2 Korpusu Polskiego

0,00

6.       

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska

Harcerska wyprawa z okazji 76. rocznicy Bitwy o Monte Casino i 50 rocznicy śmierci gen. W. Andersa

0,00

7.       

Stowarzyszenie SOCIUS

"Społeczność lokalna pamięta"

0,00

8.       

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Polskie melodie - w hołdzie Bohaterom Bitwy Warszawskiej

0,00

9.       

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Katyń - zostaną po nas guziki

0,00

10.   

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Cześć i chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r (sesja naukowa)

0,00

11.   

Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie

Szlak Legionu Włoskiego Generała Dąbrowskiego

0,00

12.   

Fundacja AVE

Wisłą Przez Miasto Nieujarzmione - edycja XV

0,00

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1.       

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D. O. K.” z siedzibą w Przemyślu

Rekonstrukcja Historyczna OPERACJA BARBAROSSA

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

2.       

Porozumienie Młodzieży Demokratycznej

Seria spotkań kombatantów z młodzieżą

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

3.       

Stowarzyszenie Ziemiaństwa Polskiego

Tablica upamiętniająca akowców okręgu łódzkiego

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu

4.       

Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

Zjazd Formacji Niepodległościowej w 35-lecie powstania Polskiej Partii Niepodległościowej, jako płaszczyzna  współpracy środowisk, które po raz drugi w poprzednim stuleciu odzyskały niepodległość

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

5.       

Fundacja „Towarzystwo Jopertingu”

Tablica upamiętniająca żołnierzy AK okręgu wileńskiego

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne, dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

6.       

Fundacja Budowy Kompleksów Mieszkalnych „Wiarus”

„Poznać i pamiętać”

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz  obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

7.       

Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga

Koncert Artyści Niepodległej 1920”

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

8.       

Fundacja Imperio

„Westerplatte – 81 lat później” - konkurs dla młodzieży i seniorów województwa Pomorskiego

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

9.       

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

X Konferencja Świętokrzyska roboczy tytuł "Polska po pandemii" - Nowa normalność

Odrzucenie - zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych Otwartym Konkursem Ofert na 2020 rok.

10.   

Fundacja Armenian Foundation

Polski Ormianin w Powstaniu Listopadowym - Generał Walenty Andrychowicz

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono wymaganych załączników (opinii Instytutu Pamięci Narodowej, pisemnej zgody dysponenta terenu).

11.   

Fundacja Agencja Małych Mediów

Jednolita tablica i obelisk upamiętniający zabitych przez Niemców za ukrywanie Żydów

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć  w ramach realizacji jednego projektu.

12.   

Stowarzyszenie Odra Niemen, Oddział Mazowiecki

Upamiętnianie mieszkańców Sulejówka zamordowanych w Katyniu

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

13.   

Liga Obrony Kraju - Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach

XIV powiatowe zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży z  powiatu myślenickiego z pokazu 102 rocznicy odzyskania niepodległości"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony.

14.   

Stowarzyszenie "Wolni i Solidarność"

Obchody 40-lecia powstania NSZZ Solidarność

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

15.   

Stowarzyszenie Kulturalne A LA LONGUE

XII Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

16.   

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany

"Za rękę z partyzantami AK po wojennych duktach dziemiańskich lasów"

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

17.   

Fundacja "Wolność i Niepodległość"

"Patriotyczny koncert muzyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

18.   

STS MEDIA sp. z o. o.

"Patriotyczny koncert muzyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej"

Odrzucenie - oferta złożona przez nieuprawniony podmiot.

19.   

Fundacja "Dla naszych dzieci"

Myśmy szli i szli zdziesiątkowani

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

20.   

Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra

Konkurs Historyczny Patria Nostra - V edycja Wielkopolska

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

21.   

Fundacja im. Anny i Henryka Świątkowskich

Syberyjskie artefakty w Polsce

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

22.   

Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera”

IV Wakacje dla Bohatera

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

23.   

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”

Wykonanie tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz  obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

24.   

Fundacja In Blessed Art

Tablice informacyjne i pamiątkowe o 1. kompani 13. Batalionu

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

25.   

Fundacja AriAri

Zapomniane Miejsca Pamięci. Kujawy i Ziemia Dobrzyńska

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

26.   

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR"

Piknik historyczny w Brodziakach 2020

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

27.   

Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego

Renowacja rodzinnego grobu Stanisława Kwasieborskiego, autora książki „Od Wisły do Korostenia” - wspomnień ochotnika 201 Pułku Szwoleżerów

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

28.   

Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego w Opolu

"Wigilia ułańska 2020"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

29.   

Fundacja Sensoria

Nagroda BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich. Spot promujący konkurs

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

30.   

Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"

XII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

31.   

Fundacja Kochania Poznania

Z Poznania do powstania. Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

32.   

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej

Śladami Piłsudskiego na Fetę Wolności

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

33.   

Stowarzyszenie Szersze Horyzonty

Wyśpiewaj Wolność - Grybowski Koncert dla Niepodległej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

34.   

Fundacja "Pro Posnania"

Patriotyczny Rajd szlakiem Błogosławionej Poznańskiej Piątki

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

35.   

Fundacja Luminar

Bitwa pod Komarowem 1920. Młodzież a Największa Kawaleryjska Bitwa XX wieku

Odrzucenie - ofeta zawiera uchybienia formalne.

36.   

Stowarzyszenie EUREKA

Upamiętnienie ewakuacji drogą morską więźniów obozu Stutthof przez Rugię do Danii w 1945 roku

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

37.   

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna

Historyczny escaperoom

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

38.   

Stowarzyszenie Scena Babel

Lokalni bohaterowie. Portrety i wspomnienia

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

39.   

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Warszawy 1920-2020

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

40.   

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Zadwórza 1920-2020

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

41.   

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Grodno 1920-2020

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

 


DataAutorCzynność
2020-12-18 12:01:49Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-06-02 13:39:33Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-06-02 13:33:35Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd