Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-06-02 13:37:29"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok (termin sk�adania ofert do 24 kwietnia 2020 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy

"Ocalić od zapomnienia". Rozbicie siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie 1945-2020

10 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny

Uroczyste obchody z okazji 77. rocznicy likwidacji Niemieckiego obozu przesiedleńczego w Zwierzyńcu

2 500,00 zł

3.

Związek Strzelecki u201eSTRZELECu201d

Organizacja 153 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie

20 000,00 zł

4.

Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich

u015awięto Pułku 4 Ułanów w 100 rocznicę Bitwy Niemeńskiej

3 000,00 zł

5.

Fundacja Niepodległości

Upamiętnienie 100. rocznicy objęcia garnizonu w Hrubieszowie przez 2 Pułk Strzelców Konnych poprzez odtworzenie tradycyjnego u015awięta Pułkowego 2 Pułku Strzelców Konnych wraz z konkursowymi pokazami kawaleryjskimi na terenach oryginalnie wykorzystywanych do rozegrania konkursu Militari w 1934 r.

20 000,00 zł

6.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

"Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL" - Wortal internetowy - "Archiwum Niepodległości" - KPN" Etap VII

15 000,00 zł

7.

Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion"

Rajd zabytkowych pojazdów historycznych Skorpiony szlakiem działań partyzanckich w Górach u015awiętokrzyskich "Od Hubala do Ponurego - 2020"

5 000,00 zł

8.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

XII Koncert Niepodległości "Dominium Maris"

25 000,00 zł

9.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

u015apiewnik Niepodległości - edukacyjny, multimedialny portal pieśni patriotycznych (www.spiewnikniepodleglosci.pl). Rozbudowa projektu

20 000,00 zł

10.

Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów u015aląskich

Rajd konny szlakiem 3 Pułku Ułanów u015aląskich z 1939 r.

8 000,00 zł

11.

Stowarzyszenie Pamięci u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej

W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej

25 000,00 zł

12.

Stowarzyszenie Sokole Gniazdo

Jesienny Rajd u015aladami Przeszłości 2020

3 000,00 zł

13.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

"Bohaterowie II Wojny u015awiatowej" - ogólnopolski internetowy konkurs dla uczniów przybliżcający postacie bohaterskich żcołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej

2 000,00 zł

14.

Fundacja Wizja Rozwoju

Konferencja historyczna upamiętniająca wydarzenia sierpnia 1980 w Gdyni

5 000,00 zł

15.

Fundacja Wizja Rozwoju

Konferencja historyczna upamiętniająca grudzień 1970 w Gdyni

7 000,00 zł

16.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Wystawa "Solidarna Gdynia"

18 000,00 zł

17.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Koncert ku czci pamięci w 130. rocznicę urodzin Generała Wacława Scaevola Wieczorkiewicza - "Temu, co odszedł na zawsze, składamy hołd z wyrazami głębokiej czci dla Jego wiary i wytrwałej służcby dla Polski."

10 000,00 zł

18.

Polska Fundacja Kościuszkowska

Sympozjum międzynarodowe - "Od Naczelnika do Naczelnika"

10 000,00 zł

19.

Stowarzyszenie WEST

u201eWrzesieńu201939 u2013 koncert polskich pieśni żcołnierskich w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w roku 75-lecia zakończenia II Wojny u015awiatoweju201d

20 000,00 zł

20.

Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różcyckiego w Opolu

"Ocalić od zapomnienia - u015awięto 19 PUW" Gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją

3 500,00 zł

21.

Ochotnicza Strażc Pożcarna w Besku

Pamięci ofiar II Wojny u015awiatowej

3 000,00 zł

22.

u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Uroczystość upamiętniająca odbicia więżaniów z więzienia w Zamościu przez oddział Romana Szczura ps. "Urszula" 8 maja 1946 roku - Inscenizacja Historyczna

7 000,00 zł

23.

Stowarzyszenie Czarna Jedynka

Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Czar Ogniska" 2020

2 000,00 zł

24.

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego

Harcerki i harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej

17 000,00 zł

25.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Młodzi w obronie Włocławka - 1920

20 000,00 zł

26.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski

Wystawa plenerowa poświęcona Szarym Szeregom

10 000,00 zł

27.

Fundacja Polska Obywatelska

"Od św. Kazimierza w Pruszkowie do Kazimierza Królewicza w Wilnie. 100 lat od Bitwy Warszawskiej do Bitwy Niemeńskiej." Pielgrzymka historyczno-religijna

20 000,00 zł

28.

Fundacja Polska Obywatelska

"u015aladami Polskich miejsc czynu niepodległościowego i zbrojnego na Ukrainie. Twierdze kresowe i miejsca pamięci Narodowej"- pielgrzymka historyczna

14 000,00 zł

29.

Stowarzyszenie Czarna Jedynka

Gra terenowa Szare Szeregi

3 000,00 zł

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a takżce upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

Związek Strzelecki u201eStrzelecu201d Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Trwałe upamiętnienie czynów zbrojnych i działalności niepodległościowej w formie sztandaru

8 000,00 zł