Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-11-13 08:13:43"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na �WIADCZENIE ZADA� OPIEKU�CZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ �RODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIA�ACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWI�ZKU Z OBOWI�ZUJ�CYM STANEM EPIDEMII(termin sk�adania ofert do 5 XI 2020

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera"Zawsze z - Wami Bohaterami II60 000,00 zł
Fundacja Przyjażani Polsko - Izraelskiej"Zostań w domu" - posiłek dla kombatanta jesienią145 000,00 zł
Związek Sybiraków Zarząd Główny"Pomoc Bohaterom" w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych90 000,00 zł
Stowarzyszenie Monopol WarszawskiPamiętamy i pomagamy Powstańcom Warszawskim podczas pandemii30 000,00 zł
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego"Pomagamy zasłużconym dla naszej wolności"30 000,00 zł
Związek Harcerstwa RzeczypospolitejPogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR - w służcbie środowiskom kombatanckim w czasie stanu epidemii - edycja II150 000,00 zł
Stowarzyszenie Wolnego SłowaWykonywanie działań opiekuńczych na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej70 000,00 zł
Fundacja Wspólnota Pokoleń#PatriotyzmDzisiaj#PosiłekDlaKombatanta II90 000,00 zł
Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii KrajowejOBIADY DLA BOHATERu00d3W W CZASIE EPIDEMII80 000,00 zł
Fundacja Nie zapomnij o nasObiady dla Bohaterów podczas epidemii90 000,00 zł
Fundacja Mogę Wszystko"MOGu0118 I POMAGAM MOIM KOMBATANTOM"15 000,00 zł
Fundacja im. Kazimierza WielkiegoPomoc dla kombatantów w czasie epidemii20 000,00 zł
Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii KrajowejKresy wdzięczne Bohaterom30 000,00 zł

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Stowarzyszenie TerapeutówWsparcie dla kombatantów w trakcie epidemii0,00

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaPodstawa odrzucenia
Fundacja Pomocy na Rzecz żbołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedżawiadek"Zakup środków ochrony sanitarnej, takich jak bp.: rękawiczki jednorazowego użcytku, maseczki ochronne oraz odzieżc ochronna (zarówno dla osób objętych świadczeniem, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji), a takżce pokryć inne koszty niezbędne dla realizacji powyżcszych zadań publicznychOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Nie załączono wymaganej listy uprawnionych.
Fundacja Action-LifePozytywne społeczeństwo dla kombatantówOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre SłowoPaczka dla kombatantów w czasie epidemiiOdrzucenie - brak działalności statutowej w obszarze zadań objętych konkursem.
Fundacja ART."Akcja Paczka" dostarczanie produktów do Kombatantów i osób represjonowanychOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
Stowarzyszenie Nowy MiędzychódKombatantom - wdzięczni mieszkańcy gminy MiędzychódOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak działalności statutowej w obszarze zadań objętych konkursem.
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w LubaczowieWsparcie u015arodowiska Kombatanckiego przez Lubaczowskich StrzelcówOdrzucenie - brak działalności statutowej w obszarze zadań objętych konkursem.
Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej"Opieka nad Weteranami AK i SybirakamiOdrzucenie - nie załączono wymaganej listy uprawnionych.
Fundacja u015awiadomi Wolni Obywateleu015awiadczenie Zadań Opiekuńczych Na Rzecz u015arodowiska Kombatanckiego, Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Innych Uprawnionych w Związku z Obowiązującym Stanem EpidemiiOdrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta spoza działalności statutowej oferenta.
Fundacja Instytut BiałowieskiCentrum Zrównoważconego Rozwoju "Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej".Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta spoza działalności statutowej oferenta. Nie załączono wymaganej listy uprawnionych.