Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2022-12-12 11:46:19"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rz�dowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, piel�gnowania polsko�ci oraz rozwoju �wiadomo�ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (termin składania ofert
do 11 lutego 2022 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Stowarzyszenie "Polska Wieś"W hołdzie Ojczyżanie i Maryi - koncert patriotyczno-religijny8 000,00 zł
2.Stowarzyszenie "Polska Wieś""żbołnierze Armii Krajowej nasi Bohaterowie" - program słowno-muzyczny8 000,00 zł
3.Klub Byłych Więżaniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gu0215senWyjazd grupy kombatantów, osób towarzyszących i członków Klubu na 77. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gu0215sen w Austrii30 000,00 zł
4.Stowarzyszenie u201ePamięć Kapelanów Katyńskichu201dRajd pamięci kapelanów katyńskich wraz z dorocznymi uroczystościami w Kalwarii Pacławskiej8 000,00 zł
5.Koło Koleżceńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśnikuu015awięto 24 Pułku Ułanów w Kraśniku w 100 lecie przybycia do Kraśnika8 000,00 zł
6.Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów NadwiślańskichLekcja Historii na Przedpolu i Polu Bitwy pod Mokrą8 000,00 zł
7.Fundacja Pomorska Inicjatywa HistorycznaObchody rocznicy strajków sierpniowych 1980 roku w Gdyni13 000,00 zł
8.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej"Uroczystości Wykusowe 2022"2 000,00 zł
9.Związek Harcerstwa RzeczypospolitejUroczystość z okazji dnia Wojska Polskiego na Rossie w Wilnie10 000,00 zł
10.Stowarzyszenie "Uu0141ANA KARPACKIEGO"Akademia z okazji 80. rocznicy utworzenia 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Ostatni kawaler - porucznik Adolf Maria Bocheński". 31. rocznica nadania im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego Zespołowi Szkół Samochodowych w Olsztynie4 000,00 zł
11.Stowarzyszenie "Uu0141ANA KARPACKIEGO"Akademia z okazji 80. rocznicy utworzenia 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Od Tobruku do Monte Cassino".2 000,00 zł
12.Stowarzyszenie "Uu0141ANA KARPACKIEGO"130. rocznica urodzin gen. Władysława Andersa. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Gen. Władysław Anders - Mój Patron". 15. rocznica nadania imienia gen. Władysława Andersa Szkole Podstawowej w Nowem (gm. Krośniewice)3 000,00 zł
13.Stowarzyszenie "Uu0141ANA KARPACKIEGO"80. rocznica utworzenia 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Ku wolnej Polsce". Obchody Narodowego u015awięta Niepodległości4 000,00 zł
14.u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg ZamośćUroczystości patriotyczne obchodów 78. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. u201ePodkowau201d13 000,00 zł
15.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoXI Konferencja u015awiętokrzyska roboczy tytuł "Stan wojenny - refleksje po 40 latach"7 000,00 zł
16.Fundacja "Damy Radę - z Kulturą!Pamięci tych, którzy walczyli za Polskę15 000,00 zł
17.Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza GłuchowskiegoUdział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich żbołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino25 000,00 zł
18.Stowarzyszenie Dzieci Wojny w PolsceOrganizacja kongresu krajowego Stowarzyszeń Dzieci Wojny10 000,00 zł
19.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoUroczystości upamiętnienia żcołnierzy Armii Krajowej - u201eJerzyska 2022u201d8 000,00 zł
20.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoWidowisko historyczne u201eZrzut Cichociemnych ZAPORA 2022u201d8 000,00 zł
21.Związek Harcerstwa RzeczypospolitejWyjazd w 130-tą rocznicę urodzin Generała Andersa - włoskimi śladami "2 Korpusu Armii Polskiej" - udział w uroczystościach 78. rocznicy Bitwy o Monte Cassino55 000,00 zł
22.Fundacja Warszawska Orkiestra Symfoniczna SONATA im. Bogumiła u0141epeckiegoKoncert Specjalny Testament Paderewskiego dla Polski - w 81. rocznicę śmierci15 000,00 zł
23.Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. WirInscenizacja Bitwy pod Osuchami6 000,00 zł
24.Związek Harcerstwa Polskiego"Szlakami bohaterów - Mauthausen 2022". Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na wyprawę pamięci o obozie Mauthausen-Gusen w Austrii20 000,00 zł
25.Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion"Zlot zabytkowych pojazdów historycznych im. ojca generała brygady Adama Studzińskiego w 78. rocznicę bitwy o Monte Cassino4 000,00 zł
26.Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii KadrowejLVII (42. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej40 000,00 zł
27.Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODu0141A"Rozbić więzienie UB8 000,00 zł
28.Fundacja "Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich"Na szlaku Niepodległości5 000,00 zł
29.Fundacja ART."PAWIAK'44" - uroczystość upamiętniająca ofiary likwidacji więzienia Pawiak przez niemieckich nazistów.10 000,00 zł
30.Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem"Organizacja 102. rocznicy bitwy pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 roku15 000,00 zł
31.Stowarzyszenie "Prawy Brzeg"SIu0141A MIu0141Ou015aCI - Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbru00fcck XI Edycja20 000,00 zł
32.Stowarzyszenie Scena 96Sąd Ostateczny - Rzecz o Karolinie Lanckorońskiej60 000,00 zł
33.Związek Sybiraków - Zarząd GłównyXI Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru15 000,00 zł
34.Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżcerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego100. rocznica przybycia 3 Pułku Szwoleżcerów Mazowieckich do Suwałk10 000,00 zł
35.Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżcerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiegou015awięto 3 Pułku Szwoleżcerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego - 100-lecie wręczenia sztandaru15 000,00 zł
36.Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego u201eStrzelecu201d w RzeszowieOgólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej u201eMoja Ojczyznau201d - Rzeszów 202235 000,00 zł
37.Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki u201eCARPATHIAu201dKoncert pt. u201eW każcdym z nasu201d z okazji u015awięta Wniebowzięcia Matki Bożcej jak i rocznicy Zwycięstwa nad Wisłą w 1920 r. oraz uczczenia u015awięta Wojska Polskiego z okazji 20-lecia pracy artystycznej dr Anny Czenczek i Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie25 000,00 zł
38.u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii KrajowejUroczystości upamiętnienia 78. rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej pod Pecynką8 000,00 zł
39.Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa SapiehyInscenizacja rozbicia siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie8 000,00 zł
40.Koło 10 Pułku Strzelców Konnych w u0141ańcucieOrganizacja u015awięta Pułkowego 10 Pułku Strzelców Konnych w u0141ańcucie5 000,00 zł
41.Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw LokalnychUroczystość patriotyczno -religijna na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy w dniu 12 czerwca 2022 roku8 000,00 zł
42.Związek Harcerstwa Polskiego u2013 Chorągiew WielkopolskaZdobywcy Monte Cassino55 000,00 zł
43.Związek Harcerstwa Polskiego u2013 Chorągiew WielkopolskaNa Włoskim Szlaku w 225. rocznicę powstania Pieśni Legionów i 78. rocznicę wyzwolenia Ankony25 000,00 zł
44.Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego u201eStrzelecu201d im. kpt. Franciszka Macha w Sędziszowie MałopolskimUroczystości z okazji 155. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie10 000,00 zł
45.Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" im. kpt. Franciszka Macha w Sędziszowie MałopolskimUroczystości z okazji 78. rocznicy wyzwolenia Ankony przez 2 Korpus Polski - Strzelcy pamiętają!15 000,00 zł
46.Fundacja Niepodległościu015awięto Strzelca Konnego. Upamiętnienie obecności 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie i dziedzictwa jego tradycji wraz z odtworzeniem historycznego u015awięta Pułkowego 2 PSK z konkursowymi pokazami kawaleryjskimi - rozgrywanymi jako Memoriał Mjr. Michała Radzimińskiego, szefa wyszkolenia sportowego 2 PSK20 000,00 zł
47.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoFestiwal "Pozdrówcie Góry u015awiętokrzyskie" II Edycja12 000,00 zł
48.Fundacja Dziedzictwa RzeczypospolitejVII Koncert niepodległości w Gdańsku20 000,00 zł
49.Fundacja Dziedzictwa RzeczypospolitejKoncert Niepodległości "Za Naszą i Waszą Wolność" - edycja specjalna w Gołdapi20 000,00 zł
50.Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew DolnośląskaHarcerska wyprawa szlakiem kampanii włoskiej armii gen. W. Andersa20 000,00 zł
51.Fundacja Polskiego Państwa PodziemnegoWydarzenie słowno-muzyczne Su0141OWA TAMTYCH DNI10 000,00 zł
52.Szwadron Kawalerii 2 Pułku Szwoleżcerów Rokitniańskichu015awięto 2 Pułku Szwoleżcerów Rokitniańskich15 000,00 zł
53.Fundacja Polska360"Nóżc w plecy" - obchody 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę15 000,00 zł
54.Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy AKXXXVI Międzynarodowy Zjazd u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków15 000,00 zł
55.Fundacja Wsparcia Historii i Kultury PolskiejOrganizacja obchodów 78. rocznicy Operacji "Ostra Brama" - Wilno 202210 000,00 zł
56.Stowarzyszenie WEST"Wrzesień'39 - koncert polskich pieśni z okresu II wojny światowej w Twierdzy Modlin"10 000,00 zł
57.Związek Harcerstwa Polskiego u2013 Chorągiew WielkopolskaPolskie Cmentarze Wojenne u2013 Casamassima20 000,00 zł
58.Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy GórnoII Rajd Rowerowy im. Westerplatczyków16 000,00 zł
59.u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej - Okręg Zamośću201eNiezłomni Zamojszczyzny u2013 Pamięć bohaterów w 80. rocznicę Powstania Zamojskiegou201d10 000,00 zł
60.Związek Strzelecki "Strzelec"Organizacja 155. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie20 000,00 zł
61.Fundacja Armenian FoundationOrmianie w Armii Krajowej - warsztaty dla dzieci i młodzieżcy10 000,00 zł
62.Fundacja im. Kazimierza WielkiegoXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "żbołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"5 000,00 zł
63.Fundacja Wspólnota PokoleńIII wywózka - pamiętamy20 000,00 zł
64.Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno - Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 GrajewoPamiętajmy naszych bohaterów u2013 Grzędy 20225 000,00 zł
65.Fundacja Signa TemporumSpotkanie więżaniów politycznych ZK Hrubieszów. 40. rocznica.15 000,00 zł

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a takżce upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Stowarzyszenie u201ePamięć Kapelanów Katyńskichu201dProjekt, wykonanie i instalacja tablicy memorialnej upamiętniającej wszystkich kapelanów katyńskich w Płocku.8 000,00 zł
2.Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu u015aląsko-DąbrowskiegoMedal za zasługi dla Solidarności Regionu u015aląsko-Dąbrowskiego8 000,00 zł
3.Klub Sportowy Drwęca Nowe Miasto LubawskieBudowa popiersia błogosławionego ks. Franciszka Rogaczewskiego10 000,00 zł