Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-04-23 08:03:30"
Lista podmiot�w, kt�rych oferty zosta�y negatywnie rozpatrzone lub podlega�y odrzuceniu w wyniku rozstrzygni�cia otwartego konkursu ofert na realizacj� film�w i sporz�dzanie notacji filmowych w 2020 roku (Termin sk�adania ofert do 28 lutego 2020 roku)

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

ANE.STUDIO Aneta Brzozowska

Film dokumentalny pt. "Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie"

0,00 zł

2

Fundacja Ale Akcja!

Usłysz prawdę Polsko

0,00 zł

3

Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Miasto 2B

Czerwone niebo - film dokumentalny

0,00 zł

4

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z.o.o.

Realizacja filmu dokumentalnego "Kamienie wołać będą"

0,00 zł

5

Stowarzyszenie Pro-Impuls

Realizacja filmu pt."Ostatni bój Zagończyka"

0,00 zł

6

BM Production s.c. Maciej Dżawigaj

Realizacja filmu dokumentalnego pt."JESTEu015aMY RAZEM"

0,00 zł

7

Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka "Adama"

Realizacja filmu o losach i zasługach kpt. Aleksandra Bednarczyka "Adama". Tytuł filmu: "Kapitan Aleksander Bednarczyk "Adam""

0,00 zł

8

Fundacja Krakowska Filmówka

Federacja Młodzieżcy Walczącej w relacjach świadków

0,00 zł

9

Fundacja Wspólnota Pokoleń

Kolumbowie lat 80.

0,00 zł

10

Zbysław Kaczmarek "AUTOR" Agencja Telewizyjna

Realizacja filmu upowszechniającego tradycję narodową

0,00 zł

11

Fundacja Ari Ari

Bartłomiej Nowak- chłopski przywódca 1863 na Kujawach

0,00 zł


Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Uwagi

1

Stowarzyszenie Media Lokalne

Cykl 4 filmów

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

2

Fundacja "Powiedz, żce jest fajnie"

Nieznane karty historii- obrazy II wojny światowe Ziemi Powidzkiej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz nie załączono wszystkich wymaganych załączników

3

Gmina Sitkówka -Nowiny

Zakup sprzętu i wyposażcenia do uruchomienia kina w Gminnym Ośrodku Kultury u201ePERu0141Au201d w Nowinach

Odrzucenie u2013 oferta złożcona na złym druku oraz została złożcona przez nieuprawniony podmiot.

4

STS MEDIA TV sp. z o. o.

Notacja filmowa Teresa Baranowska

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

5

STS MEDIA TV sp. z o. o.

Notacja filmowa Tadeusz Denkowski

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

6

Zarząd Regionu u015arodkowo-Wschodniego Niezależcnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

Lubelski Lipiec 1980- film dokumentalny

Odrzucenie - oferta złożcona przez nieuprawniony podmiot.

7

Themeso Project Jarosław Mańka

W imię prawdy. Historia tajnego Instytutu Katyńskiego

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

8

Fundacja im. Anny i Henryka u015awiątkowskich

"Ochotnicy- opowieść o V Dywizji Strzelców Syberyjskich"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

9

Fundacja In Blessed Art..

Realizacja Filmu Krótkometrażcowego "SAPERZY"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

10

Stowarzyszenie "U siebie- At home"

"Nie ma złych dzieci"(tytuł roboczy)- film dokumentalny

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

11

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Cykl notacji filmowych: "Bóg i Ojczyzna: żcołnierze i kapelani Armii Krajowej okiem naukowców"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

12

Salo Prodakszyn sp. z o. o.

Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

13

Stowarzyszenie NZS 1980

"OSTATNI BOHATEROWIE MAu0141OPOLSKI" oraz Ich Rodziny - notacje filmowe

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

14

Polska Fundacja Filmowa

Epitafia Ofiar Grudnia 1970 roku w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Elblągu

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

15

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Wkroczenie Armii Czerwonej na Pomorze w 1945 roku - realizacja 10 notacji wraz z przygotowaniem prezentacji na potrzeby ekspozycji muzealnych

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

16

Gminna Biblioteka Publiczna

Wspomnienia z wysiedleń - Eugeniusz Firlej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne, oferta złożcona przez nieuprawniony podmiot.

17

Fundacja "Dla naszych dzieci"

Oczy Sybiru

Odrzucenie - oferta została złożcona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne.

18

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe

Film dokumentalny "Ważcne jak pamięću2026"

Odrzucenie - oferta została złożcona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne.

19

Tadeusz Syka FUH

"Powstanie Kardynała" - pełnometrażcowy dokument fabularyzowany o nieznanych losach ks. por. Stefana Wyszyńskiego ps. "Radwan III" w czasie Powstania Warszawskiego

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

20

Stowarzyszenie Klub Historyczny "Prawda i Pamięć"

Sporządzenie notacji filmowej ze świadkami historii walk o niepodległość Polski z okupantem niemieckim i sowieckim

Odrzucenie nie załączono wymaganych załączników oraz zawiera uchybienia formalne.

21

Telewizja Polska S.A. Oddział w Warszawie

Mój koniec wojny

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz nie załączono wymaganych załączników

22

Stowarzyszenie Dumni z Polski

Narodowe Pamiętniki Pokoleń - Stanisław Maczek

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne

23

Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych "Linking Foundation"

Wielcy Zapomniani 2020 - cykl notacji/prezentacji filmowych

Odrzucenie zadanie spoza działalności statutowej oferenta, zawiera uchybienia formalne

24

Fundacja Polska-Europa-Polonia

Film Ojciec Sierot

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne

25

Fundacja Muzyki Sakralnej CAECILIANUM

Pierwsza akcja "Rączego", żcołnierza oddziału partyzanckiego "Krysi" na Kresach

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne

26

Fundacja Muzyki Sakralnej CAECILIANUM

Notacje 2020 - nagrania u015awiadków Historii, którzy niebawem odejdą

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne

27

Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

"Pokolenie, które po raz drugi w poprzednim stuleciu odzyskało Niepodległość"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz nie załączono wymaganych załączników

28

Stowarzyszenie Communio Crucis im. u015aw. Edyty Stein Patronki Europy

Realizacja filmu dokumentalnego "Nie zapomnijmy o nich"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne, zadanie spoza działalności statutowej oferenta.

29

Fundacja Way of Fate

Ostatnie wakacje

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

30

Fundacja Rozwoju "Jutronauci"

Marian Rejewski- genialny bydgoszczanin

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

31

Muzeum Historyczne Skierniewic

Jestem dumny

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

32

Fundacja "Wolność i Niepodległość"

Historyczny film dokumentalny "Bitwa Niemeńska- 1920"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

33

Media Paweł Nowacki

Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Odrzucenie - oferta złożcona na złym druku, zawiera uchybienia formalne.

34

Fundacja "Fundacja Niepodległościowa"

35-lecie powstania w podziemiu niepodległościowego Wydawnictwa i czasopisma ANTYK

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.