Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2021-04-28 10:44:12"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na �WIADCZENIE ZADA� OPIEKU�CZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ �RODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIA�ACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWI�ZKU Z OBOWI�ZUJ�CYM STANEM EPIDEMII ? EDYCJA II 2021

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Fundacja Grupa Inicjatywna

Pałac Posada

Wsparcie dla środowiska kombatanckiego8 000,00 zł

2.

Związek Sybiraków Zarząd Główny"Pomoc Bohaterom" w postaci dowozu obiadów osobom uprawnionym80 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy Armii KrajowejOpieka nad weteranami AK w stanie epidemii 2021 r. - edycja II 2021 r.8 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii KrajowejKresy wdzięczne Bohaterom III10 000,00 zł

5.

Fundacja Nie zapomnij o NasObiady dla Bohaterów podczas epidemii80 000,00 zł

6.

Fundacja Przyjażani Polsko - Izraelskiej"Zostań w domu" - posiłek dla kombatanta wiosną80 000,00 zł

7.

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnegou015aWIADCZENIE ZADAu0143 OPIEKUu0143CZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ u015aRODOWISKA KOMBATANCKIEGO ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIu0104ZKU Z OBOWIu0104ZUJu0104CYM STANEM EPIDEMII W 2021 ROKU15 000,00 zł

8.

Stowarzyszenie u201ePolska Wieśu201dPamiętamy o Bohaterach - II edycja8 000,00 zł

9.

Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera"Zawsze z Wami - Bohaterami IV40 000,00 zł

10.

Stowarzyszenie Monopol WarszawskiPamiętamy i pomagamy Powstańcom Warszawskim podczas pandemii, edycja II12 000,00 zł

11.

Fundacja RosaPomoc Powstańcom Warszawskim
w ramach kampanii BohaterOn
14 000,00 zł

12.

Stowarzyszenie Zachowania Pamięci
o Armii Krajowej
Obiady dla Bohaterów75 000,00 zł

13.

Fundacja Wspólnota Pokoleń#PatriotyzmDzisiaj#ObiadDlaKombatanta70 000,00 zł

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Podstawa odrzucenia

1.

Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945"Niesiemy pomoc bohaterom w czasie epidemii"Odrzucenie - oferta spoza zakresu działalności statutowej oferenta oraz zawiera uchybienia formalne

2.

Towarzystwo Naukowe im. I. J. Paderewskiego

Z wdzięczności - służcba zasłużconym w walce o wolność w latach 1939-89 w czasie pandemiiOdrzucenie - oferta nie spełnia wymogów formalnych.