Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2022-03-25 12:27:39"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na �wiadczenie rz�dowych zada� opieku�czych wykonywanych na rzecz �rodowiska kombatanckiego, dzia�aczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych (termin sk�adania ofert do 4 marca 2022 roku)

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej
oraz innych uprawnionych
(termin składania ofert do 4 marca 2022 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1Polski Czerwony Krzyżcu015awiadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla kombatantów, w tym żcołnierzy Powstania Warszawskiego oraz działaczy opozycji przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO PCK129 700,00 zł
2Stowarzyszenie "Narębski Point"Wsparcie i opieka na rzecz ppłk. w st. spocz. prof. dr. hab. Wojciecha Narębskiego5 600,00 zł
3Fundacja Wspólnota Pokoleń#PomocDlaKombatanta79 300,00 zł
4Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej SejnyWdzięczni Bohaterom35 400,00 zł

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaPodstawa odrzucenia
1.Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre SłowoWdzięczni kombatantom!Odrzucenie - oferta nie spełnia kryteriów w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych
2.Fundacja Polskiego Państwa Podziemnegou015awiadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w 2022Odrzucenie - oferta nie spełnia kryteriów w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych