Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2021-02-11 14:49:26"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na �WIADCZENIE ZADA� OPIEKU�CZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ �RODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIA�ACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWI�ZKU Z OBOWI�ZUJ�CYM STANEM EPIDEMII w 2021 (termin 18.01.2021 r.)

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1.

Stowarzyszenie "Paczka Dla Bohatera"

ZAWSZE Z WAMI - BOHATERAMI III

55 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Pamiętamy i pomagamy Powstańcom Warszawskim podczas pandemii, edycja II

30 000,00 zł

3.

Związek Sybiraków Zarząd Główny

"Pomoc bohaterom" w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych

90 000,00 zł

4.

Fundacja KHG

Obiad dla Kombatanta

100 000,00 zł

5.

Fundacja "Rosa"

Pomoc Powstańcom Warszawskim w ramach kampanii BohaterON

20 000,00 zł

6.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR - w służcbie środowiskom kombatanckim w czasie stanu epidemii - edycja III

30 000,00 zł

7.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Pomoc dla kombatantów w czasie epidemii 2021

20 000,00 zł

8.

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego

u015awiadczenie zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w związku z obowiązującym stanem epidemii w 2021 przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego

11 000,00 zł

9.

Stowarzyszenie "Polska Wieś"

Pamiętamy o Bohaterach

10 000,00 zł

10.

Fundacja Przyjażani Polsko-Izraelskiej

"Zostań w domu" - posiłek dla kombatanta zimą

120 000,00 zł

11.

Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej

Opieka nad weteranami AK i Sybirakami w stanie epidemii 2021 r. - edycja Zima 2021 r.

20 000,00 zł

12.

Związek Harcerstwa Polskiego

Harcerska służcba braterstwa

30 000,00 zł

13.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

"Pomagamy zasłużconym dla naszej wolności - 2"

45 000,00 zł

14.

Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada

Wsparcie dla środowiska kombatanckiego

10 000,00 zł

15.

Fundacja Niny Nowak "Dla Rzeczypospolitej"

Dostarczanie kombatantom zestawów niezbędnych artykułów spożcywczych, chemii gospodarczej oraz środków czystości

20 000,00 zł

16.

u015awiętokrzyski Klub Abstynentów "Raj" w Kielcach

u015awiadczenie zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w związku z obowiązującym stanem epidemii w 2021

5 000,00 zł

17.

Fundacja Rozwoju Regionu

"Pomoc dla bohaterów naszej wolności"

10 000,00 zł

18.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Bądżamy solidarni - wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej

80 000,00 zł

19.

Fundacja Nie zapomnij o nas

Obiady dla Bohaterów podczas epidemii

120 000,00 zł

20.

Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych

Zorganizowanie nieodpłatnie obiadów na rzecz osób uprawnionych

14 000,00 zł

21.

Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej w Sejnach

Kresy wdzięczne Bohaterom II

30 000,00 zł

22.

Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej

Obiady dla Bohaterów

80 000,00 zł

23.

Fundacja Wspólnota Pokoleń

#PatriotyzmDzisiaj#PaczkaDlaKombatanta

50 000,00 zł

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Podstawa odrzucenia

1.

Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego u015aląska

Zakup artykułów spożcywczych z okazji u015awiąt Wielkanocnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych z rejonu województwa dolnośląskiego

Odrzucenie - oferta nie spełnia wymogów formalnych.

2.

u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej

u015awiadczenie zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w związku z obowiązującym stanem epidemii w 2021

Odrzucenie - oferta złożcona przez nieuprawniony podmiot.

3.

Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżcerów Rokitniańskich

Wsparcie środowiska kombatanckiego oraz innych uprawnionych w związku z obowiązującym stanem epidemii w 2021 r.

Odrzucenie - oferta nie spełnia wymogów formalnych oraz nie załączono listy osób uprawnionych.

4.

Stowarzyszenie Grupa Historyczna Niepodległość

u015awiadczenie zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w związku z obowiązującym stanem epidemii w 2021

Odrzucenie - oferta nie spełnia wymogów formalnych oraz nie załączono listy uprawnionych.

5.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważconego Rozwoju "Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej".

Odrzucenie - oferta nie spełnia wymogów formalnych, obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz nie załączono listy osób uprawnionych.