Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2021-07-22 10:59:12"
Lista podmiotw, ktrych oferty zostay negatywnie rozpatrzone lub podlegay odrzuceniu w wyniku rozstrzygnicia Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok (termin skadania ofert do 18 czerwca 2021 roku)

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Stowarzyszenie Biało-Czerwona OpoleKonkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej0,00
2.Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii KrajowejDrogi do Niepodległej - wieczór wspomnień0,00
3.Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny u201eINKIu201dINKA0,00

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaPodstawa odrzucenia
1.Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospoliteju015apiewnik Niepodległości - edukacyjny, multimedialny portal pieśni patriotycznych (www.spiewnikniepodleglosci.pl). Rozbudowa projektuOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
2.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoFestiwal "Pozdrówcie Góry u015awiętokrzyskie"Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert.
3.Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew DolnośląskaStefan Mirowski - harcerz Szarych Szeregów, żcołnierz AK - Nasz bohaterOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II Ogłoszenia .
4.Stowarzyszenie Miłośników DębnaKoncert Pieśni PatriotycznychOdrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
5.Fundacja Valkyria Veterans"Patriotyzm - nasze wczoraj, dzisiaj i jutro"Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II Ogłoszenia .
6.Stowarzyszenie WESTKoncert pieśni Powstania Warszawskiego na terenie dawnego obozu Durchgangslager 121 w PruszkowieOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
7.Stowarzyszenie ODRA-NEMEN, Oddział MazowieckiUpamiętnienie mieszkańców Sulejówka zamordowanych w KatyniuOdrzucenie - brak wymaganych załączników.
8.Fundacja Niny Nowak "Dla Rzeczypospolitej"Koncert i uroczystości w Kaplicy Katyńskiej Katedry polowa Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Królowej Polski w WarszawieOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
9.Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989"Spotkanie integracyjne działaczy opozycji antykomunistycznejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Koszty administracyjne przekroczyły 10% planowanej kwoty dotacji. Zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
10.Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989"Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Koszty administracyjne przekroczyły 10% planowanej kwoty dotacji. Zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
11.Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia MiedziowegoPodtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
12.Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA"Dziękujemy za wolność - koncerty religijno-patriotyczneOdrzucenie - cele statutowe stowarzyszenie nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
13.Automobilklub ToruńskiWieczornica uczestników Rajdu NiepodległościOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz cele statutowe stowarzyszenie nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
14.Polska Fundacja KościuszkowskaSympozjum międzynarodowe - 275 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki - "Bohater wciążc potrzebny"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji trzech różcnych zadań publicznych w różcnych terminach
15.Fundacja Instytut BiałowieskiCentrum Zrównoważconego Rozwoju "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
16.Fundacja Konkursu Historycznego Patria NostraKonkurs filmowy Patria Nostra - VI edycja MazowszeOdrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne
17.Stowarzyszenie Edukacyjne "u0141apska Dwójka"Budowanie postaw patriotycznych młodzieżcy w Gminie u0141apyOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji dwóch zadań.
18.Lokalna Grupa działania Pałuki - Wspólna SprawaKonkurs historyczny "Pamiętamy"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
19.Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny "ż9ródła""ż9ródła Niepodległej" - koncert patriotycznyOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
20.Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne WęgorapaKoncert "Wspólne śpiewanie najpiękniejszych pieśni wojskowych"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji dwóch zadań.
21.Stowarzyszenie Maj 77Dzieła Szprota w audiobookuOdrzucenie - oferta złożcona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne
22.Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów KatyńskichProjekt, wykonanie i instalacja w Sanktuarium św. Józefa w Krakowie tablicy memorialnej poświęconej kapelanom WP ofiarom zbrodni katyńskiejOdrzucenie - oferta odrzucona z przyczyn formalnych. Do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów, tj. zgody konserwatora zabytków.
23.Fundacja Pokolenia KolumbówW podróżc z historią! - powstańczy pociąg do prze(y)szłościOdrzucenie - do oferty nie dołączono informacji uzupełniającej niezbędnej do oceny zadania publicznego.
24.Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów LitewskichWrześniowe szlaki polskiej kawaleriiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Dotyczy realizacji czterech zadań.
25.Stowarzyszenie EKO-SPOLKoncert Niepodległości w 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej i 41. rocznicę porozumień sierpniowychOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak tabeli V.A i V.B.
26.Ochotnicza Strażc Pożcarna w DomanowieRekonstrukcja bitwy pod DomanowemOdrzucenie - cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
27.Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów NadwiślańskichLekcja Historii na Przedpolu Bitwy pod Mokrą - 2021Odrzucenie - oferta złożcona po terminie składnia ofert.
28.Fundacja Armenian Foundation"Ocalić od zapomnienia" upamiętnienie istniejącego miejsca pamięci narodowej poprzez wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej Jadwigi ZarugiewiczowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników: opinii IPN i pisemnej zgody dyspozytora terenu.
29.Fundacja Armenian FoundationWykonanie haftu na sztandarze Ormian polskichOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników: nie dołączono projektu wykonania haftu na sztandarze.
30.Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre SłowoWspólna Wigilia Kombatantów: "Z polską kolędą przez wieki"Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
31.Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre SłowoKoncert ku pamięci prof. Witolda Kieżcuna - jednego z największych bohaterów Powstania WarszawskiegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
32.Fundacja "Zatrzymać Czas"Melduję Tobie PolskoOdrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie (monodram) spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert, cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
33.Stowarzyszenie "Polska Wieś"Bohater Krzysztof Kamil Baczyński dla OjczyznyOdrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.
34.Stowarzyszenie "Gloria in Musica"Ignacemu Mielżcyńskiemu w 150. rocznicę urodzinOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
35.Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 GrajewoPamiętajmy naszych bohaterów 2021Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.
36.Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów KoncentracyjnychWyjazd Pamięci szlakiem martyrologii i zagłady Polaków od KZ Dachau na terenie Niemiec po miejsca męczeństwa, represji i śmieci w Systemie Obozów Mauthausen-Gusen w Górnej Austrii z udziałem w uroczystościach odsłonięcia tablicy inskrypcyjnej ojca Mariana żbelazka w KZ Dachau oraz z udziałem w dorocznych uroczystościach upamiętniających Ofiary Zamku u015amierci HartheimOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
37.Stowarzyszenie u201eNasze u0141apy u2013 Twoja Przyszłośću201dGminny Konkurs Pieśni patriotycznejOdrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
38.Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno u2013 Artystycznych u201eHarmoniau201dMatka SybiraczkaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz nie dołączono wymaganych załączników.
39.Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzna u2013 PodgórzeUpamiętnienie miejsca obozu jeńców wojennych w BorowicachOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz nie dołączono wymaganych załączników.
40.Stowarzyszenie Miłośników Krajny u201eTribusu201du201ePatriotyzm po krajeńsku, czyli 100-lecie odzyskania Niepodległości na Krajnieu201d. - realizacja projektu w ramach zadania objętego konkursem: Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz jej zadanie jest spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
41.Stowarzyszenie Wolnego SłowaPamiętamy. Uroczystości w XXXX rocznicę stanu wojennego.Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
42.Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej u201eKRESY RPu201dWirtualne Muzeum 2 KorpusuOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
43.FUNDACJA MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWu00d3RCZEZwiedzanie miejsc ważcnych dla historii za pomocą drona oraz InternetuOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
44.Fundacja Polskiego Państwa PodziemnegoPrzewodnik Turystyczno u2013 Edukacyjny MIEJSCA PAMIu0118CI IV OBWODU AK OCHOTAOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu.
45.Radio WarszawaPamiętamy!Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.