Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-05-21 12:55:54"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Realizacje Przedsi�wzi�� Wydawniczych w 2020 roku (termin sk�adania ofert do 27 marca 2020 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

L.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1.

Stowarzyszenie Odra-Niemen - Oddział Mazowiecki

"Publikacja poświęcona Bohaterom walk

4 000,00 zł

2.

Wydawnictwo "Nowa Nidzica"

Druk książcki pt. 28 Pułk Artylerii Lekkiej - Zajezierze Garnizon Dęblin - 1922-1939. Wydanie II, rozszerzone

8 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie NZS 1980

Pierwsze wydanie wspomnień "Mieczysław Gil"

10 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Regiony

II wydanie i druk "Dziennika wojennego" mjr-a Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

10 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo

Odkryć Kresyu2026

10 000,00 zł

6.

Stanisław Kramek "KRAMEX"

Generał brygady Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz. 1890-1969 biografia wojskowa

20 000,00 zł

7.

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r."
w u0141odzi

Upamiętnianie ofiar Zbrodni Katyńskiej
w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Funkcjonariusze Policji Państwowej - ofiary Zbrodni Katyńskiej" wydanie rocznicowe z okazji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

15 000,00 zł

8.

Wydawnictwo L.T.W. Maria Jastrzębska

Wykonanie reprintu pracy Armja Polska we Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na Obczyżanie. Zebrał i opracował Józef Sierociński. Warszawa 1929

9 000,00 zł

9.

GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta

Wydanie książcki pt. "599 i Pestka. Miłość Cichociemnego i żcołnierki Andersa" Doroty Pawlak

8 000,00 zł

10.

Stanisław Kramek "KRAMEX"

"Zbuntowany milicjant"

8 000,00 zł

11.

Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książcki Jarosława Andrychowskiego i Mariusza Konarskiego "Polskie lotnictwo morskie 1920-1946"

7 000,00 zł

12.

Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie albumu Sebastiana Ligarskiego
i Grzegorza Majchrzaka "Czarne kontrpochody. 1 maja 1971 roku
w Gdańsku i Szczecinie"

6 000,00 zł

13.

Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książcki "100 dni operacji łódzkiej 1914 roku oczami dziennikarzy"
w opracowaniu Andrzeja Jana Brauna

5 000,00 zł

14.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany

Wydanie książcki "Konspiracja w Gminie Dziemiany w latach 1939 - 1945"

12 000,00 zł

15.

Stanisław Kramek "KRAMEX"

Dziedzictwo Przeszłości

10 000,00 zł

16.

Stanisław Kramek "KRAMEX"

Wielka postać naszej historii - Anna Walentynowicz

3 000,00 zł

17.

Stowarzyszenie u201ePod Karpatamiu201d

Ks. Michał Jastrzębski i jego kronika Seminarium Duchownego Diecezji Przemyskiej w Brzozowie - Zdroju (1940-1946)

7 000,00 zł

18.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Por. Franciszek Przeżadziecki ps. u201eToleku201d - u201eWspomnienia z przeżcyć wojennychu201d

9 000,00 zł

19.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

u201eOPINIAu201d nurtu niepodległościowego numer 27 kwartalnik

5 000,00 zł

20.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

u201eOPINIAu201d nurtu niepodległościowego numer 28 kwartalnik (wydanie specjalne)

5 000,00 zł

21.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

u201eOPINIAu201d nurtu niepodległościowego numer 29 kwartalnik

5 000,00 zł

22.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

u201eOPINIAu201d nurtu niepodległościowego numer 30 kwartalnik

5 000,00 zł

23.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Wydanie materiałów pokonferencyjnych pod tytułem u201eBić się, czy się nie bić?u201d Dylematy polskie 1944-1989

7 000,00 zł

24.

Dressler Dublin Sp. z o. o.

Wydanie książcki u201eTajemnica śmierci Stefana Starzyńskiegou201d Tomasza Szaroty

10 000,00 zł

25.

Wydawnictwo Marron Sp. z o. o.

Urny polskich ofiar KL Dachau w Gaju Pamięci na cmentarzu Am Perlacher Forst

10 000,00 zł

26.

Fundacja u201eRajd Katyńskiu201d

u015apiewnik Patrioty

10 000,00 zł

27.

Fundacja Kwartalnika "Wyklęci"

Wydanie audiobooka "Wszystko dla kochanej Ojczyzny. Rzecz o por. Tadeuszu Narkiewiczu "Cichociemnym" Roberta Radzika

10 000,00 zł

28.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo

Ukradzione dzieciństwo - Holocaust dzieci kresów

15 000,00 zł

29.

Stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji "MEC"

Polskie Termopile 1920 r. Powrót żcołnierzy Zadwórza

20 000,00 zł

30.

Koło 10 Pułku Strzelców Konnych w u0141ańcucie

Wydanie albumu: 10 Pułk Strzelców Konnych w obiektywie fotograficznym. Część 1. Pułk konny (1921-1936)

10 000,00 zł

31.

Niezależcne Wydawnictwo Harcerskie - Marek Frąckowiak

Wydanie książcki Stanisława Czopowicza "KIHAM - zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji"

10 000,00 zł

32.

GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta

Wydanie książcki pt." Czerwień kontra Biel. Ostatnia szansa Denikina. Podtytuł Polska Misja Wojskowa Generała Aleksandra Karnickiego u Antona Denikina 1919-1920" Michała Oltona

10 000,00 zł

33.

GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta

Wydanie polskiego tłumaczenia oryginału wydanego w 1913 r. Malibrana Alphonse'a pt. "Armia Księstwa Warszawskiego" z 48 ilustracjami obrazów Jana Chełmińskiego

16 000,00 zł

34.

Fundacja Niepodległości

Wydanie, wznowione i dystrybucja książcki dla dzieci "Przygody Misia Wojtka, dzielnego żcołnierza"

13 000,00 zł

35.

Fundacja Niepodległości

III wydanie książcki dla dzieci i młodzieżcy pt. "O Ince, która zachowała się jak trzeba"

15 000,00 zł

36.

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich

Druk książcki pt. "Ksiądz ppłk. Jan Leon Ziółkowski (1889-1940). Kapelan Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza"

8 000,00 zł

37.

u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Wydanie publikacji u201eMateriały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944u201d Dr Zygmunt Klukowski.

20 000,00 zł

38.

Jakobstaf! Fundacja Harcerstwa

Publikacja wydawnictwa historycznego u201eGolgota Narodówu201d autorstwa Jerzego Gajdzińskiego.

10 000,00 zł

39.

GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta

Wydanie reprintu na podstawie oryginału pt. u201eDzieje 1-go Pułku Piechoty Legionów (lata wojny polsko-rosyjskiej 1918-1920) Adama Józefa Borkiewicza, wydanego
w 1929 r.

25 000,00 zł