Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2022-01-21 10:31:14"
Zmiana w treci ogoszenia Otwartego Konkursu Ofert na dziaalno dokumentacyjn i wydawnicz zwizan z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodlego i suwerenno RP oraz pamici o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku!

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

W treści ogłoszenia zmianie ulega zapis dotyczący wysokości środków finansowych dostępnych w konkursie, pkt. I ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

u201eWysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 000 000 zł.u201d

Pozostałe zapisy powyżcszego ogłoszenia nie ulegają zmianie.