Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2022-01-21 10:31:43"
Lista podmiot�w, kt�rych oferty zosta�y negatywnie rozpatrzone lub podlega�y odrzuceniu w wyniku rozstrzygni�cia Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok (termin sk�adania ofert do 18 czerwca 2021 roku)

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Stowarzyszenie Biało-Czerwona OpoleKonkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej0,00
2.Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii KrajowejDrogi do Niepodległej - wieczór wspomnień0,00
3.Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny u201eINKIu201dINKA0,00

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaPodstawa odrzucenia
1.Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospoliteju015apiewnik Niepodległości - edukacyjny, multimedialny portal pieśni patriotycznych (www.spiewnikniepodleglosci.pl). Rozbudowa projektuOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
2.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoFestiwal "Pozdrówcie Góry u015awiętokrzyskie"Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert.
3.Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew DolnośląskaStefan Mirowski - harcerz Szarych Szeregów, żcołnierz AK - Nasz bohaterOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II Ogłoszenia .
4.Stowarzyszenie Miłośników DębnaKoncert Pieśni PatriotycznychOdrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
5.Fundacja Valkyria Veterans"Patriotyzm - nasze wczoraj, dzisiaj i jutro"Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II Ogłoszenia .
6.Stowarzyszenie WESTKoncert pieśni Powstania Warszawskiego na terenie dawnego obozu Durchgangslager 121 w PruszkowieOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
7.Stowarzyszenie ODRA-NEMEN, Oddział MazowieckiUpamiętnienie mieszkańców Sulejówka zamordowanych w KatyniuOdrzucenie - brak wymaganych załączników.
8.Fundacja Niny Nowak "Dla Rzeczypospolitej"Koncert i uroczystości w Kaplicy Katyńskiej Katedry polowa Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Królowej Polski w WarszawieOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
9.Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989"Spotkanie integracyjne działaczy opozycji antykomunistycznejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Koszty administracyjne przekroczyły 10% planowanej kwoty dotacji. Zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
10.Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989"Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Koszty administracyjne przekroczyły 10% planowanej kwoty dotacji. Zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
11.Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia MiedziowegoPodtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
12.Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA"Dziękujemy za wolność - koncerty religijno-patriotyczneOdrzucenie - cele statutowe stowarzyszenie nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
13.Automobilklub ToruńskiWieczornica uczestników Rajdu NiepodległościOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz cele statutowe stowarzyszenie nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
14.Polska Fundacja KościuszkowskaSympozjum międzynarodowe - 275 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki - "Bohater wciążc potrzebny"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji trzech różcnych zadań publicznych w różcnych terminach
15.Fundacja Instytut BiałowieskiCentrum Zrównoważconego Rozwoju "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
16.Fundacja Konkursu Historycznego Patria NostraKonkurs filmowy Patria Nostra - VI edycja MazowszeOdrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne
17.Stowarzyszenie Edukacyjne "u0141apska Dwójka"Budowanie postaw patriotycznych młodzieżcy w Gminie u0141apyOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji dwóch zadań.
18.Lokalna Grupa działania Pałuki - Wspólna SprawaKonkurs historyczny "Pamiętamy"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
19.Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny "ż9ródła""ż9ródła Niepodległej" - koncert patriotycznyOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
20.Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne WęgorapaKoncert "Wspólne śpiewanie najpiękniejszych pieśni wojskowych"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji dwóch zadań.
21.Stowarzyszenie Maj 77Dzieła Szprota w audiobookuOdrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne
22.Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów KatyńskichProjekt, wykonanie i instalacja w Sanktuarium św. Józefa w Krakowie tablicy memorialnej poświęconej kapelanom WP ofiarom zbrodni katyńskiejOdrzucenie - oferta odrzucona z przyczyn formalnych. Do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów, tj. zgody konserwatora zabytków.
23.Fundacja Pokolenia KolumbówW podróżc z historią! - powstańczy pociąg do prze(y)szłościOdrzucenie - do oferty nie dołączono informacji uzupełniającej niezbędnej do oceny zadania publicznego.
24.Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów LitewskichWrześniowe szlaki polskiej kawaleriiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Dotyczy realizacji czterech zadań.
25.Stowarzyszenie EKO-SPOLKoncert Niepodległości w 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej i 41. rocznicę porozumień sierpniowychOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak tabeli V.A i V.B.
26.Ochotnicza Strażc Pożcarna w DomanowieRekonstrukcja bitwy pod DomanowemOdrzucenie - cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
27.Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów NadwiślańskichLekcja Historii na Przedpolu Bitwy pod Mokrą - 2021Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składnia ofert.
28.Fundacja Armenian Foundation"Ocalić od zapomnienia" upamiętnienie istniejącego miejsca pamięci narodowej poprzez wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej Jadwigi ZarugiewiczowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników: opinii IPN i pisemnej zgody dyspozytora terenu.
29.Fundacja Armenian FoundationWykonanie haftu na sztandarze Ormian polskichOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników: nie dołączono projektu wykonania haftu na sztandarze.
30.Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre SłowoWspólna Wigilia Kombatantów: "Z polską kolędą przez wieki"Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
31.Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre SłowoKoncert ku pamięci prof. Witolda Kieżcuna - jednego z największych bohaterów Powstania WarszawskiegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
32.Fundacja "Zatrzymać Czas"Melduję Tobie PolskoOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie (monodram) spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert, cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
33.Stowarzyszenie "Polska Wieś"Bohater Krzysztof Kamil Baczyński dla OjczyznyOdrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.
34.Stowarzyszenie "Gloria in Musica"Ignacemu Mielżcyńskiemu w 150. rocznicę urodzinOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
35.Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 GrajewoPamiętajmy naszych bohaterów 2021Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.
36.Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów KoncentracyjnychWyjazd Pamięci szlakiem martyrologii i zagłady Polaków od KZ Dachau na terenie Niemiec po miejsca męczeństwa, represji i śmieci w Systemie Obozów Mauthausen-Gusen w Górnej Austrii z udziałem w uroczystościach odsłonięcia tablicy inskrypcyjnej ojca Mariana żbelazka w KZ Dachau oraz z udziałem w dorocznych uroczystościach upamiętniających Ofiary Zamku u015amierci HartheimOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
37.Stowarzyszenie u201eNasze u0141apy u2013 Twoja Przyszłośću201dGminny Konkurs Pieśni patriotycznejOdrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
38.Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno u2013 Artystycznych u201eHarmoniau201dMatka SybiraczkaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz nie dołączono wymaganych załączników.
39.Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzna u2013 PodgórzeUpamiętnienie miejsca obozu jeńców wojennych w BorowicachOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz nie dołączono wymaganych załączników.
40.Stowarzyszenie Miłośników Krajny u201eTribusu201du201ePatriotyzm po krajeńsku, czyli 100-lecie odzyskania Niepodległości na Krajnieu201d. - realizacja projektu w ramach zadania objętego konkursem: Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz jej zadanie jest spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
41.Stowarzyszenie Wolnego SłowaPamiętamy. Uroczystości w XXXX rocznicę stanu wojennego.Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
42.Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej u201eKRESY RPu201dWirtualne Muzeum 2 KorpusuOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
43.FUNDACJA MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWu00d3RCZEZwiedzanie miejsc ważcnych dla historii za pomocą drona oraz InternetuOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
44.Fundacja Polskiego Państwa PodziemnegoPrzewodnik Turystyczno u2013 Edukacyjny MIEJSCA PAMIu0118CI IV OBWODU AK OCHOTAOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu.
45.Radio WarszawaPamiętamy!Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.