Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-12-18 12:01:49"
Lista podmiot�w, kt�rych oferty zosta�y negatywnie rozpatrzone lub podlega�y odrzuceniu w wyniku rozstrzygni�cia Otwartego Konkursu Ofert w 2020 roku (termin sk�adania ofert do 24 kwietnia 2020 roku)

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

L.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1.

Stowarzyszenie u201eU siebie u2013 At homeu201d

u201eu015aladami Gieni ze ścianyu201d - przygotowanie i przeprowadzenie gry edukacyjnej, upowszechniającej wiedzę na temat dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu dla dzieci i młodzieżcy przy ulicy Przemysłowej w u0141odzi i kultywującej pamięć o jego dziecięcych ofiarach.

0,00

2.

Brygada Polskich Drużcyn Strzeleckich

Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Kunów

0,00

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno u2013 Handlowych

Międzyszkolny Festiwal Muzyczny u201eWarmińskie Inspiracjeu201d

0,00

4.

Związek Harcerstwa Polskiego

"Mosty Pamięci - Mauthausen 2020" Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na wyprawę pamięci o obozie Mauthausen-Gusen w Austrii

0,00

5.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

u015aladami 2 Korpusu Polskiego

0,00

6.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska

Harcerska wyprawa z okazji 76. rocznicy Bitwy o Monte Casino i 50 rocznicy śmierci gen. W. Andersa

0,00

7.

Stowarzyszenie SOCIUS

"Społeczność lokalna pamięta"

0,00

8.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Polskie melodie - w hołdzie Bohaterom Bitwy Warszawskiej

0,00

9.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Katyń - zostaną po nas guziki

0,00

10.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Cześć i chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r (sesja naukowa)

0,00

11.

Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie

Szlak Legionu Włoskiego Generała Dąbrowskiego

0,00

12.

Fundacja AVE

Wisłą Przez Miasto Nieujarzmione - edycja XV

0,00

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

L.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1.

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej u201eX D. O. K.u201d z siedzibą w Przemyślu

Rekonstrukcja Historyczna OPERACJA BARBAROSSA

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

2.

Porozumienie Młodzieżcy Demokratycznej

Seria spotkań kombatantów z młodzieżcą

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

3.

Stowarzyszenie Ziemiaństwa Polskiego

Tablica upamiętniająca akowców okręgu łódzkiego

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu

4.

Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

Zjazd Formacji Niepodległościowej w 35-lecie powstania Polskiej Partii Niepodległościowej, jako płaszczyzna współpracy środowisk, które po raz drugi w poprzednim stuleciu odzyskały niepodległość

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

5.

Fundacja u201eTowarzystwo Jopertinguu201d

Tablica upamiętniająca żcołnierzy AK okręgu wileńskiego

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

6.

Fundacja Budowy Kompleksów Mieszkalnych u201eWiarusu201d

u201ePoznać i pamiętaću201d

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

7.

Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga

Koncert Artyści Niepodległej 1920u201d

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

8.

Fundacja Imperio

u201eWesterplatte u2013 81 lat póżanieju201d - konkurs dla młodzieżcy i seniorów województwa Pomorskiego

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

9.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

X Konferencja u015awiętokrzyska roboczy tytuł "Polska po pandemii" - Nowa normalność

Odrzucenie - zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych Otwartym Konkursem Ofert na 2020 rok.

10.

Fundacja Armenian Foundation

Polski Ormianin w Powstaniu Listopadowym - Generał Walenty Andrychowicz

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono wymaganych załączników (opinii Instytutu Pamięci Narodowej, pisemnej zgody dysponenta terenu).

11.

Fundacja Agencja Małych Mediów

Jednolita tablica i obelisk upamiętniający zabitych przez Niemców za ukrywanie żbydów

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach realizacji jednego projektu.

12.

Stowarzyszenie Odra Niemen, Oddział Mazowiecki

Upamiętnianie mieszkańców Sulejówka zamordowanych w Katyniu

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

13.

Liga Obrony Kraju - Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach

XIV powiatowe zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieżcy z powiatu myślenickiego z pokazu 102 rocznicy odzyskania niepodległości"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Oferta złożcona przez podmiot nieuprawniony.

14.

Stowarzyszenie "Wolni i Solidarność"

Obchody 40-lecia powstania NSZZ Solidarność

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

15.

Stowarzyszenie Kulturalne A LA LONGUE

XII Podlaski Rajd u015aladami żbołnierzy 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

16.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany

"Za rękę z partyzantami AK po wojennych duktach dziemiańskich lasów"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

17.

Fundacja "Wolność i Niepodległość"

"Patriotyczny koncert muzyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

18.

STS MEDIA sp. z o. o.

"Patriotyczny koncert muzyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej"

Odrzucenie - oferta złożcona przez nieuprawniony podmiot.

19.

Fundacja "Dla naszych dzieci"

Myśmy szli i szli zdziesiątkowani

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

20.

Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra

Konkurs Historyczny Patria Nostra - V edycja Wielkopolska

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

21.

Fundacja im. Anny i Henryka u015awiątkowskich

Syberyjskie artefakty w Polsce

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

22.

Stowarzyszenie u201ePaczka dla Bohaterau201d

IV Wakacje dla Bohatera

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

23.

Stowarzyszenie u201eLepszy Rembertówu201d

Wykonanie tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

24.

Fundacja In Blessed Art

Tablice informacyjne i pamiątkowe o 1. kompani 13. Batalionu

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

25.

Fundacja AriAri

Zapomniane Miejsca Pamięci. Kujawy i Ziemia Dobrzyńska

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

26.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR"

Piknik historyczny w Brodziakach 2020

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

27.

Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżcerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego

Renowacja rodzinnego grobu Stanisława Kwasieborskiego, autora książcki u201eOd Wisły do Korosteniau201d - wspomnień ochotnika 201 Pułku Szwoleżcerów

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

28.

Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różcyckiego w Opolu

"Wigilia ułańska 2020"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

29.

Fundacja Sensoria

Nagroda BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich. Spot promujący konkurs

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

30.

Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"

XII Festiwal Pieśni żbołnierskiej i Patriotycznej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

31.

Fundacja Kochania Poznania

Z Poznania do powstania. Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

32.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej

u015aladami Piłsudskiego na Fetę Wolności

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

33.

Stowarzyszenie Szersze Horyzonty

Wyśpiewaj Wolność - Grybowski Koncert dla Niepodległej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

34.

Fundacja "Pro Posnania"

Patriotyczny Rajd szlakiem Błogosławionej Poznańskiej Piątki

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

35.

Fundacja Luminar

Bitwa pod Komarowem 1920. Młodzieżc a Największa Kawaleryjska Bitwa XX wieku

Odrzucenie - ofeta zawiera uchybienia formalne.

36.

Stowarzyszenie EUREKA

Upamiętnienie ewakuacji drogą morską więżaniów obozu Stutthof przez Rugię do Danii w 1945 roku

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

37.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna

Historyczny escaperoom

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

38.

Stowarzyszenie Scena Babel

Lokalni bohaterowie. Portrety i wspomnienia

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

39.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Warszawy 1920-2020

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

40.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Zadwórza 1920-2020

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

41.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Grodno 1920-2020

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.