Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2022-12-12 11:46:04"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na dzia�alno�� dokumentacyjn� i wydawnicz� zwi�zan� z wykonywaniem rz�dowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodleg�o�� i suwerenno�� RP w 2022 roku - termin sk�adania ofert do 28 lutego

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie:

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (publikacje, periodyki, audiobooki)

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie WojennymStan wojenny i okolice, zeszyt nr 32 000,00 zł
2.Wydawnictwo LTW Maria JastrzębskaWydanie tomu V publikacji: Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945, autorstwa Tadeusza Dubickiego i Andrzeja Suchcitza10 000,00 zł
3.Stowarzyszenie AnthillWydanie książcki: Stanisław Skalski - As z Kodymy10 000,00 zł
4.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianegou201eOPINIAu201d nurtu niepodległościowego numer 36 kwartalnik3 000,00 zł
5.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianegou201eOPINIAu201d nurtu niepodległościowego numer 37 kwartalnik (wydanie specjalne)3 000,00 zł
6.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianegou201eOPINIAu201d nurtu niepodległościowego numer 38 kwartalnik3 000,00 zł
7.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianegou201eOPINIAu201d nurtu niepodległościowego numer 39 kwartalnik3 000,00 zł
8.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianegou201eOPINIAu201d nurtu niepodległościowego numer 40 kwartalnik3 000,00 zł
9.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoWydanie materiałów pokonferencyjnych pod tytułem u201eNiezależcne Zrzeszenie Studentów 1980 -1989u201d W drodze do Niepodległości Polski.5 000,00 zł
10.Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaMAu0141E PRZEDMIOTY- WIELKA HISTORIA. POLSKIE POCZTu00d3WKI I DRUKI PATRIOTYCZNE XIX I XX w. - wydanie albumu20 000,00 zł
11.Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaReprint (wznowienie) tomu I i II (z pięciu tomów) dzieła wydawanego w 1897 r. W. Przyborowskiego pt. "Dzieje 1863 r."20 000,00 zł
12.u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg ZamośćWydanie publikacji "Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny" dra Zygmunta Klukowskiego10 000,00 zł
13.Stowarzyszenie Byłych żbołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie "KARPATCZYCY"Skład, złamanie, korekta i druk książcki pt. "KARPATCZYCY w czasie wojny i pokoju".10 000,00 zł
14.Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej"Burza od wschodu - wspomnienia z Kijowszczyzny 1918-1920" - audiobook internetowy na podstawie pamiętnika Marii Dunin - Kozickiej10 000,00 zł
15.Stowarzyszenie Pamięć i Tradycja im. Józefa Piłsudskiego w KielcachWydanie publikacji: Historia powstania pomnika J. Piłsudskiego w Kielcach 1935-20145 000,00 zł
16.u201eNorbertinumu201d Wydawnictwo u2013 Drukarnia u2013 Księgarnia spółka z o. o.Wydanie książcki:, Katarzyna Madey u201eJaneczka. Tajemnica metalowego pudełkau201d (tytuł roboczy)10 000,00 zł
17.Fundacja NiepodległościWydanie i dystrybucja Zestawu historycznego dla dzieci u201eLekcje patriotyczno-edukacyjne o Misiu Wojtku u2013 dzielnym żcołnierzuu201d10 000,00 zł
18.Jakobstaf! Fundacja HarcerstwaPublikacja wydawnictwa historycznego u201eMłodość przeżcywa się raz! Orszy gawędy o wychowaniuu201d autorstwa b. Naczelnika Szarych Szeregów hm. Stanisława Broniewskiego u201eOrszyu201d10 000,00 zł
19.Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów KatyńskichDruk książcki: Ksiądz pułkownik dr Edmund Nowak (1891-1940)/ tytuł roboczy/10 000,00 zł
20.Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów KatyńskichKapelani Golgoty Wschodu /tytuł roboczy/10 000,00 zł
21.Stowarzyszenie Więzionych i Represjonowanych w PRL "Wolni i Niezależcni"Druk publikacji "Represje stanu wojennego w województwie płockim"5 000,00 zł
22.Studio Formaty Bogdan Krzysztof Kozyra"Requiem dla PARASOLA"20 000,00 zł
23.Fundacja Artystyczna ERINA BWydanie książcki: OBERLANGEN10 000,00 zł
24.Stowarzyszenie Wolnego SłowaSzlakiem Piłsudskiego - przewodnik historyczny - kontynuacja10 000,00 zł
25.Stowarzyszenie PolonistówPo polsku o historii14 000,00 zł
26.Dressler Dublin Sp. z o.o.Umundurowanie Wojska Polskiego 1935 - reprint, ze wstępem10 000,00 zł
27.Dressler Dublin Sp. z o.o.Ostatnie Dni Hanaczowa10 000,00 zł
28.Dressler Dublin Sp. z o.o.Księga Chwały Piechoty. Wydanie reprintu (wznowienia)15 000,00 zł
29.Fundacja im. Kazimierza WielkiegoWspomnienia żcołnierzy Brygady u015awiętokrzyskiej NSZ10 000,00 zł

Zakres zadania nr 2

Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (wystawy, projekty dokumentacyjne)

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianegou201eDokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRLu201d - Wortal internetowy - u201eArchiwum Niepodległości u2013 KPNu201d Etap IX10 000,00 zł
2.Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w BrzezinachWystawa historyczna pt. "Wojskowa Służcba Kobiet w strukturach ZWZ-AK na terenie działania Kompanii Narol"10 000,00 zł
3.Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospoliteju015apiewnik Niepodległości: edukacyjny, multimedialny portal dokumentujący historię pieśni patriotycznych - kontynuacja projektu.10 000,00 zł
4.Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa PolskiegoW kręgu Tadeusza Zawadzkiego u201eZośkiu201d. Mobilna wystawa o bohaterze Szarych Szeregów5 000,00 zł
5.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianegou201eDokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRLu201d - Wortal internetowy - u201eNestorzy nurtu niepodległościowego 1956-1979u201d - I etap8 000,00 zł
6.Fundacja Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga Przeciw ZniesławieniomWarstwy Pamięci- Badania Historyczne40 000,00 zł

Zakres zadania nr 3

Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF"Janek - Górnik z Koszalina" - film edukacyjno-historyczny o Janku Stawisińskim10 000,00 zł
2.PICARESQUE Maciej PawlickiBATIAR NA MONTE CASSINO. Film dokumentalny o pułkowniku Ottonie Hulackim40 000,00 zł
3.SPACE Karol SzymanowskiFilm dokumentalny pt. "Generał Władysław Anders w II wojnie światowej"25 000,00 zł
4.Stowarzyszenie PatriotyczneProdukcja filmu KIELECKIE WESTERPLATTE25 000,00 zł
5.Fundacja Armenian FoundationMarszałek Rydz-u015amigły a Ormianie Polscy u2013 film15 000,00 zł
6.ANE.STUDIO Aneta BrzozowskaFilm dokumentalny pt. "Na nieludzkiej ziemi"25 000,00 zł
7.Fundacja Lux VeritatisStan wojenny w Polsce - znaczenie i konsekwencje, film dokumentalny40 000,00 zł

Zakres zadania nr 4

Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Stowarzyszenie "Pamięć Jastrzębska""Pamięć Jastrzębska" pamięta i zapomnieć nie pozwoli - Zwycięski marsz pokoleń - Armia Krajowa - NSZZ "Solidarność"10 000,00 zł
2.Stowarzyszenie Edukacja Rozwój AktywizacjaNotacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - u015arodowisko pisma "Zamorządność"30 000,00 zł
3.Fundacja PRO PATRIA SEMPERNotacja filmowa u201ePierwsi Niepodlegli u2013 dwanaście żcyciorysów u201d - cykl 12 miniatur filmowych z prezentacjami sylwetek zapomnianych bohaterów pierwszych chwil niepodległości.6 000,00 zł
4.Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów KatolickichWiara i Patriotyzm u2013 Współpraca kościoła i opozycji w PRL15 000,00 zł
5.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoNotacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-198910 000,00 zł
6.Fundacja Wspólnota PokoleńRealizacja notacji filmowej: Twarze Niepodległej10 000,00 zł
7.Stowarzyszenie Sieć SolidarnościNotacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989 - Metody śledcze wobec politycznych w areszcie przy Montelupich w latach 8010 000,00 zł
8.DAW ProductionNotacje - Strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni sierpień 198025 000,00 zł