Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-07-15 12:49:37"
Bie��ce

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych

29.06.2020 r.

29.06.2020 r.- ogłoszenie o zamówieniu

wordicon large29.06.2020 r. u2013 Formularz oferty (plik edytowalny)

wordicon large29.06.2020 r. u2013 oświadczenie o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

02.07.2020 r. u2013 zapytania na temat treści ogłoszenia wraz z odpowiedziami Zamawiającego

15.07.2020 r. u2013 informacja o udzieleniu zamówienia