Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2021-04-12 12:59:39"
Lista podmiot�w, kt�rych oferty zosta�y negatywnie rozpatrzone lub podlega�y odrzuceniu w wyniku rozstrzygni�cia Otwartego Konkursu Ofert na dzia�alno�� dokumentacyjn� i wydawnicz� zwi�zan� z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodleg�o��

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939" w u0141odziUpamiętnianie ofiar Zbrodni Katyńskiej
w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Funkcjonariusze Policji Państwowej - ofiary Zbrodni Katyńskiej" wydanie rozszerzone i uzupełnione
0,00 zł
Fundacja Wspólnota PokoleńTa historia. Historia ma twarz kobiet0,00 zł
Fundacja ProsceniumKościół na Boernerowie - film dokumentalny0,00 zł
Maria Przybyszewska KSIu0118GARNIA Artykuły Piśmiennicze i Szkolne Stanisław PrzybyszewskiDowódcy artylerii Wojska Polskiego 1918-19470,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś"Bohaterowie Katynia pochodzący
z Wąwolnicy
0,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo"Pamięć zawsze żcywa"0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś"Bohaterowie z przeszłości0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś"Prymas Wyszyński obrońca Ojczyzny0,00 zł
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa KalasancjuszaI tylko pamięć - film upowszechniający kultywowanie pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej0,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne "OSORYA"Biuletyn historyczny "Osorya"0,00 zł
Stowarzyszenie Nauka Bliżcej NasKsiążcka "Wrzesień 39 w pamięci dzieci ofiar NKWD" II wydanie poprawione0,00 zł
Fundacja Wolność i PokójPublikacja książcki pt. "Ułan Krechowiecki - wspomnienia Wacława Kapsy, opracowane
i uzupełnione przez Jarosława Kapsę
0,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre SłowoMyśmy wciążc do Niepodległej szliu20260,00 zł
Varia Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu WarszawskiegoPowstańcza tożcsamość Powiśla0,00 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Regiony"Józef Drogoń. Wspomnienia z Wolnych Związków Zawodowych, Solidarności i podziemia."0,00 zł
Fundacja Historia.plWydanie książcki "Zabić aby żcyć". Stefana F. Gazeła0,00 zł
Towarzystwo Naukowe im. I.J. PaderewskiegoOdsłaniając kurtynę milczenia - film o Powstaniu Poznańskim 19560,00 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RegionyOstatni Bohaterowie Małopolski oraz ich rodziny - notacje filmowe i udostępnienie0,00 zł
Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych "WIR""JAGUAR"0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś"Kobiety w obozach koncentracyjnych0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś"Kresowe retrospekcje0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś"Albert Chmielowski - Powstaniec Styczniowy0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś"Nie o zemstę, lecz o prawdę i pamięć wołają ofiaryu20260,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre SłowoPoeta Terasa Szewczenko - antypolski bohater0,00 zł
Fundacja Sztukau015aląscy bohaterowie walk o niepodległość0,00 zł
Fundacja Ari AriWędrowna wystawa: 1918-1920 na Kujawach
i Ziemi Dobrzyńskiej
0,00 zł
Fundacja Generał Elżcbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służcby PolekWydruk publikacji naukowej pt. "Więżaniowie policyjni w KL Stutthof (w świetle dokumentów i relacji)0,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.Publikacja książcki Piotr Jaroszewicz (1909-1992). Krótki rys biograficzny (tytuł roboczy) autorstwa Mariusza Głuszki0,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.Publikacja książcki Suita z czasów wojny (tytuł roboczy) autorstwa Agnieszki Lewandowskiej-Kąkol0,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.Publikacja książcki "Książce Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki" (tytuł roboczy) autorstwa Mariusza Głuszki0,00 zł
Oficyna Editions Spotkania Sp. z o. o.Pierwsze krajowe wydanie książcki Krzysztofa A. Jeżcewskiego pod roboczym tytułem "Kronika poetycka żcycia Józefa Piłsudskiego"0,00 zł
Stowarzyszenie Grupa Historyczna NiepodległośćWystawa 10 LAT "KU CHWALE OJCZYZNY
I JEJ BOHATERu00d3W" Wystawa z okazji 10-lecia powstania i działalności Grupy Historycznej NIEPODLEGu0141Ou015au0106
0,00 zł
Fundacja Kawalerii Ochotniczej przy Stajni Carino w Gulinie"Misja: osłaniać desant!" - Polskie jednostki
w walkach o Dieppe, 19 sierpnia 1942 rok.
0,00 zł
Stowarzyszenie Historia KoluszekUpamiętnianie więżaniów obozu pracy przymusowej "Baudienst" w Kaletniku oraz partyzantów z Oddziału Partyzanckiego "Sama" w ramach publikacji "Baudienst Kaletnik. Obóz pracy przymusowej"0,00 zł
Stowarzyszenie Historia KoluszekTajne nauczanie w Koluszkach podczas drugiej wojny światowej0,00 zł
Związek Sybiraków Zarząd GłównyWydanie publikacji "Sybir największe więzienie świata" - dodruk0,00 zł
Związek Sybiraków Zarząd GłównyWydanie publikacji "Sybir w poszukiwaniu historii"0,00 zł
Fundacja AVENiezłomny Major0,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaPolska w latach Wojny u015awiatowej w kraju i na obczyżanie. Pamiątkowy zbiór fotografii
i dokumentów. Zebrał i ułożcył Maciej Wieliczko - reprint albumu wydanego w 1930 r.
0,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaWydanie książcki pt. BYKOWNIA - CZWARTY CMENTARZ KATYu0143SKI - OSTATNI u015aWIADKOWIE, Doroty Pawlak0,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaWspomnienia Bohdana J. Austa, pod redakcją Anny u015aleszyńskiej0,00 zł
FUNDACJA PRO PATRIA SEMPERBohaterowie tarnowskiej "Solidarności" - notacje filmowe0,00 zł
Polska Fundacja KościuszkowskaWydanie książcki pt. "Kosynierzy w dziejach Polski"0,00 zł
Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.Realizacja filmu dokumentalnego pt. "KAMIENIE WOu0141Au0106 Bu0118Du0104"0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś"Krzysztof Kamil Baczyński dla Niepodległej0,00 zł
"Cymelium" Fundacja Ratowania Dziedzictwa NarodowegoOpracowanie i wydanie tomu poezji patriotycznej pt. Bu00d3G Mu00d3J I OJCZYZNA Wybór wierszy Tadeusz Radomyski0,00 zł
Stowarzyszenie Maj 77Dzieła Szpota w audiobooku - dzieła Janusza Szpotańskiego0,00 zł
Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał KolińskiWydanie książcki Henryka Berezowskiego "Radiostacja Gliwice"0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś"Notacja filmowa pt. "Ks. prałat Józef Gorajek - Sprawiedliwy Wśród Narodów u015awiata"0,00 zł
Wydawnictwo Marron Sp. z o.o.Edycja książcki "Tadeusz Zawadzki >>Zośka<<"0,00 zł
Fundacja im. Kazimierza WielkiegoWspomnienia żcołnierzy Brygady u015awiętokrzyskiej NSZ0,00 zł
Fundacja In Blessed Art."Zapomniani NIEZAPOMNIANI" wydanie broszury z materiałami wideo0,00 zł
"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia spółka z o.o,Wydawnictwo książcki: Zdzisław Wojtowicz "Zawisza Czarny"(tytuł roboczy)0,00 zł
"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia spółka z o.o,Wydanie książcki: Hanna Maria Janina Kasperska, "Niezatarty powiew przeszłości" (tytuł roboty)0,00 zł
Sigillum Piotr GawryszczakWydanie książcki p. Edmunda Brożcka pt. Wspomnienia żcołnierza Obwodu Włodawa AK i WiN0,00 zł
Stowarzyszenie Mohort PamięciWystawa fotografii "Niemieckie miejsca zagłady obywateli II RP"/ "German death sites of Polish citizens"0,00 zł
Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "Eureka"u015aladami ewakuacji więżaniów obozu Stutthof drogą morską przez Rugię do Danii w 1945 roku0,00 zł

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaPodstawa odrzucenia
1.Polska Fundacja FilmowaPublikacja o polskich Dipisach w Niemczech po II Wojnie u015awiatowej

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

2.Przemysław Rejer "Torpress" Agencja WydawniczaPublikacja dokumentalnej książcki "żbołnierze Zapomniani -Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich 1939 -1942Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

3.

Sało Prodakszyn Sp. Z o. o.Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowychOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
4.Zjednoczenie u0141emków w GorlicachRealizacja filmu upowszechniającego tradycję narodową i pielęgnującego polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
5.Fundacja Pomorska Inicjatywa HistorycznaPublikacja pt. "Ludzie sierpnia '80 w Gdyni"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
6.Stowarzyszenie "Bramy Pamięci Włodawa - Sobibór"Polskie Ofiary Holocaustu z Ziemi WłodawskiejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
7.SuperConic Sp. z o.o.Realizacja filmu dokumentalnego pt. "NIEZNANY AUTOR" upowszechniającego tradycję narodową, historię Polski, pielęgnującego polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
8.Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział RadomskoPublikacja książcki Grzegorza Mieczyńskiego "Godzina, w której się krzywdy dopełniła miara". Wydarzenia lat 1860-1864 w RadomszczańskiemOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
9.KABART Film, Bronisław BubiakRealizacja filmu dokumentalnego "PARAGRAF 58-1A-11"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
10.Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie WojennymStan wojenny i okolice, zeszyt nr 2Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
11.Fundacja "Wolność i Niepodległość"Notacja filmowa Tadeusz DenkowskiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
12.Stowarzyszenie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w KoszalinieBudowanie postaw patriotycznych poprzez wydanie książcki pt. "PAMIu0118u0106 I TOżbSAMOu015au0106. Pomnik Ofiar bolszewizmu w Koszalinie"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
13,Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia"To, co po nas zostało" - wystawa czasowa i internetowa pamiątek kombatanckich ze zbiorów Muzeum Orężca Polskiego w KołobrzeguOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
14.Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii KadrowejSłuchowisko radiowe pt.: "Z orłem i szablą"Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
15.Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - FundacjaNiepodległość - audiobookOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
16.Stowarzyszenie Przyjazna Wieś GębiceSpotkanie z historią Gębic i jej rodakamiOdrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Oferta zawiera uchybienia formalne.
17.Stowarzyszenie Nauka Bliżcej NasKalendarz na rok 2022 upamiętniający Jeńców Ostaszowa - ofiary mordu NKWD z 1940 r.Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Oferta zawiera uchybienia formalne.
18.Sochaczewskie Wieczory Literackie "Atut"Historia oczami pokoleńOdrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia. Oferta zawiera uchybienia formalne.
19.Stowarzyszenie INSPATIUMSzli tędyOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
20.żbywiecka Fundacja RozwojuWysłuchać świadków, pamiętać o tych, co zasnęliOdrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do umieszczenia na stronie.
21.HEREDITAS POMERANIAE Dziedzictwo PomorzaPułkownik Stanisław Pajęczyński - wspomnienia żcołnierzaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
22.Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury "Synergia"Nieznani bohaterowie MałopolskiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników oraz obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia.
23.Stowarzyszenie Grupa Historyczna "zgrupowanie Radosław"Rajd Szlakiem Kurierów Tatrzańskich w kadrzeOdrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie, zawiera uchybienia formalne.
24.Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w BiałymstokuMarszałek z pejzażcem miasta w tleOdrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
25.Stowarzyszenie Wolnego SłowaSzlakiem Piłsudskiego - przewodnik historyczny - kontynuacja (tom IV i tom V)Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono scenariusza wystawy. Oferta nie podpisana.
26.Stowarzyszenie Wolnego SłowaWolne słowo zza kratOdrzucenie - oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań określonych w ogłoszoeniu oko.
27.Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATORTejStory - cykl kilkuminutowych filmów syntetycznie opisujących sylwetki zapomnianych Wielkopolan, obrońców polskości w zaborze pruskimOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
28.Fundacja Historia.plWydanie książcki Alfreda Wirskiego "Moje służcba w Armii Czerwonej"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
29."Stowarzyszenie Kresy-Pamięć i Przyszłość"Wystawa pn. "żbołnierze Garnizonu Chełm w walce o niepodległość Polski"Odrzucenie - do oferty nie załączono wymaganego załącznika
30.Wydawnictwo Szary Wilk Mieczysław PrzebieglecPodkarpaccy żbołnierze WyklęciOdrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy. Oferta zawiera uchybienia formalne.
31."u015aląsk" Wydawnictwo NaukowePublikacja monografii pióra prof.. Fr hab.. Zygmunta Wożaniczki pt." Polska w oczach emigracji w Londynie, podziemia niepodległościowego i komunistów 1945-1947Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
32.Stowarzyszenie Thesaurus Silesiea -Skarb u015aląskiPublikacja monografii pióra prof.. Edwarda Długajczyka: Powstanie u015aląskie i PlebiscytOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
33.Stowarzyszenie Polonia KulturalnaKsiążcka o płk. Marianie Lisie-JorwickimOdrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy .
34.Fundacja Joachima LelewelaWILNO 1939Odrzucenie - zadanie nie należcy do działalności statutowej oferenta.
35.Fundacja NIEZAPOMNIANETajne nauczanie w Koluszkach podczas drugiej wojny światowejOdrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy.
36.Fundacja Generał Elżcbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służcby Polek"Archiwum Ludwika Muzyczki"Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do publikacji.
37.Klub Modelarstwa Sportowego w Kielcach"Polscy piloci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Interaktywna wystawa modeli latających"Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta. Oferta zawiera uchybienia formalne.
38.Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu NiepodległościowegoInternowani Dzienniki, wspomnienia, dokumenty Cz. I: Nowy Wiśnicz - Załężce k. RzeszowaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
39.Fundacja Rozwoju Regionalnego Bielik"Miejsca pamięci polskich żcołnierzy" internetowa mapa po miejscach pamięci o żcołnierzach polskich poległych w czasie II wojny światowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
40.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym SączuWydanie publikacji popularnonaukowej - "Biografia Kazimierza Pierackiego"Odrzucenie - oferta złożcona przed podmiot nieuprawniony - oddział. Oferta zawiera uchybienia formalne.
41.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolskiu015aladem 1. Kompanii SkautowejOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
42.Stowarzyszenie KawaleriaNa "Wrześniowym Szlaku"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
43.Fundacja Sztuk KrytycznychKobiety z grupy "A" - sierpień 1952 marzec 1955Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
44.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w u0141odziPublikacja monografii pt. Rekonstrukcja historyczna wybrane refleksje" autorstwa prof.. Dr hab.. "Jolanta A. Daszyńska"Odrzucenie - oferta złożcona przed podmiot nieuprawniony - oddział
45.Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego"Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL" - Wortal internetowy - "Nestorzy nurtu niepodległościowego 1956-1979" - Etap IOdrzucenie - zaprezentowanie w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
46.Fundacja Ośrodka KartaAkcja N w kwartalniku "Karta"Odrzucenie - do oferty nie dołączono matriałów planowanych do publikacji.
47.Fundacja ABC - ADRIATYK, BAu0141TYK, MORZE CZARNE"SZTAFETA POKOLEu0143 1939 R- 2021 R" Film dokumentalny wykorzystujący notacje z ostatnimi żcyjącymi świadkami historii walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 rokuOdrzucenie - do oferty nie dołączono scenariusza filmu.
48.Stowarzyszenie Dumni z PolskiInteraktywna Baza Pamięci NarodowejOdrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku przedsięwzięc. Brak scenariuszy odcinków.
49.Stowarzyszenie Monopol WarszawskiProjekt dokumentalistyczny "Jak warszawskie dzieci poszły w bój"Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do umieszczenia na stronie.
50.Towarzystwo Inicjatyw KulturalnychDziałalność solidarnościowej i niepodległościowej działalności konspiracyjnej w regionie bydgoskim w latach 1976-1989 - wystawa formą ich upamiętnieniaOdrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do publikacji.
51.Stowarzyszenie Kibiców Sandencji Nowy Sącz"Sądeccy Kurierzy 1939-1944. Rycerze Granicy"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
52.Polska Fundacja HistorycznaWydanie książcki "Czarna Trzynastka". Rzecz o przyjażani i braterstwieOdrzucenie - do oferty nie dołączono masazynopisu pracy planowanej do wydania.
53.Fundacja Promocji Solidarności"Największa zbrodnia stanu wojennego - pacyfikacja kopalni Wujek" - Film dokumentalnyOdrzucenie - do oferty nie dołączono scenariusza filmu.
54.Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-SłowackiejOgniwa - notacje filmoweOdrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
55.Fundacja Pamięci NarodówWystawa Bohaterowie ZamojszczyznyOdrzucenie - oferta została złożcona bez zachowania formy określonej w pkt. IV.1 ogłoszenia.
56.Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii KrajowejWystawa fotografii z okresu Powstania WarszawskiegoOdrzucenie - oferta została złożcona bez zachowania formy określonej w pkt. IV.1 ogłoszenia.
57.Fundacja EMANIO ARCUS"Legionowo łączy pokolenia - ocalić od zapomnienia"Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
58.Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa HyłyGorlice - region wielu historiiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
59.Parafia Rzymskokatolicka u015awiętego Stanisława Kostki w WarszawieKsiądz Jerzy Popiełuszko - działalność i prześladowanie w czasie stanu wojennegoOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
60.Stowarzyszenie Nowa Kultura i EdukacjaDziennik okupacyjny: Grodzisk MazowieckiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
61.Stowarzyszenie Szczep NiezłomnychSzare Szeregi 2021 - "Wierni całym żcyciem Bogu i Polsce" - wystawaOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników - do oferty nie dołączono scenariusza wystawy z przykładowymi planszami.
62.Stowarzyszenie Muzealna Grupa HistorycznaWirtualny spacer "Traktem Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r."Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników - konspektu/scenariusza filmu wraz z wymaganymi informacjami.
63.Chorągiew Mazowiecka Związek Harcerstwa PolskiegoW kręgu Tadeusza Zawadzkiego "Zośki". Wystawa w 100. rocznicę urodzin bohatera Szarych SzeregówOdrzucenie - do oferty nie dołączono scenariusza wystawy.
64.Fundacja Ośrodka KartaOpracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Wilhelminy Giedrys - łączniczki Armii Krajowej na WileńszczyżanieOdrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do publikacji.
65.Stowarzyszenie Pamięci Tragedii u015aląskiej 1945r oraz Familok Spółdzielnia SocjalnaTragedia Górnośląska 1945r na stronie wwwOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników - do oferty nie dołączono scenariusza wystawy z przykładowymi planszami oraz brak umowy regulującej stosunki pomiędzy oferentami..
66.Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii KrajowejBohaterowie KresówOdrzucenie - do oferty nie załączono wymaganego załącznika oraz dotyczy realizcji dwóch zadań: książcki i filmu
67.Fundacja Instytut BiałowieskiCentrum Zrównoważconego Rozwoju "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej. Wwww.FestiwalPuszczyBialowieskiej.plOdrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
68.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych SkałaOcalić od Zapomnienia - historia u0141opuszna w kadrzeOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia
69.Stowarzyszenie NZS 1980"Z Jedwabnego na Sybir. Wspomnienia Lucyny Ożcarowskiej z domu Kalinowskiej"Odrzucenie - spoza działalności statutowej oferenta. Zwiera uchybienia formalne.
70.Stowarzyszenie Communio Crucis im. św. Edyty Stein Patronki EuropyFilm dokumentalny "Do domu przez stepy i tajgę"Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta. Oferta zwiera uchybienia formalne.
71.Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940Rajd konny szlakiem Hubalczyków. Odkrywamy miejsca nam bliskie upamiętniające bohaterów naszej Małej OjczyznyOdrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
72.Fundacja Konkursu Historycznego Patria NostraKonkurs filmowy Patria Nostra - VI edycja MazowszeOdrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia.
73.Związek StrzeleckiInstrukcja pracy Orląt Związku StrzeleckiegoOdrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
74.Muzeum im. Orła BiałegoZnam ten stan. Wystawa w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego z perspektywy mieszkańca Skarżcyska-KamiennejOdrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Brak scenariusza wystawy.
75.Stowarzyszenie Sportowo-Jeżadzieckie im. 10 Pułku Ułanów LitewskichHistoria Stowarzyszenia Sportowo-Jeżadzieckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w GrabowieOdrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne.
76.Fundacja Pokolenia KolumbówWłącz poezję! Audiobooki KolumbówOdrzucenie - obejmuje więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia, dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Nie załączono wymaganych załączników.