Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-04-10 09:49:31"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2019 rok (termin sk�adania ofert do 31 stycznia 2019 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK

XVII Rajd Pieszy Szlakiem żbołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. u201eu0141upaszki"

8 000,00 zł

2.

Fundacja Ostoja przy Wiśle

Organizacja ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego "Pamięć nieustająca" wraz z uroczystą Galą wręczenia nagród laureatom

10 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego"

Podróżc wojskowo-historyczna u201eSzlakiem Polskiego 2 Korpusu" obchody 75tej rocznicy bitwy o Monte Cassino

10 000,00 zł

4.

Koło Koleżceńskie 24 Pułku Ułanów

u015awięto 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

3 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie "Potulice-Historia, Terażaniejszość, Przyszłość"

74. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej

4 000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżcerów Rokitniańskich

u015awięto 2 Pułku Szwoleżcerów Rokitniańskich

15 000,00 zł

7.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

VIII Konferencja u015awiętokrzyska roboczy tytuł u201eBić się, czy się nie bić?" Dylematy polskie 1944-1989

5 000,00 zł

8.

Koło 10 Pułku Strzelców Konnych

Organizacja u015awięta Pułkowego 10 Pułku Strzelców Konnych w u0141ańcucie

3 000,00 zł

9.

Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej

Ogólnopolska konferencja - II Zjazd Prezesów Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej u201ePamięć nie dała się zgładzić"

3 000,00 zł

10.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo

Konferencja u201eWołyń - budzenie prawdy historycznej"

3 000,00 zł

11.

Fundacja "Oddział Kawalerii Ochotniczej im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich"

u015awięto Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich

3 000,00 zł

12.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

u201eRajd wschodnim szlakiem Niepodległości"

3 000,00 zł

13.

Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich

Wyprawa u201eSzlakiem pamięci walk 2. Korpusu Polskiego - 75 rocznica bitwy pod Monte Cassino"

10 000,00 zł

14.

Stowarzyszenie "Prawy Brzeg"

"Siła Miłości" - koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbruck

15 000,00 zł

15.

Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy AK

Udział weteranów AK w centralnych obchodach Narodowego u015awięta Niepodległości

15 000,00 zł

16.

Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy AK

Organizacja XXXIV Międzynarodowego Zjazdu u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej w dniach 30.05-03.06.2019 r.

15 000,00 zł

17.

Stowarzyszenie "Generał Stanisław Maczek in Memoriam"

u015aladami 1 Dywizji Pancernej po Bredzie i okolicach - wyjazd na uroczystości środowisk kombatanckich do Bredy

4 000,00 zł

18.

Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion"

Rajd zabytkowych pojazdów historycznych szlakiem walk 2 Korpusu Polskiego od Cassino do Bolonii u2013 u201eZ ziemi włoskiej do Polski - 1944-2019"

10 000,00 zł

19.

Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion"

Podróżc wojskowo-historyczna na obchody 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii u201eD-day 1944-2019"

4 000,00 zł

20.

Związek Strzelecki "Strzelec"

Upamiętnienie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych na Monte Cassino

30 000,00 zł

21.

Związek Strzelecki "Strzelec"

Upamiętnienie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych pod Bredą i Arnhem

20 000,00 zł

22.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "Jodła"

LIV (39 po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

30 000,00 zł

23.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "Jodła"

XII Piknik Historyczny u201eII wojna światowa w Chęcinach"

4 000,00 zł

24.

Stowarzyszenie Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą

Dzień Szabli 2019

5 000,00 zł

25.

Klub b. Więżaniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen

Wyjazd grupy kombatantów, osób towarzyszących i członków Klubu na 74. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen w Austrii

35 000,00 zł

26.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - 75 rocznica Likwidacji Obozu Romskiego u201eZigeunerlager" w KL Auschwitz-Birkenau

10 000,00 zł

27.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice

Inscenizacja bitwy pod Zaborecznem

4 000,00 zł

28.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Operacja HONKER, czyli harcerska wyprawa z okazji 75 rocznicy bitwy o Monte Cassino

75 000,00 zł

29.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Harcerskie spotkania z historią D-DAY Camp Normandia 2019

20 000,00 zł

30.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

u015aladami polskiej historii w Lwowie

7 000,00 zł

31.

u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Uroczystości patriotyczne obchodów 75. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. "Podkowa"

9 000,00 zł

32.

u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

73. rocznica odbicia więżaniów z więzienia w Zamościu przez oddział Romana Szczura ps. u201eURSZULA" 8 maja 1946 roku - inscenizacja historyczna

7 000,00 zł

33.

Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych

Udział działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych w obchodach 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

30 000,00 zł

34.

Fundacja Armenian Foundation

Szlakiem 2. Korpusu Polskiego - wyjazd Ormian Polskich na uroczystości 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino

10 000,00 zł

35.

Fundacja Armenian Foundation

"Urodziny Jadwigi Zarugiewiczowej - symbolicznej Matki Nieznanego żbołnierza" spotkanie okolicznościowe wraz z konferencją

4 000,00 zł

36.

Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżcerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego

u015awięto 3 Pułku Szwoleżcerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego

3 000,00 zł

37.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słomińskich im. Hetmana Lwa Sapiehy

Ocalić od zapomnienia. Rozbicie siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie

4 000,00 zł

38.

Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich

Szlakiem Wrześniowej Chwały 13 Pułku Ułanów Wileńskich

9 000,00 zł

39.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu u201eżbołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"

9 000,00 zł

40.

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

Uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie

20 000,00 zł

41.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

II Koncert Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

10 000,00 zł

42.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

IV Koncert Niepodległości "Westerplatte" w 80. rocznicę agresji niemieckiej na Polskę

10 000,00 zł

43.

Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego

u015awięto 2. Pułku Ułanów Grochowskich - kawaleria XX wieku w służcbie Ojczyzny

3 000,00 zł

44.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka

Pamiętamy o bohaterach spod Monte Cassino - organizacja wjazdu na obchody 75. rocznicy bitwy

15 000,00 zł

45.

Fundacja "Częstochowski Alarm Smogowy"

I Częstochowski Rajd im. kpt. Stanisława Sojczyńskiego u201eWarszyca"

3 000,00 zł

46.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Widowisko historyczne "Zrzut Cichociemnych ZAPORA 2019" podczas pikniku militarno-patriotycznego

9 000,00 zł

47.

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

u201eTradycja i Historia Polski - Poznajemy i Pamiętamy! - XIX Rajd Katyński"

10 000,00 zł

48.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Rajd historyczny po terenie walk żbołnierza Polskiego w bitwie o Monte Cassino oraz udział w oficjalnych obchodach uroczystości 75. rocznicy walk jako oficjalna reprezentacja Związku Karpatczyków 3 DSK w Londynie

5 000,00 zł

49.

Związek żbołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

XV Pieszy Rajd Górski im. mjr. Henryka Flame u201eBartka"

5 000,00 zł

50.

Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem"

Inscenizacja bitwy pod Komarowem 1920 roku

15 000,00 zł

51.

Stowarzyszenie Kulturalne A la Longue

XI Podlaski Rajd Pieszy u015aladami żbołnierzy 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

5 000,00 zł

52.

Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

Udział w obchodach 75 rocznicy bitwy pod Monte Cassino; upamiętnianie w miejscach męczeństwa Polaków - KL Dachau, KL Mauthausen, Gusen, St. Georgen, Bergkristal, Zamek Hartheim, Linz

35 000,00 zł

53.

Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej

Wyjazd delegacji Stowarzyszenia na uroczystości w Mauthausen, Spital am Pyhrn

4 000,00 zł

54.

Stowarzyszenie Odra-Niemen

75 rocznica Operacji Ostra Brama

15 000,00 zł

55.

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Wyprawa śladami polskich miejsc pamięci na Białorusi

10 000,00 zł

56.

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Włoskim Szlakiem Kresowych Przodków. 75. rocznica bitwy o Monte Cassino

10 000,00 zł

57.

Stowarzyszenie Odra-Niemen

75. rocznica Operacji u201eBurza" we Lwowie

9 000,00 zł

58.

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Kresowe Zaduszki

9 000,00 zł

59.

Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy AK

Organizacja obchodów 75. rocznicy operacji u201eOstra Brama" - Wilno 05-08.07.2019 r.

20 000,00 zł

60.

Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi

Surkonty 2019: Pamiętajmy o bohaterach w 75.rocznicę bitwy pod Surkontami

9 000,00 zł

61.

Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej

Upamiętnienie miejsc walki Wołyńskiej Brygady Kawalerii na przedpolu i polu bitwy pod Mokrą poprzez zorganizowanie lekcji historii na trasie walki plutonu zwiadu 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich z taczanką trzykonną prowadzonego 1.09.1939 r. przez ppor. Józefa Berezowskiego na trasie od Krzepice poprzez Wzgórze Opatowskie, Wilkowiecko, Wzgórze Krzemionka, Cmentarz w Miedżanie i Mokrą wraz z Mszą u015awiętą na Jasnej Górze w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 29, 30 31 sierpnia i 1 września

9 000,00 zł

62.

Fundacja "Sztuk i Dialogu"

u201eBez cudu nad Narwią nie byłoby cudu nad Wisłą" - rekonstrukcja walki o forty w Piątnicy 1920

5 000,00 zł

63.

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna

VII Kołobrzeski Dzień z Rotmistrzem Witoldem Pileckim

5 000,00 zł

64.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Konferencja poświęcona Dowódcom Armii Krajowej - Jan Piwnik u201ePonury" oraz Eugeniusz Kaszyński u201eNurt"

4 000,00 zł

65.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Uroczystości u201eWykusowe 2019"

7 000,00 zł

66.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Wyjazd włoskimi śladami u201e2 Korpusu Armii Polskiej" - udział w uroczystościach 75. rocznicy Bitwy o Monte Cassino

60 000,00 zł

67.

Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różcyckiego w Opolu

u015awięto 19 Pułku Ułanów Wołyńskich u201eOcalić tradycję od zapomnienia"

3 000,00 zł

68.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Uroczyste obchody 35-lecia Solidarności Walczącej oddziału Trójmiasto

17 000,00 zł

69.

Fundacja Amor Patriae

II Memoriał im. Józefa Franczaka ps. u201eLaluś"

4 000,00 zł

70.

Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

Zjazd Cichociemnych i ich rodzin

8 000,00 zł

71.

Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi

Historyczny Rajd Pamięci - Białoruś 2019

8 000,00 zł

72.

Związek Harcerstwa Polskiego

u201eMosty Pamięci - Mauthausen 2019" Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii

20 000,00 zł

73.

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa "Zamek"

u201eNiezłomni Bohaterowie - żbołnierze Wyklęci - przywróćmy ich pamięci"

7 000,00 zł

74.

Niezależcny Związek żbołnierzy Armii Krajowej

u201e80 rocznica powołania Służcby Zwycięstwu Polski"

4 000,00 zł

75.

Związek Romów Polskich

Zapomniane ofiary, u201eSamudaripen" - Zagłada Romów i Sinti w czasie II Wojny u015awiatowej" Cykl konferencji naukowych na temat zagłady Romów i Sinti w czasie II wojny światowej

8 000,00 zł

76.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więżaniów Politycznych

II edycja konkursu u201eBohaterowie są wśród nas"

3 000,00 zł

77.

Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego

Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich żbołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino

30 000,00 zł

78.

Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego

Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich żbołnierzy walczących w bitwie o Arnhem

15 000,00 zł

79.

Stowarzyszenie Zamość - 1920

u201eZamość 1920 - Przywrócić w pamięci"

5 000,00 zł

80.

Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej

u201eBitwa o Honor" - 80 rocznica ostatniej bitwy polskiej kampanii jesiennej

14 650,00 zł

81.

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP"

u201eNóżc w plecy" - obchody 80 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

10 000,00 zł

82.

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP"

Udział weteranów AK w centralnych obchodach u015awięta Wojska Polskiego w Warszawie

10 000,00 zł

83.

Stowarzyszenie Kawaleria

Wrześniowy Szlak 1939-2019: konna wyprawa śladami Pułku 3 Strzelców Konnych

17 000,00 zł

84.

Fundacja Niepodległości

Obchody 75 rocznicy wyzwolenia Ankony

15 000,00 zł

85.

Fundacja Niepodległości

Obchody 75 rocznicy wyzwolenia Bredy - za wolność naszą i waszą

15 000,00 zł

86.

Fundacja Niepodległości

u015awięto Strzelca Konnego. Ogólnopolskie zawody Kawaleryjskie - Hrubieszów 12-14 lipca 2019

13 000,00 zł

87.

Fundacja Niepodległości

Obchody 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino - łączymy pokolenia

15 000,00 zł

88.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Konferencja naukowo-historyczna u201eCo na zostało z czerwca 1989 r.?"

10 000,00 zł

89.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Uroczystości ku czci ofiar stanu wojennego, internowanych i więzionych

9 000,00 zł

90.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

u201eWrzesień 1939 w Kałuszynie" - konferencja naukowo-historyczna w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

9 000,00 zł

91.

Fundacja Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Odznaczeni Krzyżcem i Medalem Niepodległości - Konferencja historyczno-naukowa

14 000,00 zł

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a takżce upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich

Wykonanie i instalacja tablicy pamiątkowej ks. mjr. Stanisława Kontka w kościele parafialnym w Nieledwi

1 350,00 zł